Aikuisopiskelu

on sijoitus itseen

Teksti: Jere Lehtonen Kuva: NMT Arkisto
Opiskelu aikuisiällä voi olla itsensä kehittämistä, harrastamista, työelämälähtöistä tai sosiaalista toimintaa. Vaihtoehtoja riittää ja suosio kestää.

Aikuisiällä opiskelu on hyvin suosittua. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan aikuisille suunnattuihin opintoihin osallistui vuonna 2012 peräti 1,7 miljoonaa suomalaista, eli noin puolet kaikista 18-64 -vuotiaista suomalaisista. Kolme viidestä aikuisopiskelijasta on naisia.

Moni opiskelee pitääkseen yllä ja kehittääkseen omia ammatillisia valmiuksiaan, tai jopa vaihtaakseen uraa. Toiset opiskelevat harrastuksena tai itsensä kehittämisen nimissä. Erinäköiset oppilaitokset ympäri Suomen tarjoavat muun muassa liikuntaa, taideaineita, kieliä, IT-taitoja, esimiestaitoja ja korkeakoulu- sekä yliopisto-opintoja.

Ajatus itsensä jatkuvasta kehittämisestä on maailmallakin ollut aikuisille suunnatun opiskelun yksi kantavista teemoista, jonka pohjalta perustettiin esimerkiksi Ison-Britannian The Open University. Se on yksi maailman isoimmista yliopistoista, joka on vuonna 1969 perustamisensa jälkeen opettanut yli kaksi miljoonaa ihmistä. Toinen kantava teema on ollut työväen solidaarisuus ja tiedon tasa-arvoistaminen, joka näkyy Suomenkin työväenopistojen nimissä.

SUOMESSA LAKI vapaasta sivistystyöstä kattaa maamme kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, liikunnan koulutuskeskusten sekä opintokeskusten tarjoaman koulutuksen. Laki pyrkii edistämään elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.

Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa toimiva, tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Snellman-kesäyliopisto pyrkii tämän lain velvoittamana tuottaamaan Pohjois-Savon alueella koulutusta täydentämään muiden koulutustahojen tarjontaa. Kesäyliopistolla on myös oleellinen asema Kuopion akateemisessa historiassa.

- Kun tämä opisto perustettiin vuonna 1956, nimenä oli Kuopion kesäyliopisto, ja tavoitteena oli saada Kuopioon oma yliopisto. Tämä tavoite saavutettiin ja kesäyliopisto jatkoi toimintaansa, kesäyliopiston suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen kertoo.

VAIKKA NIMI ehkä toisin viittaakin, kesäyliopisto on ympärivuotinen toimija vilkkaalla syys- ja talviohjelmallaan. Se on myös avoin kaikille, ei vain ylioppilaille. Vuonna 2015 koulutuksiin osallistui nelisen tuhatta opiskelijaa kontakti- tai verkko-opetuksen muodossa ja opetustunteja tuotettiin 5600. Koulutustarjonta lasten yliopistosta ikääntyvien yliopistoon toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat kuitenkin ammatissa työskenteleviä.

- Opiskelemaan tullaan elämäntilanteesta riippuvin syin, Kaihoranta-Venäläinen sanoo.

- Kirjoitusten jälkeisenä välivuonna avoimessa yliopistossa kokeillaan eri vaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää ala, mikä kiinnostaa ja mitä kannattaa opiskella.

- Ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumisella vahvistetaan omaa osaamista. Jotkut hakevat myös uutta suuntaa elämälleen ja ammatin vaihdosta.

Avointen opintojen väylien kautta on mahdollista päästä suorittamaan tutkinto yliopistossa haluamallaan alalla, ja ammattillisten taitojen kehittäminen auttaa työelämässä, mutta opiskelulla on myös muita ulottuvuuksia.

- Aikuisopiskelu on itsensä kehittämistä, ammatillisen ja henkisen kapasiteetin vahvistamista, mutta sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus: ystävien saamista ja ihmisten kohtaamista.

 

Aikuisopiskelua yksityisellä sektorilla

AIKUISILLE SUUNNATTUA KOULUTUSTA on tarjolla myös muutoin kuin julkisin varoin tuettuna. Erinäköiset yksityisopetuksen muodot, taide- harrastus- ja liikuntakoulutukset kansalaisopistojen ulkopuolella sekä yksityisellä sektorilla toimivat opistot ovat kaikki esimerkkejä yksityisestä aikuisopetuksesta.
Kansainvälisesti erinäköisiä tutkintojen tarjoajia löytyy moneen lähtöön, ja valintojensa kanssa on syytä olla varuillaan. Suomessa kuitenkin moninaiset standardit ja sertifikaatit säätelevät tutkintojen laatua. Jos puolestaan opiskelee yksinkertaisesti oppiakseen jonkin taidon, normaali kilpailu säätelee koulustarjonnan tasoa.
Usein yksityiset opistot, kuten vaikkapa Suomen yrittäjäopisto tai Markkinointi-instituutti ovat syntyneet vastaamaan nimenomaisesti työelämän tarpeisiin, ja niiden koulutustarjonta heijastelee tätä. Työnantajakoulutukset ja henkilöstökoulutukset niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin erinäköisten työelämätaitojen ja täydennyskoulutusten ohella ovat tyypillisiä.

 

aikuisopiskelu

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva