Tieliikennelaki

uudistuu

TEKSTI Digimag/Marlene Sanoukian KUVA Pixabay
Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema tieliikennelain kokonaisuudistus tuo liikennesääntöihin muutoksia, jotka vastaavat paremmin nykyajan tarpeita.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä, edistää liikenneturvallisuutta ja tienkäyttäjien yhdenvertaisuutta, vaikuttaa ympäristön tilaan myönteisesti sekä ottaa huomioon teknologian kehittyminen.

Liikenneneuvos Kimmo Kiiskin mukaan lakiesitys on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnan valiokunnissa, ja asioiden selvittämiseksi kuullaan runsaasti asiantuntijoita. 

– Eduskuntakäsittelyyn kuluvasta ajasta ei ole tietoa. Hallituksen esityksen mukaan laki voisi tulla voimaan vuoden 2019 aikana. Lain voimaantuloon vaikuttavat myös viranomaisten tietojärjestelmien edellyttämät uudistukset. Laissa on lisäksi siirtymäaikoja, ja esimerkiksi liikennemerkkien kohdalla ne voivat olla jopa kymmenen vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että merkkejä uusitaan sitä myötä, kun ne tulevat uusimisikään, Kiiski kertoo.

 

ESIMERKKEJÄ LIIKENNESSÄÄNTÖJEN MUUTOKSISTA

Tienkäyttäjä
Tienkäyttäjäksi määriteltäisiin myös henkilö, joka ohjaisi tiellä olevaa ajoneuvoa tai raitiovaunua. Tienkäyttäjä olisi myös ajoneuvoa muualta kuin auton sisältä tai tieltä ohjaava henkilö. Uusimmissa automalleissa ajoneuvon ohjaaminen muualta kuin ajoneuvon sisältä on jo teknisesti mahdollista.  

Pysäköinti
Pysäköinti sallittaisiin vasemmalle puolelle kaksisuuntaisella tiellä, jos se tapahtuisi muita tienkäyttäjiä vaarantamatta ja haittaamatta. Tämä voisi helpottaa jakeluliikennettä ja vähentää autoilua kaupunkien keskustoissa. Pysäköinnin alkamisaika voitaisiin ilmoittaa pysäköintikiekon tai vastaavan laitteen asemasta myös esimerkiksi digitaalisella näytöllä.  Vammaispysäköinti-käsitteen tilalle tulisi käsite liikuntaesteisen pysäköinti. Liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella ei saisi pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka olisi osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Pysäyttäminen
Pysäyttäminen olisi aina sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen taikka hätätilanteen vuoksi.

Ajoneuvon ajaminen
Pyöräillä voisi yksisuuntaisella ajoradalla ajosuuntaa vastaan, jos tästä olisi ilmoitettu liikennemerkillä. Sääntely edistäisi pyöräilyä. Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset Pakettiauton ja matkailuauton ajoneuvokohtaisesta nopeusrajoitusta luovuttaisiin.

Talvirenkaat
Talvirenkaiden käyttövelvoite laajennettaisiin koko Suomessa marraskuuhun ja maaliskuuhun kuitenkin niin, että se koskisi talvikeliä. Näin otettaisiin paremmin huomioon Suomen vaihtelevat sääolot ja toteutettaisiin esityksen tavoitetta tienkäyttäjien omasta vastuullisuudesta liikenneturvallisuudesta.

Tiemerkintöjen värit
Ajosuunnat erottava sulkuviiva ja varoitusviiva olisivat jatkossa valkoiset. Keltainen tiemerkintämateriaali on arvioiden mukaan kalliimpaa kuin valkoinen, ja lähes kaikissa muissa EU-valtioissa ajoradan kaikki pysyvät keskilinjan tiemerkinnät tehdään valkoisella värillä.

Liikennevalot 
Liikennevalojen lukumäärä lainsäädännössä lisääntyisi. Uusi opastin olisi joukkoliikenneopastin. Polkupyöräopastimen ulkonäköä muutettaisiin niin, että opastimen valoaukossa olisi polkupyöräsymboli. 

Liikennemerkit
Liikennemerkkien lukumäärä lisääntyisi. Uusia varoitusmerkkejä olisivat merkit, joissa varoitettaisiin jalankulkijasta ja eläimistä. Uusia kielto- ja rajoitusmerkkejä olisivat ajoneuvon kolmiakseliselle telille suurin sallittu telille kohdistuva massa, nastarenkaiden käytön kielto sekä lastauspaikka. Uutena määräysmerkkinä säädettäisiin lisäksi vähimmäisnopeutta koskeva liikennemerkki.  Pyöräkatu olisi uusi liikennemerkki, jossa autoilijan tulisi muun muassa sovittaa nopeutensa pyörien liikenteen mukaiseksi. Uusia opastemerkkien symboleja olisivat muun muassa kauppakeskus, vaihtoehtoisten käyttövoimien jakelupiste: sähkö, kaasu ja vety.  

Tekninen laite ajon aikana 
Ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja ei saisi ajon aikana käyttää teknistä laitetta tai järjestelmää siten, että sen käyttäminen haittaisi tai vaarantaisi ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettamista. Esimerkiksi matkapuhelinta voisi pitää ajossa kädessä, mutta siihen puhuminen tai laitteen näppäily kädessä pitämällä olisi kiellettyä. Ajoneuvon hallintaan tarvittavaa laitetta, kuten navigaattoria, saisi käyttää.

Liikennevirhemaksu 
Rikesakkojen tilalle säädettäisiin uusi liikennevirhemaksu järjestelmineen. Maksun määrä vaihtelisi teon moitittavuuden mukaan. Ylinopeusrikkomusten maksutasoja olisi porrastettu nykyistä sääntelyä enemmän. Maksun määräisi liikenteenvalvoja, yleensä poliisi. Myös rajavartiomies ja tullimies voisi määrätä virhemaksun toimialallaan. Maksun saisi valtio.

Lähde: eduskunta.fi

tieliikennelaki
tienkäyttäjä
pysäköinti
pysäyttäminen
ajoneuvon ajaminen
ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset
talvirenkaat
tiemerkintöjen värit
liikennevalot
liikennemerkit
tekninen laite
liikennevirhemaksu

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva