Biotalouden avulla kilpailukykyä

Biotalouden avulla kilpailukykyä

Text Digimag/Heta Jyrälä Photo ERDI-hanke
Kansainvälinen monitieteellinen ja toimialat ylittävä verkosto yhdistää osaamisensa, tavoitteenaan kehittää biotalouden liiketoimintamalleja ja koulutusta.
Bioeconomy increases competitiveness

The ERDI (Empowering Rural Development and Innovations) project brings together a multidisciplinary and cross-disciplinary international group. Its goal is to develop business models and education in the biobased economy. The project is coordinated by Karelia University of Applied Sciences.

The project brings together 15 educational institutions, development organisations and business partners from the Netherlands, Canada, Slovakia, the Czech Republic and Hungary. Each educational institution has a partner from the business world. In Finland, the development work is done by Karelia University of Applied Sciences and the North Karelia ProAgria, Savonia University of Applied Sciences and the North Savo ProAgria.

The aim of the project is to improve employment, develop the competitiveness of the regions' economy and increase business in the biobased economy sector. In the long term, the results of the project will develop the vitality of rural areas.

The ERDI project welcomes all those who are interested in the biobased economy to Iisalmi, Finland on 29–31.10.2018. During the three-day seminar, the focus is on the biobased economy and the ERDI project, plus networking and visiting interesting Finnish companies: Ponsse, Lunawood, Perkkiö Dairy Farm and Olvi.

www.erdiproject.eu

Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoima ERDI – Empowering Regional Development and Innovations -hanke tuottaa 30 opintopisteen kansainvälisen ja monialaisen aluekehittämisen opintotarjottimen, ottaa käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä sekä tuottaa e-oppimisen aineistoja, rakentaa kansallisia ja kansainvälisiä tietoyhteenliittymiä sekä verkottaa korkeakoulujen opettajia ja alueiden yrityksiä.

– Kehityshankkeen juuret johtavat 2000-luvun alkuun, mistä lähtien kansainvälisessä verkostossamme on järjestetty kolmen kuukauden pituisia opetusmoduuleita. Kehitystyöhön haettiin rahoitusta kaksi kertaa, ja viimein vuonna 2015 saimme rahoituksen EU-komission hallinnoimasta Erasmus+ Knowledge Alliance -ohjelmasta, taustoittaa koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen.

PROJEKTIN KESKIÖSSÄ on uuden opiskelumoduulin kehittäminen biotalouden ympärille. Suomen biotaloustrategian mukaan ”biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen”.

– Opetusmoduulissa käsitellään muun muassa erilaisia aluekehityksen välineitä, miten biotaloudella voidaan vaikuttaa ihmisten oloihin, millaisia liiketoimintamalleja biotalous mahdollistaa sekä erilaisia ympäristö- ja energiaratkaisujen kehittämistä, kertoo Kainulainen.

Projekti kokoaa yhteen 15 korkeakoulu-, kehittäjäorganisaatio- ja yrityskumppania Hollannista, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekistä ja Unkarista. Jokaisella korkeakoululla on myös kumppani yritysmaailmasta. Suomessa kehittämistyötä tekevät Karelia AMK ja Pohjois-Karjalan ProAgria sekä Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Savon ProAgria.

– Yrityskumppanit tuovat kehittämistyöhön työelämälähtöisyyttä. Monialaisuus tuo samaan pöytään monia erilaisia näkökulmia, kertoo Kainulainen.

PROJEKTIN TULOKSET esitellään Savonia-ammattikorkeakoululla Iisalmessa 29.–31.10.2018. Tilaisuuteen odotetaan runsaasti kansainvälisiä vieraita. Pelkästään verkoston aktiivisista toimijoista yhteistyömaista saapuu noin 30 henkilöä. Ensimmäisenä päivänä verkostoidutaan päivällisen ja livemusiikin merkeissä, toisena päivänä paneudutaan biotalouteen ja projektin tuloksiin luennoilla ja workshopeissa. Kolmantena päivänä käydään yritysvierailuilla mielenkiintoisissa yrityksissä Ponssella, Lunawoodilla, Perkkiö Dairy Farmilla sekä Olvilla.

 

VINKIT KANSAINVÄLISESSÄ RYHMÄSSÄ TOIMIMISELLE

  1. Pyri tapaamaan kasvotusten. Yhteistyön hedelmä on kokoontumisissa ja tarpeeksi pienien ryhmien videoneuvotteluissa.
  2. Älä oleta ymmärtäväsi liikaa toisen kulttuuria. Helpompi on tehdä yhteistyötä, kun aidosti kuuntelee ja opiskelee toisten toimintatapoja.
  3. Ole aktiivinen ja tee selkeä työnjako. Aktiivisella seurannalla varmistetaan tulosten syntyminen.

 

Savonia University of Applied Sciences
Petri Kainulainen, 044 785 6635
www.erdiproject.eu

 

kuopio
pohjois-savo
Iisalmi
Biotalous
Bioeconomy
Koulutus
Education
tutkimus
Research

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva