ESIR
mahdollistaa 
mittavat
investoinnit

Teksti Digimag/Sirpa Korhonen
Euroopan strategisten investointien rahasto tähtää Euroopan talouden nousuun laittamalla rahan liikkumaan ja mahdollistamalla suuret hankkeet takausjärjestelmällä.
Rahasto aloittelevien yritysten avuksi

Pohjois-Savon alueelle syntyy vuosittain runsaasti uusia yrityksiä eri toimialoille. North Savo Startup Fund -hankkeessa perustetaan pääomasijoitusrahasto aloittavien yritysten pääoman tarpeeseen. Rahastoon tarvittava selvitystyö on jo käynnissä. Tällä hetkellä hanke odottaa hyväksyntää Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Alkuselvityksien ja -suunnitelmien perusteella kymmenvuotisella toiminta-ajallaan rahasto tekee vuosittain ensisijoituksia 5–15 kappaletta Pohjois-Savossa toimiviin yrityksiin. Jatkosijoituksia tehdään kehittymisen mukaan.

Rahoitusta hankkeelle suunnitellaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kunnilta tulee noin 2,1 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta runsaat 5 miljoonaa euroa. Yksityisiltä toimijoilta odotetaan noin 3 miljoonaa euroa hankkeeseen.

Odotusten mukaan hanke käynnistyy ja ensimmäiset sijoitukset tehdään alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja:
Yritysasiantuntija Juha Heikkinen
Pohjois-Savon ELY-keskus
juha.e.heikkinen@ely-keskus.fi

Takausjärjestelyn tavoitteena on saada ensimmäisessä vaiheessa heinäkuuhun 2018 mennessä investointeja Euroopassa liikkeelle 315 miljardin euron edestä. Jatkossa takausjärjestelyn koko on tarkoitus kasvattaa 500 miljardiin euroon ja toiminta-aika vuoteen 2020 asti. 
Marraskuussa 2014 Euroopan komissio käynnisti investointiohjelman, jonka tarkoituksena on saada raha liikkeelle ja Euroopan talous nousuun. Osa investointiohjelmaa 2015–2017 on Jyrki Kataisen johtama Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), josta yritykset voivat hakea rahoitusta ja takausjärjestelyjä  uusiin, innovatiivisiin ja muuten vaikeasti rahoitettaviin hankkeisiin.

Pääasiallisesti erilaiset rahoituslaitokset ja pankit välittävät alle 25 miljoonan euron hankkeiden rahoitusta ESIRin piirissä. Yli 25 miljoonan hankkeet menevät suoraan Euroopan investointipankin kautta. Suomessa EU-rahoituksen välittäjäorganisaatioina toimivat tällä hetkellä yksityiset pankit, kuten OP, Nordea sekä Oma Säästöpankki. Välittäjiksi voivat ryhtyä erilaiset rahastot ja rahoituslaitokset.

ESIRin tavoittelemista investoinneista 75 prosenttia kohdistetaan infrastruktuuriin ja uudistuviin teollisiin investointeihin ja loput 25 prosenttia pk-yrityksille.

ESIR mahdollistaa takauksen yrityksien suuriin investointeihin. Rahoitusta voi hakea taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Rahoitus on vastikkeellista, ja hankkeen täytyy sisältää myös yksityistä rahoitusta. ESIRin takaamaa rahoitusta voivat hakea kaikenlaiset ja -kokoiset suomalaiset yritykset ja muut yhteisöt sekä julkisyhteisöt, julkisoikeudelliset laitokset ja julkisia palveluita tuottavat yhtiöt. 

‒ Suomi on hyötynyt takausjärjestelystä varsin hyvin. Syyskuuhun 2017 mennessä EIP oli hyväksynyt suomalaisia hankkeita 1,3 miljardin euron edestä, ja komissio odottaa tämän käynnistävän investointeja Suomessa yhteensä 5,1 miljardin euron edestä, kertoo Finnveran ohjelmapäällikkö Valtteri Vento.

Metsä Groupin Äänekosken biosellutehdas on ensimmäisiä suomalaisia ESIR-rahoituksella käynnistettyjä hankkeita. Maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetahtaan kokonaisinvestointi on 1,2 miljardia euroa. Tehdas käynnisti toimintansa elokuun 2017 puolessa välissä.

‒ ESIRin takausjärjestelyä on tähän mennessä hyödynnetty Äänekosken hankkeen lisäksi Suomessa muun muassa tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä laajasti isoihin teollisiin investointeihin ja pk-yritysten rahoitukseen. Huomionarvoista on, että suhteessa väkilukuun Suomi on hyötynyt takausjärjestelystä kesään 2017 mennessä eniten ja suhteessa bruttokansantuotteeseen viidenneksi eniten Euroopassa, Vento lisää.

Neuvontaa eurooppalaisesta rahoituksesta annetaan puhelinpalvelussa, sähköpostitse ja tapaamisissa. Lisätietoa löytyy esir.fi-nettisivuilta, joilla asiakas voi muun muassa tehdä soveltuvuusarvion hankkeensa sopivuudesta ESIRin piiriin. Kiinnostus ESIR-rahoitusta kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Nettisivut tavoittavat kuukaudessa noin 300 uutta kävijää.

ESIR
kuopio
nmt

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva