Ajokortti-
laki muuttuu
heinäkuussa

Teksti Digimag/Teemu Viemerö Kuva Pixabay
Henkilöauton- ja pakettiauton B-ajokortti on muutosten keskellä. Eduskunnan tavoite on luoda ajokorttikoulutuksista uusille kuljettajille halvempi sekä vaatimuksiltaan ja sisällöltään löyhempi, mutta ehjempi kokonaisuus.

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva uusi ajokorttilaki tuo tuntuvia muutoksia B-ajokorttiin ‒ niin ajokouluille kuin oppilaille ja opetuslupaopettajille. Nykyään ajokorttia suoritetaan kolmessa vaiheessa, jotka koostuvat kuljettajatutkinnon lisäksi harjoitteluvaiheesta ja syventävästä vaihe, joka suoritetaan kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta. Harjoitteluvaihe pitää sisällä omatoimista harjoittelua mukaan luettuna yhden teoriatunnin ja kaksi tuntia ajo-opetusta, kun taas syventävään vaiheeseen kuuluu vähintään neljä tuntia teoriaopetusta sekä neljä tuntia ajo-opetusta.

Heinäkuussa tuleva lakimuutos jättäisi ajokokeen jälkeiset harjoitusvaiheen ja syventävän vaiheen pois, muuttaen ajokortin yksivaiheiseksi. Uuden lain mukaan ajokorttiin sisältyy myös riskientunnistamiskoulutus, joka toisi liukkaan ja pimeän kelin ajot suoritettaviksi yhtenä pakettina ajokoulutukseen. Riskientunnistamiskoulutus tulee suorittaa ennen varsinaisia kokeita.

5 vinkkiä ajopelon voittamiseen

1 Hengitä syvään ja käy reitti mielessäsi läpi etukäteen.

2 Aja aluksi tottuneen kuskin kanssa ja kysy häneltä neuvoja.

3 Harjoittele asioita, joista olet epävarma, ja vaikeuta reittejä vähitellen.

4 Jos mahdollista, hanki automaattivaihteinen auto. Se ei sammu risteyksissä.

5 Älä pohdi, mitä muut autoilijat sinusta ajattelevat. Hyvään ajotaitoon kuuluu ottaa huomioon myös kokemattomat kuskit

PAKOLLISISTA 19 teoriatunnista karsitaan 15 tuntia pois, mikäli ajokortti on kuskille ensimmäinen eikä hän ole ajanut aiemmin muita ajokortteja. Ajotunnit putoavat 18 tunnista 10 tuntiin ja ajo-oppilaan vähimmäisikä laskee 16 ikävuoteen. Yksivaiheisuus myös muuttaisi aikaisemmin tiukasti säännellyn ajo-opetuksen sisällön ja tavat vapaammin valittaviksi. Uusi laki ei myöskään vaadi opetuslupaopettajilta koetta, eikä lisäjarrupolkimen asennukseen vaadita auton erillistä muutoskatsastusta. 

Kortin suorittamista selkeyttävä laki sisältää kuitenkin yhden muutostarpeen, joka on aiheuttanut paljon keskustelua eduskunnan ja muiden tahojen välillä. Yksivaiheisuus tarkoittaisi sitä, että liukkaan kelin harjoittelu tulisi suorittaa ennen kokeita. Tämän vuoksi rataharjoittelut tulisi suorittaa autonkoulun autolla oppilas kerrallaan, mikä puolestaan vaikuttaa hintaan nostavasti. Asiaa on pyöritelty myös turvallisuuden näkökulmasta – liukkaan kelit harjoitukset olisi viisasta ottaa käsittelyyn, kun oppilaalla on ajamisesta enemmän kokemusta. Autokoululiitto on kuitenkin ajanut lakiesitykseen muutosta, jossa oppilas saisi päättää itse vaiheistuksesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on myös lämpenemässä ajatukselle.

ASENTEET UUTTA lakia kohtaan ovat kuitenkin varsin myönteiset. Autoliitto kertoi lakiluonnosta koskevassa, liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossaan vuonna 2016, että laki on kokonaisuudessaan arvioiden hyvä kokonaisuus, joka tuo ajokorttiopetuksen edellytykset ja mahdollisuudet nykyaikaan ja mahdollistaa muun opetuksen ja koulutuksen jo hyödyntämien uusien oppimis- ja opetusmenetelmien käyttöönoton ajokoulutuksessa. Seuraavana vuonna Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kommentoi Tekniikan Maailmalle näkevänsä lain olevan askel oikeaan suuntaan.

Lakimuutos
ajokoulu
harjoitteluvaihe
ajotunnit
teoriatunnit

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva