Monipuolista
liikenne-
suunnittelua

Teksti Digimag/Joona Paakkanen Kuva Digimag/Heidi Lappalainen
Liikennesuunnittelulla luodaan kaikille kulkutavoille sopivaa kaupunkia. Kuopiossa suunnittelun suuntaviivat ovat muuttuneet vuosikymmenten kuluessa.

Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden ajan Kuopion kaupunkisuunnittelun perustyökaluna on käytetty kaupungin entisen kaavoituspäällikön Leo Kososen kehittelemää sormimallia, jonka perustavana ajatuksena on, että kattavat joukkoliikenneyhteydet ovat toimivan kaupunkisuunnittelun avain. Kyseinen malli sai alkunsa 1980-luvulla aikana, jolloin kaupungin yhdyskuntarakenne alkoi hajaantua nopean autoistumisen seurauksena. Kehitys johtui päätöksestä kaavoittaa kaupungin reunamilla omakotitaloalueita, joiden liepeille puolestaan rakennettiin suuria automarketteja. Lopulta lähiöiden myymäläverkostot supistuivat palveluiden karatessa suurten liikenneväylien varsilla sijaitseviin hypermarketteihin. 

Kososen malli onnistui hidastamaan vallitsevaa kehitystä. Kaavoittamisessa alettiin suosia sormimaisesti rakennettavia kaupunginosien helminauhoja, joissa olisi riittävästi väestöpohjaa hyvien julkisten kulkuyhteyksien järjestämiselle. Esimerkiksi muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitsevat Särkiniemen ja Särkilahden lähiöt ovat hyviä esimerkkejä Kososen mallin toimivuudesta. Ne ovat joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvia kaupunginosia, joissa on myös verraten hyvät lähipalvelut. 

KUOPION KAUPUNGIN julkaiseman väestöennusteen mukaan kaupungin väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä yli 10 000 uudella asukkaalla, joten fiksua kaupunki- ja liikennesuunnittelua tarvitaan myös tulevaisuudessa. 

Kuopiossa on sitouduttu kehittämään liikennettä Kososenkin perintöön pohjautuvan liikennestrategian mukaisesti, jolloin henkilöauto säilyy pääasiallisena liikkumisvälineenä, mutta joukkoliikenteen osuutta pyritään kasvattamaan keskustoihin suuntautuvilla sekä työmatka- ja opiskeluliikenteen kannalta merkittävillä reiteillä. Lisäksi kevyen liikenteen suosiota halutaan kasvattaa merkittävästi. Tämä tapahtuu jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisellä sekä tärkeitä työmatka- ja opiskelureittejä tukevalla seutuverkolla. Lisäksi panostaminen lähiliikkumisen olosuhteiden parantamis ja esteettömyyteen parantaa kevyen liikenteen suosiota oleellisesti. 

KUOPION ASUINRAKENTAMISEN tuleva helmi, yliopiston läheisyyteen rakentuva Savilahti, on hyvä esimerkki Kuopion sitoutumisesta valittuun liikennestrategiaan. Sitä lähdetään toteuttamaan siten, että toimivat jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä joukkoliikenneyhteydet ovat suunnittelun keskiössä. Se on tärkeää, sillä nykyisellään alueen halki kulkeva Savilahdentie on yksi Kuopion vilkkaimmista kulkuväylistä. Erityisesti aamun ja iltapäivän työpaikkaliikenteen aikaan autot seisovat ruuhkissa. Ongelmaa voidaan purkaa kehittämällä esimerkiksi keskustan ja Savilahden välisiä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kevyen liikenteen väyliä. 

Ajatushautomo Demos Helsinki visioikin hiljattain julkaistussa raportissaan, kuinka vuonna 2030 autonomiset robottibussit kuljettavat ihmisiä keskustasta vastavalmistuneeseen Savilahden kaupunginosaan. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin liikenne on automatisoitunut kokonaan. Sähköbussit- ja pyörät hoitavat liikkumisen arjessa, mutta pitkien matkojen matkustusvaihtoehdoksi tarjotaan sähköisiä lennokkeja sekä Kuopiosta Helsinkiin tunnissa kulkevia hyperloop-yhteyksiä. 

Kuopion kaupunki on aloittanut tulevaisuuteen valmistautumisen väkevästi. 30 miljoonaa euroa maksavan SALLI-allianssiprojektin tarkoituksena on kehittää Savilahden liikenneväyliä. Hanke pitää sisällään muun muassa uudet bussikaistat sekä Savilahdentien ylittävän  sillan tai alikulkutunnelin, joka vastaa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tarpeeseen liikkua Prisman ja Technopoliksen välillä. Henkilöautoliikennettä aiotaan puolestaan helpottaa mahdollisella rampilla pohjoisesta tuleville autoilijoille. Tulevaisuuden Kuopion liikennettä suunnitellaan edelleen entisen kaavoituspäällikkö Kososen oppeja mukaillen: kaikki liikkumismuodot huomioidaan, mutta autoilijan rooli yksinvaltiaana on lopullisesti murtunut. 

 

Liikennesuunnittelu
SALLI-allianssiprojekti
robottibussit

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva