Tulevaisuuden 
älykkäät
autot

TEKSTI Digimag/Marlene Sanoukian KUVAT Pixabay
Autoilua sujuvoittavat tulevaisuudessa liikenneinfrastruktuurin kehittyminen ja autojen keskinäinen kommunikointi. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien autojen suosio kasvaa.

Autoja kehitetään nykyisin entistä ympäristöystävällisemmiksi ja teknisesti älykkäämmiksi. Vähäpäästöisemmän auton hankintaa tuetaan lailla, ja uusimmissa automalleissa autoa voidaan jo ohjata muualta kuin ajoneuvon sisältä.

Autoliiton kehitysjohtajan Ilkka Lehtisen mukaan autoilu muuttuu perusolemukseltaan sen mukaisesti kuin ympäröivä yhteiskuntakin, ja sen voi ennustaa pysyvän osana yksilön ja yhteiskunnan arkipäivää etenkin Suomessa, missä pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu yhdyskuntarakenne puoltavat omistus-
autoilua.

– Autoilu on paranevien väylien ja tietoliikenneyhteyksien myötä osana sujuvammassa arjessa, Lehtinen toteaa ennakoidessaan autoilun kehittymistä Suomessa seuraavien 15 vuoden aikana.

Vaikka bensiini ja diesel ovat yhä käyttövoimista suosituimpia, vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevat autot yleistyvät koko ajan. Esimerkiksi pelkällä sähköautolla ei kuitenkaan Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa tulla Lehtisen mukaan toistaiseksi toimeen. Sähköautojen laajamittainen lataaminen edellyttää merkittäviä investointeja sähkötuotannon, sähköverkkojen ja kiinteistöjen infraratkaisuihin, joten siihen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Lehtinen arvioi, että myös kaasua voimanlähteenä käyttäviä autoja aletaan varmasti käyttää tulevaisuudessa enemmän. Vety on hänestä polttoaineena houkuttava, mutta sitä ei vielä toistaiseksi voida tuottaa kannattavasti. Markkinoilla tuleekin Lehtisen mielestä vallita teknologianeutraali kilpailutilanne, jossa eri energiatekniikat kilpailevat keskenään samoista lähtökohdista.

MILLAISEEN SUUNTAAN sitten autojen tekninen kehitys on menossa? Autoista kehitetään yhä enemmän itseohjautuvia, mutta se tapahtuu vaiheittain, joten täysin automaattisesti ohjautuvia autoja voi Lehtisen mukaan olla liikenteessä vasta 2040-luvulla. Internetiin autot ovat jo nyt yhteydessä, ja ne lähettävät ja vastaanottavat tietoa koko ajan. 

– Useimmat uusista autoista ovat kaikessa hiljaisuudessa yhteydessä valmistajatehtaansa tietojärjestelmiin lähettämällä sinne itsestään telemetristä dataa. Tämä kyvykkyys varmasti ulotetaan muuallekin, kuten liikenteen sujuvuuden, tiesään ja muun automaattisesti havainnoitavan tiedon välittämiseen ja keräämiseen, Lehtinen valottaa.

Ohjelmistot ovatkin Lehtisen mukaan yhä merkittävämpi osa auton käyttökokemusta. Autojen tietoteknisiä ominaisuuksia voidaan kehittää, ja niitä voidaan kytkeä toimintaan jälkikäteen. Autojen keskinäinen kommunikointi ja liikenneinfran ohjaavat tekijät, kuten ajantaiset liikenne- ja säätiedot, parantavat merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. 

– Esimerkiksi tienpidon kannalta olisi tehokasta se, jos kulkevien autojen tärinäantureista saataisiin tietoa, jolla voitaisiin tarkkailla tien pinnan kuntoa ja kulumista. Tällöin teiden kunnossapitoa voitaisiin ohjata reaaliaikaisten havaintojen pohjalta, Lehtinen visioi. Hän kertoo, että autojen ohjelmistot päivittyvät jo nyt verkon yli. Kansainvälinen autoliitto FIA on jo pitkään edistänyt asiaan liittyvää My Car – My Data -hanketta, jossa auton tuottaman datan omistajuuteen ja saatavuuteen kiinnitetään huomiota. Autoliittojen ponnekas työ asian tiimoilta on huomioitu Euroopan unionin tasolla, ja asia on nousemassa EU:ssa pöydälle.

JULKISEEN LIIKENTEESEEN autoilun kehitys ei Lehtisen mukaan juurikaan vaikuta, sillä autojen suhteellinen lukumäärä väestöön nähden kasvoi jo 1990-luvulla sellaiseksi, että vaikutus on saavuttanut melkein stagnaationsa. Kehitykseen vaikuttavat muut tekijät, kuten kaupungistuminen ja väestörakenne. Liikennevälineet valitaan ensisijaisesti matka-ajan, saatavuuden ja tehokkuuden perusteella.

Lehtinen arvioi, ettei autoilun kehitys tuo merkittävää muutosta myöskään haja-asutusalueilla asuvien auton käyttöön. Riittävän suuriin taajamiin voisi hänen mielestään nykyisten visioiden perusteella kehittyä tulevaisuudessa uusia autoilun muotoja esimerkiksi yhteiskäyttöautoilun myötä, mikä voisi vähentää kakkosautojen tarvetta.
Vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, autoilun kehityssuunta on selvä. 

– Eri energialähteet pelkän polttomoottorin sijaan tulevat varmasti yleistymään ja samalla kehittymään. Autoista tulee verkottuneita, älykkäämpiä ja ehkä vuorovaikutuksellisia käyttäjänsä kanssa. Tekniikka tulee tekemään autoilusta tehokkaampaa, taloudellisempaa ja turvallisempaa, Lehtinen kiteyttää.

 

tulevaisuus
älykäs
auto
Tekniikka

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva