Kilpailulla valoa Savilahden

tunneleihin

Kuva: Antti Laitinen
Valaistuskilpailun avulla pyritään löytämään ratkaisu, joka kohentaa Savilahden alikulkutunneleiden valaistusta ja ulkonäköä.

Kuopion kaupungin Savilahti-projekti, Savilahden smarteimmat ratkaisut - SmaRa-hanke sekä Taiteen edistämis-keskus (TaiKe) järjestävät valaistuskilpailun valaistusalan ammattilaisille.

Kilpailun tarkoituksena on löytää kevyen liikenteen alikulkutunneliin toteuttamiskelpoinen valoteos, joka yhdistää Kuopion keskustaa ja Savilahden kaupunginosaa toisiinsa. Teoksen myötä Savilahteen toivotaan muodostuvan viihtyisää, turvallista, elämyksellistä ja vähähiilisyyttä edistävää kaupunkiympäristöä, mikä innostaa kuopiolaisia pyöräilemään ja kävelemään yksityisautoilun sijaan. Tavoitteena on toteuttaa uusi tunnelivalaistus vuoden 2017 aikana.

Kilpailussa etsitään ehdotusta, joka kohentaa alikulkutunneleiden valaistusta sekä ulkonäköä. Ajatuksena on löytää nykyistä vähemmän energiaa kuluttavia valaistusratkaisuja sekä uudistaa vanhoja tunneleita kevyellä ja kestävällä tavalla resurssiviisaasti. Tarkoituksena on myös kehittää toimintamallia, jonka avulla kevyen liikenteen ympäristöjä voidaan parantaa myös laajemmin Savilahdessa sekä muilla alueilla.

Kilpailualueen muodostaa kaksi peräkkäin olevaa kevyen liikenteen alikulkukäytävää, jotka sijaitsevat Hatsalan koulun ja Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) välillä ja alittavat Valtatie 5:n ja Puijonlaaksontien. Päätöksen kilpailuun kutsuttavista osanottajista sekä myöhemmin voittajatyöstä tekee kilpailun palkintolautakunta. Ilmoittautumisaika kutsukilpailuun on 23.1.–10.2.2017 ja kilpailuaika 21.2.–21.4.2017. Kilpailu ratkeaa alkukesästä.

Valaistuskilpailussa mukana olevassa Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeessa (SmaRa) selvitetään vähä-hiilisyyttä edistäviä, innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja sekä niiden toteutettavuutta kaupunkikehittämisen keskei-sillä osa-alueilla. SmaRa-hanke on osa Savilahti-projektia sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke saa tukea Pohjois-Savon liiton kautta.

valo
alikulkutunneli
smara
taike
kilpailu

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva