Talkkarista

kiinteistö-

huoltoon

Teksti: Sirpa Korhonen Kuva: Peter Galbraith
Kiinteistöhuollon tärkein tehtävä on säilyttää rakennuksen arvo mahdollisimman hyvin, sekä vaikuttaa sen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Taloyhtiö määrittelee ne tehtävät, joista haluaa kiinteistöhuoltoyrityksen pitävän huolta.

Taloyhtiö on monen asukkaan yhteisomistuksessa, joten yhtiöstä täytyy pitää huolta yksissä tuumin. Asunto-osakeyhtiölain neljännessä luvussa määritellään kunnossapitovastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä. Laki antaa perusteet vastuunjaolle, mutta yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin erikseen määritellä vastuun jakautuminen. Yleisesti ottaen isännöitsijä hoitaa hallinnollisen puolen ja huoltoyhtiö toteuttaa korjaukset ja vaadittavat kunnossapitotyöt.

Isännöitsijöillä on käytössä vastuunjakotaulukko, jossa määritellään isännöitsijän, asukkaan ja huoltoyhtiön tehtävät huoltotyöt ja vastuut. Tämä taulukko helpottaa taloyhtiön kunnossapitoa ja se tulee olla jokaisen osakkeenomistajan ja toimijan tiedossa. Taloyhtiöllä on velvollisuus pitää kunnossa osakehuoneistojen rakenteet, eristeet ja rakennuksen ulkopinta, sekä perusjärjestelmät, kuten sähkö- ja vesiverkostot. Näistä taloyhtiölle määrätyistä osa-alueista pitää huolen kiinteistöhuoltopalveluita tuottava huoltoyritys. Isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyritys vastaavat yhdessä asukkaiden viihtyvyydestä ja kiinteistön arvon säilymisestä. Pääsääntöisesti osakkeenomistajan vastuulle jää oman osakehuoneiston sisäosien huolto ja puhtaanapito.

Kiinteistöhuollon vaatimustaso on kasvanut huomattavasti. Tekniikan kehittyessä mukaan on tullut paljon asioita,
joita ihan kuka vaan ei voi hoitaa.

NIIN KUTSUTTUA talonmiestä, eli talkkaria, ei enää nykyään taloyhtiöissä monestikaan nähdä, vaan huoltotehtävät hoitaa kiinteistöhuoltoon
erikoistunut yritys. Näihin tehtäviin kuuluvat sekä maa-alueiden että rakennuksen huoltotehtävät, kuten saunatilojen ja käytävien puhtaanapito sekä laitteiden huolto. Ulkoalueiden osalta kiinteistöhuollon tehtävät vaihtelevat vuodenajasta riippuen. Talviaikana toimenkuvaan kuuluvat lumi- ja hiekoitustyöt ja kesäisin taas vihertyöt. Puijon Kiinteistöpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Petri Ryyppö
on toiminut kiinteistöhuollon parissa jo yli 30 vuotta ja toteaa alan muuttuvan aina vain haastavampaan suuntaan.

- Kiinteistöhuollon vaatimustaso on kasvanut huomattavasti. Tekniikan kehittyessä mukaan on tullut paljon asioita, joita ihan kuka vaan ei voi hoitaa. Tällöin ammattitaidon ja koulutuksen merkitys korostuu. Kiinteistöhuolto on nykyään muutakin kuin mies ja lapio, Ryyppö hahmottaa.

Isännöitsijä kilpailuttaa kiinteistöhuolsäitoyritykset ja lopullisen valinnan palveluntarjoajasta tekee taloyhtiön hallitus. Taloyhtiö ja kiinteistöhuoltoyritys allekirjoittavat sopimuksen, jossa on määritelty kiinteä kuukausihinta ja siihen kuuluvat tehtävät ja huoltotoimenpiteet. Sopimukseen kuulumattomat työt hinnoitellaan erikseen ja laskutetaan käytön mukaan. Voi myös olla, että osa palveluista ostetaan toiselta yritykseltä. Ryyppö kertoo, ettei palvelukokonaisuuden hinta ole yksiselitteinen.

JOS puhutaan isohkosta taloyhtiöstä, jossa on laaja piha-alue ja paljon porraskäytävää, kuukausihinta on noin 2000-3000 euron
luokkaa. Tässäkin täytyy muistaa, että hinnoittelu on aina tapauskohtaista, sillä jokainen taloyhtiö on erilainen teknisiltä
vaatimuksiltaan. Taloyhtiön tulisi kuitenkin aina panostaa kiinteistöhuoltoon. Monesti kiinteistöhuollon palvelut ovat kovasti kilpailutettuja ja hinnat on ajettu niin alas, että palvelun taso heikkenee. Näin ollen pitkällä aikavälillä kiinteistön arvo alenee, eikä se ole kenenkään edun mukaista.

Toimiva kiinteistöhuolto on tavoitettavissa kellon ympäri. Vahinko ei tule kello kaulassa, joten esimerkiksi avainten jäädessä sisälle on huoltoyhtiön nopea tavoitettavuus ensiarvoisen tärkeää. Kiinteistöhuoltosopimus ei välttämättä kata päivystystä, joten on hyvä selvittää kuka siitä vastaa omassa talonyhtiössä.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva