Breikkaa
toimivalla
tuotteella

Teksti Digimag/Sara Pakarinen, Kuva Pixabay
Kansainvälistymisessä on paljon asioita, jotka yrityksen pitää ottaa huomioon. Kotimaasta lähtiessä tuotteen tulee olla kunnossa. Kielen ja liiketoimintatapojen lisäksi myös kohdemaan ostos- ja kulutuskulttuuri tulee tuntea.
Vinkit vientiin

1 Varmista toimivuus. Ota markkinat haltuun toimivalla tuotteella ensin kotimaassa.

2 Muokkaudu markkinoiden mukaan. Kotimaassa toimiva tuote saattaa kaivata pieniä maakohtaisia muutoksia.

3 Tutustu kohdemaan kulttuuriin. Kulttuurilliset erot saattavat yllättää. Joissakin maissa uskonnolliset asiat tai erilaiset uskomukset kannattaa huomioida erikseen.

4 Löydä oikea kohderyhmä. Oikean asiakassegmentin valitseminen on merkittävä osa kansainvälistymistä. 

5 Huomioi hintataso. Valuuttojen kurssit ja eri maiden hintatasot vaihtelevat, mikä tulee ottaa huomioon tuotteen hinnoittelussa.

Tuotekehityksessä tulee ottaa huomioon maakohtaiset asiat, kuten lakivaatimukset, vaaditut luvat, tuotteen ja sen nimen sekä mahdollisen brändin herättämät mielikuvat. Tuotteen käyttötarkoitus ja käyttötapa ovat myös tärkeitä asioita. Tuotetta pitää pystyä tuottamaan sellaisena siinä muodossa, missä asiakas haluaa.

Kansainvälistymiseen yritys itsessään tarvitsee toimivan tuotteen lisäksi paljon osaamista ja tietoa. Kohdemarkkinoita kannattaa tutkia kärsivällisesti, sillä kotimaassa toimiva tuote ei välttämättä sovellu sellaisenaan ulkomaille. Käytännön eroja ovat esimerkiksi erilaiset lainsäädännöt, Ison-Britannian erilaiset pistorasiat tai laitteen komponenttien valmistusmaat. Esimerkiksi Arabiemiraateissa ei katsota hyvällä Israelissa valmistettuja, ainakaan näkyviä, osia. 

Markkinat tulee valita kohdemaassa tarkasti. Kaikille ei kannata tarjota kaikkea. Sopivan markkina-alueen valintaan ja selvittämiseen kannattaa käyttää apuna niin asiantuntijoiden kuin koeasiakkaidenkin palautetta. Kohdemaan markkinoiden mahdollisia muita kilpailijoita ja tuotteen todellista kysyntää kannattaa selvittää. Tulee myös miettiä, onko yritys valmis sopeutumaan mahdollisiin markkinahintojen muutoksiin, johtuivatpa ne kysynnän vaihtelusta, brändin arvostuksesta tai materiaalien resurssipulasta.

Hinnoittelussa tulee huomioida paikallisen kulutuskulttuurin lisäksi hyvän hinta-laatusuhteen tarjoaminen ja se, että asiakas saa nettohyötyä tuotetta ostaessaan. Nettohyöty tarkoittaa hinnan ja asiakkaalle tuotteesta tulevan hyödyn suhdetta, kuten esimerkiksi elämyksiä tai arjen helpottumista. Asiakkaan tulee kokea saavansa käyttämälleen rahalle vastinetta.

Hinnoittelu voi olla joko aggressiivista tai puolustavaa, riippuen esimerkiksi kilpailun määrästä. Joskus tavoiteltaessa esimerkiksi suurempaa markkinaosuutta uusi tuote voidaan myydä halvemmalla. Puolestaan joskus yritys voi hyödyntää takuulupauksia tavoitellessaan lisää uskottavuutta ja asiakkaita. Riskinä tosin on, että yleensä yritys joutuu palauttamaan asiakkaalle rahat, mikäli lupaus ei toteudukaan. Kermankuorinta-tyyppisessä hinnoittelussa tuotetta myydään korkealla hinnalla pieniä määriä tai vain pienille asiakasryhmille.

Suomen  kalliiden tuotantokustannusten vuoksi, usein myös lopputuotteet ovat ulkomaisilla markkinoilla perustuotteita hintavampia. Hyvällä markkinoinilla, brändäyksellä ja tarinallistamisella tuotteen voi viedä luksusluokkaan. Myös laadukas pakkaus saa tuotteen näyttämään ja tuntumaan arvokkaammalta.

Kaiken kaikkiaan kansainvälistyminen vaatii yritykseltä valmiutta muutoksiin ja kykyä sopeutua uusille markkinoille. Hyvin suunniteltuna vienti antaa valtavasti tilaa kasvaa.

 

kuopio
pohjois-savo
vienti
Bisnes
Tuote
hinnoittelu
Vientiopas

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva