Jätevesijärjestelmät kuntoon

Jätevesi-
järjestelmät 
kuntoon
haja-asutusalueilla

Teksti Marlene Sanoukian Kuva Pixabay
Vuonna 2017 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain muutoksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen on kunnostettava jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä.

Kunnostusvelvoite koskee pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia, ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja. Oman kiinteistön tarkan etäisyyden vesistöstä voi tarkistaa esimerkiksi Kuopion kaupungin sivuilla olevasta jätevesitulkista tai Suomen ympäristökeskuksen sivuilta. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät on kunnostettava viimeistään seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Vuonna 2004 tai sen jälkeen rakennusluvan saaneilla kiinteistöillä on jo säännösten mukainen jätevesijärjestelmä.

– Jätevesisääntelyn uudistus ei koske niitä kiinteistöjä, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä, eikä ikävapautuksen piiriin kuuluvia kiinteistön haltijoita, Kuopion ympäristöjohtaja Tanja Leppänen täsmentää. Ikävapautus oikeuttaa ne vakituisen asutuksen kiinteistönhaltijat, jotka 9.3.2011 olivat täyttäneet 68 vuotta, poikkeamaan vaatimuksista mikäli käytössä on toimintakuntoinen järjestelmä.

JOS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄÄ ei ole kunnostettu määräaikaan mennessä, viranomainen voi velvoittaa hoitamaan asian kuntoon esimerkiksi uhkasakon nojalla.
Jos oman jätevesijärjestelmän kunto tai lainmukaisuus askarruttaa, se kannattaa selvittää nyt. 

– Ensin on selvitettävä, millainen järjestelmä on kyseessä. Sen voi tehdä ottamalla yhteyttä järjestelmän rakentajaan tai tarkistamalla asian toimenpide- tai rakennuslupapiirustuksista. Jos kyse on vanhemmasta järjestelmästä, voi ottaa yhteyttä jätevesineuvojaan tai jätevesisuunnittelijaan. Järjestelmää ei aina ole tarpeen uusia kokonaan, sillä siitä voidaan tehdä määräyksiä vastaava jo pelkällä huollolla tai päivittämiselläkin, Leppänen neuvoo.

Jätevesijärjestelmän kunnostukselle on aina haettava toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Kunnostuksessa tulee ehdottomasti olla mukana pätevä jätevesisuunnittelija, ja se on tehtävä sulan maan aikaan. 

– Toimenpidelupahakemuksia ei ole vielä ruuhkaksi asti, joten nyt on vielä aikaa tarttua toimeen, Leppänen toteaa.

Kuopio ja Mikkeli ovat Suomen suurimmat kesämökkipitäjät, ja myös kuntaliitokset ovat lisänneet Kuopiossa ranta-asumista niin paljon, että jätevesijärjestelmän kunnostusvelvoite koskee tuhansia kiinteistöjä. Leppäsen mukaan Kuopiossa ollaan puhdistusvaatimusten suhteen samassa linjassa vastaavien kuntien kanssa.

Leppänen kehottaa kiinteistön omistajia tutustumaan sekä viranomaisten että kuntien internetsivuihin, joilla on runsaasti tietoa jätevesijärjestelmän kunnostuksesta. Kuopion kaupungin sivuille on koottu mahdollisimman ytimekkäästi aiheeseen liittyviä linkkejä.

Lisätietoa:
www.kuopio.fi/jatevedet
www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

 

Luonto
Mökki
Haja-asutusalue
Jätevesijärjestelmä
uudistus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva