Yhteistä päätöksentekoa

Yhteistä

päätöksentekoa

Teksti Digimag/Anne Kettunen Kuva Shutterstock
Yhtiökokous on taloyhtiön tärkein kokous, jolla taataan kaikkien asukkaiden viihtyvyys.
Yhtiö- ja rahoitusvastike – mitä ne oikein ovat?

Lain mukaan jokaisella taloyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, jossa mainitaan yhtiövastikkeen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan. Vastikkeella katetaan asunto-osakkeen ylläpitoon liittyviä vakuutus-, lämmitys-, jätehuolto- ja siivous- ynnä muita kuluja sekä huoltoyhtiön ja isännöitsijän palkkiot.

Yhtiövastike koostuu rahoitus- ja hoitovastikkeesta. Hoitovastikkeella maksetaan kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta. Rahoitusvastikkeella puolestaan katetaan yhtiön rakennus- tai remonttilainaa eli se tarkoittaa kuukausittain maksettavaa lainanlyhennystä. Yhtiövastikkeen suuruus määräytyy tyypillisesti asuinneliöiden mukaan. 

Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2017 keskimäärin 4,05 euroa huoneistoneliöltä. Kerrostalojen hoitokulut olivat keskimäärin 4,81 euroa neliöltä. Vuokratontti nostaa usein asumisen hintaa, ja sen kulut huomioidaan hoitovastikkeessa.

Lähde: laki24.fi

Yhtiökokouksessa voi vaikuttaa oman taloyhtiön tärkeimpiin päätöksiin, joilla on merkitystä asumiseen ja asunnon arvoon. Sen vuoksi on tärkeää osallistua taloyhtiönsä tärkeimpään tilaisuuteen ja käyttää omaa osallistumisoikeuttaan.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa osakkaat pääsevät vaikuttamaan asumiskustannuksiin ja saavat tietoa ja perusteluja siitä, miten omaisuutta hoidetaan. Kokouksessa muun muassa vahvistetaan tilinpäätös ja talousarvio sekä päätetään merkittävistä remonteista, hankinnoista ja yhtiövastikkeen suuruudesta.

Osakkailla ja asukkailla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa puhevaltaa ja tehdä päätösehdotuksia. Asukkailla tarkoitetaan osakkeenomistajien ja taloyhtiön vuokralaisia sekä myös heidän alivuokralaisiaan. 

ASUKKAAT SAAVAT kokouksessa tärkeää tietoa taloyhtiön asioista ja voivat osallistua yhteiseen keskusteluun. Äänestää he eivät voi ilman osakkeenomistajan valtakirjaa. Asukkaat saavat osallistua yhtiökokoukseen tietyin reunaehdoin: yhtiössä täytyy olla vähintään viisi huoneistoa, joilla on eri omistajat ja kokouksessa täytyy käsitellä yhteisiä asioita, jotka vaikuttavat myös vuokralaisten asumiseen. Asioita voivat olla järjestysääntöjen muuttaminen tai yhteisten tilojen asiat, esimerkiksi pesutuvan tai talosaunan korjaaminen tai autopaikkojen jakaminen. Asukkaita koskevia asioita ovat myös esimerkiksi putkiremontit, julkisivu- ja ikkunaremontit sekä porrashuoneremontit tai piharemontti. 

Yhtiökokouksessa valitaan taloyhtiölle hallitus. Osallistujat voivat vaikuttaa hallituksen valintaan ja varmistaa, että sopivimmat henkilöt hoitavat omaisuutta. Myös vuokralainen voi tulla valituksi hallitukseen. 

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on muun muassa huolehtia kirjanpidosta, osakeluettelosta ja muutostyörekisteristä. Velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia kiinteistön ja rakennusten hoidosta sekä laatia pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma ja palkata isännöintiyritys tai tilitoimisto hoitamaan talousasioita. Hallituksen tehtävänä on lisäksi varmistaa, että osakkaat ja asukkaat saavat riittävästi tietoa. Hallitus päättää myös kiireellisistä toimenpiteistä esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon sattuessa.

taloyhtiö
yhtiövastike
rahoitusvastike
kokous
hallitus

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva