Varmista veneturvallisuus katsastamalla

Varmista
veneturvallisuus
katsastamalla

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pixabay
Veneen katsastaminen lisää vesillä liikkumisen turvallisuutta. Katsastaja on samalla neuvova ja konsultoiva luottamushenkilö.

Huviveneiden katsastus on vapaaehtoinen toimenpide, jonka suorittamisesta vastaavat pursi- ja veneseurojen valtuuttamat katsastajat. Järjestäytyneillä veneilijöillä on mahdollisuus katsastuttaa veneensä jäsenseuransa kautta erillisten katsastusohjeiden mukaisesti. Veneiden katsastustoimintaa hallinnoiva Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) kouluttaa seuroihin katsastusmiehiä. 

SUOMEN VENEKANTA käsittää 800 000 venettä, ja katsastuksia tehdään vuosittain vain noin 24 000. Vaikka veneen katsastaminen on vapaaehtoista, se lisää vesillä liikkumisen turvallisuutta. Säännöllisessä katsastuksessa ammattilainen käy läpi venettä sekä sen tekniikkaa ja varusteita. Lisäksi useissa seuroissa veneen katsastaminen on edellytys sille, että veneilijä saa laituripaikan sekä oikeuden käyttää seuran lippua. 

Perussyy ja tavoite katsastamiselle on se, että veneily voi tapahtua turvallisesti ja asianmukaisesti varusteltuna, ja että veneen rakenne vastaa niitä vesialueita, joille se on tarkoitettu käytettäväksi. Lisäksi katsastuksen tavoitteena on olla konsultoivaa ja neuvovaa toimintaa. Katsastajan kuuluu kiinnittää omistajan huomio tarvittaviin asioihin ja neuvoa ongelmatilanteiden ratkomisessa.

KATSASTUSMENETTELY ON jaettu perus- ja vuosikatsastukseen. Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein, ja se uusitaan aina, kun veneen omistaja tai jäsenseura muuttuu tai jos veneeseen tehdään merkittävä muutos tai se on vaurioitunut. Veneen katsastamiset tehdään tasapuolisesti ja yleisiä käytäntöjä noudattaen.

Peruskatsastuksessa käydään veneen runko läpi veneen ollessa vielä maalla. Vesilinjan alapuolinen osa katsotaan ulko- ja sisäpuolelta, ja tarkastamisen kohteena ovat peräsimet, potkurit ja läpiviennit. Sisäpuolelta katsotaan muun muassa moottoritila, moottorinkiinnitys, letkut ja polttoainesäiliöt.

Vuosikatsastuksessa pääpaino on turvallisuusasioissa. Vuosihuolto voidaan tehdä veneen ollessa jo vesillä, ja tuolloin käydään läpi veneen varustustaso ja kokonaisuudessaan se, että vene on kaikin puolin siinä kunnossa, että sillä voidaan lähteä turvallisesti vesille. Lisäksi vuosikatsastuksessa käydään läpi mahdollisesti veneilijän seuran tai liiton painopistealueiksi määritellyt kohdat. 

veneturvallisuus
katsastus
Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva