Arvostettua
koulutusta ja

tutkimusta

Text Digimag/Heta Jyrälä, Photo Pixabay
Renowned education and research

The University of Eastern Finland is one of Finland’s biggest and most multidisciplinary universities. For example, their research in forests and 
bioeconomy, climate change and national diseases are of top international level. The university produces the biggest number of physicians in Finland, as well as health experts of various fields.

The Savonia University of Applied Sciences plays an important role in the higher education of technology. It produces hundreds of engineers every year for the Kuopio region. In addition, it trains plenty of experts and produce research and development services for the entire food supply chain.

Savo Vocational College provides versatile training and development services. The majority of students receives vocational qualifications or a special vocational qualification as multi-form studies while working at the same time.

The Emergency Services College trains students for rescue services and international civil crisis management duties, among others. This is a national competence cluster, which trains the majority of the safety professionals of our country’s emergency response centres and rescue services.

The research carried out at the Kuopio University Hospital is internationally renowned. The hospital is a forerunner in neurology and gene treatments, among others. Other strong clinical fields of research include diabetes, arteriosclerosis and Alzheimer’s disease.

At the Kuopio University campus there are currently almost 7,000 degree students; in the University of Eastern Finland, 13 different lines of education can be studied. The Kuopio University Hospital trains annually about one thousand physician students and one thousand students of health sciences and care work. One of the largest universities of applied sciences, Savonia, offers altogether seven different lines of education.

Read also "Bioeconomy increases competitiveness" >

Suomen koulutusjärjestelmä on maailman parhaita. Alueen oppilaitokset toimivat useissa kansainvälisissä osaamisverkostoissa niin Euroopassa kuin venäläisten, kiinalaisten ja japanilaistenkin kanssa. Itä-Suomen yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia yliopistoja. Kansainvälistä huippua on muun muassa metsien ja biotalouden, ilmastonmuutoksen ja kansantautien tutkimus. Yliopisto kouluttaa Suomessa eniten lääkäreitä sekä monipuolisesti terveyden asiantuntijoita.

Savonia-ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli tekniikan korkeakoulutuksessa. Se kouluttaa vuosittain satoja insinöörejä Kuopion alueelle. Lisäksi koulutetaan laajasti asiantuntijoita sekä tuotetaan tutkimus- ja kehittämispalveluita koko elintarvikeketjun käyttöön.

Savon ammatti- ja aikuisopistolla on laaja-alaisesti erilaisia koulutus- ja kehittämispalveluita. Valtaosa suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon monimuoto-opintoina työn ohessa.

Pelastusopistossa koulutetaan osaajia muun muassa kotimaan pelastustoimeen sekä kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Kyseessä on valtakunnallinen osaamiskeskus, jossa koulutetaan suurin osa maamme hätäkeskuksen ja pelastustoimen turvallisuusammattilaisista.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. Sairaala on edelläkävijä muun muassa neurologiassa sekä geenihoidoissa. Muita vahvoja kliinisiä tutkimusalueita ovat myös diabetes, valtimonkovettumataudit ja Alzheimerin tauti.

Kuopion yliopiston kampuksella opiskelee parhaillaan lähes 7 000 tutkinto-opiskelijaa, UEF:issa voi opiskella 13 eri koulutusalaa. Kuopion yliopistollinen sairaala kouluttaa vuosittain noin tuhat lääkäriopiskelijaa sekä tuhat terveystieteiden ja hoitotyön opiskelijaa. Yhdellä Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista, Savonialla, on tarjota yhteensä seitsemän eri koulutusalaa.

Lue myös "Biotalouden avulla kilpailukykyä" >

kuopio
pohjois-savo
Koulutus
Education
tutkimus
Research
vienti
Bisnes

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva