Tulevaisuudessa

yhteisöllistä asumista

TEKSTI NMT/heta jyrälä KUVAT kuopion kaupunki/sOILE NEVALAINEN
Miten Kuopiossa eletään reilun parinkymmenen vuoden päästä? Kurkistimme asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuteen. Oletimme, ettei yhteiskunnassa tai taloudessa tapahdu suuria mullistuksia ja väestö jatkaa ikääntymistään.

Kuopio on vetovoimainen kaupunki, jonne tulevaisuudessa keskittyy yhä enemmän asukkaita. Jo nyt uusien asuntojen rakentamisen tahdissa Kuopio on suomalaisten kaupunkien kärkikahinoissa. Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion yrittäjät asettivat tavoitteet, että vuonna 2040 Kuopio on kasvanut 200 000 asukkaan kaupungiksi.

2040-LUVULLA kuopiolaisten asuintilat ovat nykyistä monikäyttöisempiä, muunneltavampia sekä tehokkaampia. Asuntojen neliömäärät tulevat pienenemään, sillä asuntojen hinnat nousevat ja energia kallistuu. Myös asuntokuntien koko on pienentynyt jatkuvasti 1960-luvulta lähtien. Vuonna 2015 koko maan asuntokuntien keskikoko oli 2,04 henkilöä.
Pitkään on asuttu erillään, joten ihmisillä on kaipuu yhteisöllisempään elämäntyyliin. Tämä näkyy jo nyt ihmisten muuttoliikkeenä kaupunkien keskusta-alueille. Kerrostaloissa voi jatkossa olla enemmän kerhohuoneita, kuntoiluhuoneita tai etätyön yleistyessä yhteisiä työhuoneita. Etätyön tekeminen tulee jatkossa ottaa huomioon myös asuntojen suunnittelussa ja kalustamisessa. Myös älykoteja rakennetaan jatkuvasti lisää.

Yhteisöllisyyttä voidaan lisätä myös muuttamalla kaupungin tyhjilleen jääviä toimisto- tai teollisuustiloja loft-asunnoiksi tai harrastustiloiksi. Loft-asunto tarkoittaa muusta käytöstä, kuten tehtaasta tai varastosta, asumiskäyttöön muunnettua tilaa. Esimerkiksi opiskelijat tai ikääntyvät saattaisivat nauttia tällaisesta asumismuodosta, sillä tilat ovat usein hyvien liikenneyhteyksien varrella. Uuteen käyttöön muunnetut tilat myös tukevat keskusta-alueen täydennysrakennusta sekä taloudellista yhdyskuntarakennetta.

LISÄTILAA KERROSTALOIHIN saadaan ullakkotilojen muuttamisella kattohuoneistoksi. Jatkossa isojen linjasaneerausten yhteydessä vanhojen kerrostalojen yhteyteen saatetaan rakentaa lisäkerroksia. Ikääntyvän väestön kannalta esteettömyyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään vielä erityistä huomiota. 

Senioreiden palvelutarpeiden vaihdellessa kunnon mukaan tullaan kehittämään täysin uusia asumisratkaisuja. Yksi vaihtoehto voi olla hybridiasuminen. Hybridirakennuksessa on yhdessä tavallisia asuntoja, palvelu- tai senioriasuntoja sekä työpaikkatiloja kuten toimistoja, kauppoja ja palvelupisteitä.

Mielikuvat puusta fyysisesti ja psykologisesti terveellisenä, ekologisena ja kansantaloudellisesti hyvänä rakennusmateriaalina yleistyvät. Puusta tullaan rakentamaan enemmän, sillä siihen on kehitetty uusia rakenneratkaisuja. Jos rakentamisnormisto muuttuu suopeammaksi, puusta voidaan CLT-elementtitekniikan myötä rakentaa myös pientaloja suurempia rakennuksia.

TULEVAISUUDESSA FOSSIILISIEN polttoaineiden käyttö vähenee ja tilalle tulee nykyistä enemmän maalämpöä sekä aurinkovoimaa. Mikäli energiasta tulee asumisen epävarmuustekijä, luultavasti myös takat ja muut tulisijat alkavat jälleen yleistyä. Kuopiossa kaukolämpö säilynee vielä pitkään ykkösenergiana taajamassa ja lähiöissä.

Yhteisöllisyyden, ekologisuuden, muunneltavuuden ja älykkyydet teemat kodin rakentamisessa kantavat pitkälle. Vaikka rakentamisen kustannukset nousevat, remontteja tarvitaan jatkossa vähemmän. Myös asunnon arvo tulee säilymään paremmin.

Kuopion runsasta rantaviivaa on jo nyt hyödynnetty hyvin. Tulevaisuudessa aallonmurtajien päälle rakennettavat asunnot tuovat uuden aikakauden rantarakentamiseen. 

kuopio
asuminen
tulevaisuus
Kuopion kaupunki

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva