Millainen on

tulevaisuuden Kuopio?

TEKSTI NMT/Jere lehtonen Kuvat shutterstock
Kehittyvä teknologia muuttaa elämäntyyliä. Tulevaisuuden Kuopiossa robottiliikenne, lähellä tapahtuva pienvalmistus ja urbaani viljely sekä vahva nettitiedon ja tekoälyn käyttö tekee elämästä yksilöllisempää ja toimintavapaampaa.

Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, koska maailman kehitykseen vaikuttavat niin monet ja arvaamattomatkin tekijät. Tietokone-alan pioneeri, tulevaisuuden tutkija, konsultti ja kouluttaja Risto Linturi painottaa tulevaisuuden arvioinnissa teknologian kehittymistä, uusien teknologioiden yhteisvaikutuksia ja näistä syntyviä mahdollisuuksia ja toisaalta muistuttaa siitä, että yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat siihen, miten näistä mahdollisuuksista joko hyödytään tai ei.

- Teknologista kehitystä voi ennustaa. Se, mikä on 2020-luvulla mahdollista ja pioneerien käytössä, on todennäköisesti yleisessä käytössä 25 vuoden päästä. Poliittisen kehityksen ennustaminen on vaikeampaa. Toisaalta politiikallla on suuri vaikutus siihen, miten teknologian mahdollisuudet yhteiskuntaa muuttavat, Linturi sanoo.

Valtiovarainministeriön tuore julkaisu Pilkahduksia tulevaisuuteen − digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet sisältää myös Linturin tekstin Teknologiamurroksesta hallinnon toimenpiteiksi, missä hän listaa kymmenen todennäköistä kehittyvän teknologian mukanaan tuomaa murrosta. Näillä muutoksilla on tuntuva vaikutus työnkuvaan, yksilön vaikutusmahdollisuuksiin ja siihen, miten maantieteellinen sijainti ja etäisyys koetaan. Nämä vaikutukset tuntuvat myös Kuopion kaltaisessa kaupungissa.

MUUTAMA LINTURIN ennustamia teknologisia muutoksia lähivuosikymmenten aikana ovat liikenteen robotisoituminen, lisääntyvä aurinkoenergian käyttö, yksilöllinen lähivalmistus ja urbaani bioviljely. Näillä kehityksillä on suora vaikutus ja keskinäinen yhteisvaikutus, joka tekee haja-asutusalueista ja pienemmistä, pääkaupunkiseudusta kauempana sijaitsevista kaupungeista kilpailukykyisempiä.

Esimerkiksi robottiliikenne tekee jakelulogistiikasta edullisempaa ja jouhevampaa muuttaen esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden jakelujärjestelmiä ja mahdollistaen vaikkapa lähikauppojen kotijakelun radikaalin lisääntymisen. Robotisaatio mahdollistaa myös edullisen liikkumisen palveluna ja voi jopa johtaa yksityisomisteisesta autoilusta luopumiseen. Tämä merkitsee myös parkkitilojen vapautumista muuhun käyttöön.

Samalla kaupunkien väliselle liikenteelle suunniteltu testausvaiheessa oleva hyvin nopea Hyperloop-sukkula yhdistää nyt etäältä tuntuvia kaupunkeja yhdeksi työssäkäynti- ja asiointialueeksi. Etäisyyksien merkitystä poistaa myös jo nyt USA:ssa useiden valmistajien toimesta markkinoilla oleva etiäisteknologia, missä virtuaalilasien ja -hanskojen avulla voi kokea olevansa etäällä olevan robotin asemassa ja ohjata tämän toimia omin liikkein.

URBAANI BIOVILJELY tarkoittaa eri kasvilajikkeiden sisäviljelyä kaupunkialueella. Salaattien ja itujen sisäviljely on LED-valojen kehittymisen ansiosta jo nyt kannattavaa. Teknologian kehittyessä lajikkeet monipuolistuvat ja robotisoituvan liikenteen ansiosta tyhjilleen jääviä parkkitiloja voi ottaa viljelykäyttöön. Tämä parantaa ruoan tuoreutta ja vähentää logistiikkatarvetta.

Yksilöllinen lähivalmistus viittaa 3D-tulostimien kaltaisiin tuotantovälineisiin, jotka voivat valmistaa monenlaisia tuotteita digitoitujen ohjeiden mukaan. Kun pientuotannon kustannukset laskevat, on tuotantovälineet kannattavampaa tuoda lähemmäksi kuluttajaa ja siirtyä pienempiin tuotantosarjoihin sen sijaan, että luotettaisiin suuriin keskusvarastoihin ja pitkiin logistiikkaketjuihin.

AURINKOENERGIA ON halventunut jo 30 vuoden ajan, ja tämän kehityksen voi olettaa jatkuvan edelleen. Vuonna 2040 aurinkoenergia saattaa kustantaa enää sentin murto-osia kilowattitunnilta. Tällöin valoisana aikana aurinkoenergian ylituotannolla voidaan valmistaa synteettisiä polttoaineita pimeitä aikoja varten, mahdollistaen irtautumisen sähköverkosta.
Kun nämä kehityssuunnat lyödään yhteen, ja mukaan otetaan vielä myös trendinä oleva jakamistalous, josta Uberin ja AirBnB:n kaltaiset palvelut ovat esimerkkeinä, tarkoittaa tämä hajautetumpaa elämisen muotoa, jossa lähituotanto ja pienuuden ekonomia ovat vallalla. Tämä helpottaa haja-asutusalueilla ja pääkaupunkia pienemmissä kaupungeissa elämistä.

Muita trendejä ovat tiedon verkkokäytön ja tekoälysovellusten lisääntyminen ja näiden hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä laajennetun todellisuuden kautta. Mahdollisuuksia ovat myös opetuksen yksilöllistyminen ja muutto verkkoon sekä itsediagnoosilaitteiden ja sovellusten yleistyminen niin pitkälle, että suurin osa rutiiniterveydenhuollosta tapahtuu kotoa käsin.

VOISIKIN AJATELLA, että 25 vuoden päästä Kuopiossa eletään nykyisestä näkökulmasta yksilöllisesti hyvin toimintavapaata elämää: liikkuminen paikasta ja kaupungista toiseen on helppoa ja edullista, ja matka-ajan voi käyttää hyötyyn tai huviin, sikäli kuin liikkeelle edes tarvitsee lähteä, tuotanto on pääosin paikallista ja jopa kotikohtaista, työtä ja oppimista tehdään paljon etäältä käsin, terveyspalvelut ovat henkilökohtaisia ja paljolti omassa kodissa ja jokaisella on välitön pääsy niin kehittyneisiin tietojärjestelmiin, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

- Hyötyjen saaminen uudesta teknologiasta riippuu kuitenkin paljolti siitä, miten paljon poliittisen päätöksenteon luoma sääntely sallii sitä käytettävän. Nopea tarttuminen uuteen teknologiaan tuottaa hyötyjä, Linturi sanoo.

- Käytettävissä oleva pinta-ala sekä luonto ovat Kuopion vahvuuksia. Tällä hetkellä voitettava haitta on etäisyys. Robottiliikenne ja lähivalmistustekniikka auttaa suhteessa pääkaupunkiseutuun enemmän Kuopion kaltaisilla seuduilla, Linturi sanoo. 

 

kuopio
tulevaisuus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva