Tontti on 
unelmatalon perusta

TEKSTI nmt/heta jyrälä KUVA: Vicente Serra
Kaupungin tonttikysyntä on kiivasta ja tarjonta monipuolista. Tällä hetkellä eniten omakotitaloja rakennetaan Hiltulanlahteen. Tavoitteena on jakaa joka vuosi noin 60 omakotitalotonttia.
Uusia tontteja lähivuosina

Uusia tontteja on tulossa heti, kun kaavoja saadaan vahvistettua muun muassa Kuikkalammen alueella, Mölymäellä ja Savilahdessa. Näillä uusilla alueilla asutaan pääasiassa kerrostaloissa. Jo suunniteltujen ja rakennettujen uusien asuinalueiden lisäksi on tulossa vielä paljon uusia alueita, joiden rakentaminen on arviolta noin viiden vuoden päässä. Kaavoja saadaan koko ajan vauhdilla eteenpäin sekä valmiiksi, ja näin mahdollistetaan Kuopion kasvu ja kehitys.

Kaupungin vuosittainen tonttimäärä vaihtelee tonttituotannon ja kysynnän mukaan. Vuonna 2016 tontteja jaettiin hurjat 87 kappaletta, joista 77 vuokrattiin ja 10 myytiin. Kaiken kaikkiaan viime vuonna asuntoja valmistui Kuopioon lähes tuhat kappaletta. Näistä suurin osa eli noin 600 asuntoa syntyi kerrostaloihin ja loput rivi- ja pientaloihin.

- Kuopion tonttimarkkinoilla kysyntä on ollut kovaa, kertoo kaupungin asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen. 

Kuopion keskeisellä kaupunkialueella omakotitalotontteja on pääosin Hiltulanlahdessa ja Kurkimäessä. Myös Saaristokaupungin Rautaniemessä ja Pirttiniemessä on vielä jäljellä muutamia tontteja. Väljempiä tontteja löytyy hyviltä paikoilta kuntaliitoskunnista, kuten Karttulasta, Maaningan Keskisaaresta ja Riistaveden Melalahdesta.
 

KUOPIOSSA OMAKOTITALORAKENTIMSEN painopiste on nyt selkeästi Hiltulanlahdessa, jonne rakennetaan myös rivi- ja paritaloja. Kaupunkialueen tonttien koot liikkuvat keskimäärin tuhannessa neliössä. Kurkimäessä on myös suurempia tontteja noin 1600 neliöstä noin 1800 neliöön.
Omakotitonttien hinnat vaihtelevat paikasta riippuen. Hiltulanlahden tontit maksavat noin 20 euroa neliömetriltä. Tontin ominaisuuksista tai sijainnista riippuen hinta voi kuitenkin vaihdella 15 euron ja 25 euron välillä. Vuokratontin arvosta laskettava neljän prosentin vuokra maksetaan vuosittain yhdessä tai kahdessa erässä.
Järvenrantaankin pääsee asumaan, sillä rantatontteja on saatavilla ainakin Melalahdesta ja Juankoskelta kiinteällä hinnalla. Kaupungin keskeisen kaupunkialueen rantatontit jaetaan tarjouskilpailun perusteella. 

- Esimerkiksi Melalahdesta ei ole Kuopioon kuin 35 kilometriä ja sieltä saa pienemmän tontin 23 800 eurolla ja isomman 27 800 eurolla, vinkkaa kaupungin tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen.

 

Näin tonttihaku toimii

Kaupungin omakotitonttien hakijat jaotellaan kahteen ryhmään ensisijaisuuden perusteella. Ensisijaiseen ryhmään tulevat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeiseen kymmeneen vuoteen saaneet kaupungilta tonttia. Toissijaisessa ryhmässä ovat kaikki muut eli yksityiset, jotka ovat saaneet tontin kymmenen vuoden sisällä sekä yritykset. Jaottelun jälkeen ryhmien jäsenet arvotaan numerojärjestykseen, jonka mukaan aina vuorossa oleva hakija saa valita tontin itselleen. 

Jatkuvassa haussa olevilla tonteilla on noin kahden viikon hakuaika, jossa noudatetaan myös ensisijaisien ja toissijaisien hakijoiden periaatteita. Erona on, että jatkuvassa haussa tonttihakemus kohdistetaan valmiiksi tietylle tontille. Mikäli samaa tonttia hakee useampi ihminen, arvotaan tontti näiden kesken. Jatkuvan haun tontit ovat jääneet vapaiksi ensimmäisestä tonttihausta tai palautuneet varauksesta tai vuokrauksesta.

- Kovassa talokuumeessa ei tarvitse jäädä odottamaan, sillä tontteja on vielä vapaana, kertoo Meriläinen. 
Uudet tontit ovat haettavissa yleensä keväällä ja syksyllä. Hakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Lisätiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

 

VIIME VUODEN lopulla valmistuneessa asemakaavassa kaavoitettiin Hiltulanlahden II-osaan reilut 200 tonttia lisää. Alue sijaitsee moottoritien toisella puolella nykyisestä Hiltulanlahdesta. Ensimmäiset tontit tulevat hakuun ensi syksynä ja rakentamaan pääsee jo kesällä 2018. Meriläinen arvioi tontteja riittävän noin neljäksi vuodeksi.
Seuraavaksi siirrytään kaavoittamaan Hiltulanlahden III-osaa Puutossalmentien varressa. Koko alueen arvioidaan olevan valmis ensi vuosikymmenen puolivälissä.Hiltulanlahden jälkeen omakotitalotontteja tulee Vanuvuoren alueelle, jonne ollaan nyt tekemässä osayleiskaavaa. Yleiskaavassa määritellään muun muassa alueen maankäytön pääpiirteet maan käyttämisestä eri tarkoituksiin. Yleiskaavassa selvitetään asuin- ja yritysalueiden sijainti, liikenneverkko, virkistysalueet ja muut asukkaiden kannalta olennaiset elämisen edellytykset. Tämän pohjalta alueelle laaditaan myöhemmin asemakaavoja, joissa muun muassa tonttien ja katujen rajat merkitään tarkasti. Vanuvuoren ja Saaristokaupungin välille on tulossa myös siltayhteys.

VALTAOSA KAUPUNGIN tonteista on vuokratontteja, jotka asukas voi halutessaan lunastaa itselleen talon rakentamisen jälkeen. Yleensä vain rantatontit myydään suoraan. Kun alueen tontit tulevat ensimmäistä kertaa haettavaksi, kaupunki järjestää noin kuukauden kestävän julkisen haun. Muutoin vapaana olevat tontit ovat jatkuvassa haussa. 

Tontti
rakentaminen

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva