Kierrättämällä

hyötyä renkaista

Teksti: Helena Lintu Kuva: Dragon art
Käytettyjä renkaita pystytään hyödyntämään monipuolisesti senkin jälkeen, kun ne eivät ole enää kelvollisia auton alle.

Renkaiden tuottajat - valmistajat, maahantuojat ja pinnoittajat - ovat velvoitetut huolehtimaan siitä, että käytöstä poistuvista renkaista päätyy hyötykäyttöön vähintään 95 painoprosenttia viimeistään vuonna 2015. Tämän hetkinen hyödyntämistavoite on 90 prosenttia. Vuosittain maassamme poistuu käytöstä noin 50 000 tonnia renkaita, mikä vastaa kappaleiksi muutettuna noin kuusi miljoonaa henkilöauton rengasta. Lähes koko vuotuinen määrä kerätään kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Hyödyntämisaste on jo vuosia ollut yli lain asettaman tavoitteen.

Kun pidämme huolta kulkuneuvojemme ajokelpoisuudesta, oikeista rengaspaineista ja riittävästä kulutuspinnasta, liikumme turvallisemmin,
taloudellisemmin ja vähemmillä päästöillä. Hyvin hoidetusta renkaasta jää näin myös vanha hyväkuntoinen runko, jolla on edessään uusi työrupeama tien päällä. Suomessa lähes kaikki kierrätykseen tulevat hyväkuntoiset rengasrungot pyritään pinnoittamaan uusiorenkaiksi. Vuotuinen tuotanto on tällä hetkellä noin 80 000 kappaletta ja määrä on kasvussa.

Yhteensä yli 600 000 tonnia arvokasta raaka-ainetta on jo saatu uudelleen hyötykäyttöön. Valtaosa massasta toimitetaan kokonaisina renkaina, paaleiksi sidottuna tai rengasrouheeksi leikattuna tie- ja maanrakennustyömaille. Järeistä kuorma-auton renkaista työstetään räjäytysmattoja ja metsätiepohjia. Hyväkuntoiset rengasrungot pinnoitetaan uusiorenkaiksi. Hienojakoista rengasgranulaattia käytetään joustoa vaativien alustojen kuten keinonurmien, urheilu-
ja leikkikenttien pintarakenteissa. Hyötykäyttökohteita on useita ja uusia etsitään aktiivisesti.

MONET TIET, penkereet, kentät, kaatopaikkojen pohjat ja pinnat voivat hyvin ajokelvottomien renkaiden ansiosta. Kevyenä, kosteutta
kestävänä, edullisena ja olomuodoltaan muuttumattomana käytöstä poistetuista renkaista leikattu rengasrouhe on kysytty tiepohjien eriste-
ja täyttömateriaali. Kokonaisista renkaista teräsvanteilla yhteen puristetut paalit pystyvät vakauttamaan kelirikoille alttiit tieosuudet. Näin vaikeiden pehmeikköjen pohjustukseen saadaan pysyvä ratkaisu, jolla säästetään jopa puolet vaihtoehtoisten materiaalien kustannuksista.

Kaatopaikkojen pohjarakenteiden kuivatuksessa ja salaojituksessa rengasrouhe on ollut käytetty ratkaisu. Uuden jätelain mukaan kaatopaikoilla voidaan vuoden 2015 jälkeen hyödyntää rengasmateriaalia vain tiivistyskerroksen yläpuolisissa osissa.

Useat tie- ja katuosuudet aiheuttavat vaikutuspiirinsä asukkaille kohtuutonta ja osin jopa terveydelle vahingollista meluhaittaa. Ääntä
eristävien meluvallien tarve on erityisen suuri sairaaloiden, vanhainkotien, koulujen, lastentarhojen ja muiden hiljaisuutta tarvitsevien kohteiden suojana.

RENKAISTA EROON

KUN RENKAIDEN URAT ovat jo alle sallitun, on väistämättä edessä uusien hankinta ja vanhoista renkaista eroon pääseminen. Vain hyvin harvat haluavat ottaa omaan kierrätyskäyttöön vanhoja autonrenkaita, toteaa Männistön Teboilin yrittäjä Kimmo Perkiönmäki.

Hänen mukaansa esimerkiksi rengasnippuja käydään silloin tällöin penkomassa vielä käytettävien renkaiden toivossa ja käytöstä poistettuja akkuja käydään kysymässä, sillä niistä voi saada pienen korvauksen toimittaessaan romumetallipajalle.

- Mitään kierrätykseen toimitettua ei anneta ulkopuolisille. Me olemme koko ketjuna sitouduttu siihen, että niin autonrenkaat kuin raakaromut, akut ja öljyt kierrätetään oikeaoppisesti ja takaamme asiakkaille sen, että ne päätyvät oikeisiin paikkoihin.

Sadan renkaan nippuja lähtee Kuusankoskelle noin neljä kertaa vuodessa. Perkiönmäen mukaan kierrätysmaksut maksetaan tavallisesti rengasoston yhteydessä, mutta kierrätettäviä renkaita voi tuoda heille muutenkin.

- Otamme renkaat maksuttomasti vastaan. Renkaiden lisäksi vastaan otetaan myös akkuja ja öljynsuodattimia sekä jäteöljyä pienissä määrissä.

AUTO KIERTOON

KUN VANHA KULKUPELI on tullut vääjäämättä ja kirjaimellisesti tiensä päähän, on auton loppusijoituspaikka romuttamo. Auton kierrättäminen on tehty Suomessa varsin helpoksi, sillä romuautojen vastaanottopaikkoja on paljon ja esimerkiksi Kuopion, Siilinjärven ja Leppävirran seudulta löytyy kymmenen vastaanottopaikkaa.

Auton kierrätysjärjestelmä muodostuu vastaanotosta, rekisteristä poistosta, esikäsittelystä sekä murskauksesta. Auton omistajalle auton toimittaminen kierrätykseen on vaivatonta. Vastaanottopisteessä tarkastetaan auton asiapaperit sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot. Kun auto poistetaan rekisteristä, annetaan samassa yhteydessä auton omistajalle myös romutustodistus.

Tietojärjestelmästä lähtee eteenpäin tiedot vakuutuksen katkaisemista varten sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin verojen päättämistä varten. Kun auto on otettu pois rekisteristä, se on jo kierrätysjärjestelmässä eikä sitä voida enää rekisteröidä uudestaan.

Romutuksen esikäsittelyssä auto kuivataan eli siitä poistetaan nesteet. Tämän lisäksi autosta irrotetaan renkaat, akku ja katalysaattori. Räjähdysalttiit osat kuten turvatyynyt, poistetaan tai tehdään muutoin vaarattomiksi.

Murskaamossa ajoneuvot murskataan kolmeen jakeeseen: magneettinen teräs, jota voidaan käyttää terästeollisuuden raaka-aineena, NFR-metallit, joita voidaan jatkojalostaa metalliteollisuuden raaka-aineeksi sekä kevytjae, jossa osa hyödynnetään energiana ja josta hyödyntämiskelvoton voidaan sijoittaa kaatopaikalle.

KÄYTÖSTÄ POISTETUT kokonaiset renkaat ja renkaista leikattu rouhe tarjoavat perinteistä maarakentamista nopeamman ja edullisemman perustan meluvalleille. Kiviainesta kevyempänä ja muodoltaan muuttumattomana rengasmateriaali soveltuu hyvin esimerkiksi istutuksilla viimeisteltävien vallien pohjarakenteisiin. 

Käytöstä poistetuista renkaista rouhittua hienojakoista kumiaineista käytetään myös asfaltin sideaineena hillitsemässä rengasääniä.

Raskas, paksuilla vaijereilla yhteen kudottu rengasmatto suojelee räjäyttäjiä ja räjäytysympäristöä. Loppuun ajetuista, järeistä kuorma- ja linja-
autojen renkaista työstetään maan- ja talonrakentajien käyttöön räjäytysmattoja. Ne estävät kivien ja irtonaisen maa-aineksen vaarallisen ilmaan sinkoutumisen räjäytystapahtuman yhteydessä.

Mattomaisen muunneltavuutensa ansiosta ne mahdollistavat vaikeidenkin räjäytyskohteiden tehokkaan suojaamisen. Muuta vastaavanlaista, yhtä turvallista, yksinkertaista ja kustannustehokasta suojaa ei räjäytysammattilaisilla ole käytettävissä. 

Hevoselle ja ratsastajalle ajokelvottomat renkaat tarjoavat nautinnon, joka lähtee kavion alta, kentän rakenteesta. Kokonaisista renkaista hienoksi leikattu rouhe soveltuu erinomaisesti ratsastuskenttien, maneesien ja raviratojen pohjarakenteisiin. Pintamateriaalin alle levitetty rouhe antaa kentälle optimaalisen jouston, nopean kuivatuksen ja vähentää pölyämistä. Se on myös perinteistä sepelipohjaista rakennetta halvempi ja nopeampi rakentaa.

Rengasrouhetta käytetään myös keinonurmien pohjissa antamassa kestävyyttä ja joustoa. Vanhojen, kovettuneiden urheilu- ja pallokenttien kunnostuksessa rengasrouhe on edullinen ja helposti toteutettava korjausratkaisu. Kustannustehokkuutensa ja teknisten ominaisuuksiensa ansiosta rengasrouheen käyttö näissä rakennus- ja korjauskohteissa on voimakkaasti kasvamassa.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva