Sujuva remontti

taloyhtiössä

Teksti: Jere Lehtonen Kuva: NMT Arkisto
Taloyhtiöissä tehtävissä remonteissa vaaditaan eri osapuolilta yhteistyökykyä. Asukkaan ja taloyhtiön oikeuksia ja velvollisuuksia ohjaa asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön omat säännöt.

Remontit asunto-osakeyhtiöissä tyypillisesti vaikuttavat useamman kuin yhden ruokakunnan elämään. Omaa huoneistoaan uusiva voi aiheuttaa muille asukkaille meluhäiriöitä tai vaikkapa vesikatkoksia. Koko taloyhtiöitä koskevat työt puolestaan tulee sopia yhteistyössä, koska kustannukset ja häiriöt vaikuttavat kaikkiin.

Niin asukkaan kuin taloyhtiönkin on siten hyvä olla perillä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

- Kun osakkeenomistaja teettää muutostöitä omassa huoneistossaan, asiasta tulee ilmoittaa taloyhtiölle. Hyvän tavan mukaista toki on myös pahoitella remontoinnista syntyvää häiriötä muille asukkaille, aluejohtaja Pasi Pesonen Isännöintipalvelu Isarvo Oy:stä sanoo.

- Isännöitsijä osaa myös kertoa, vaatiiko työ muutostyöilmoituksen, jos osakkaalla itsellään ei ole siitä tietoa.

- Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden remontteja, hyvän rakennustavan noudattamista sekä niitä ehtoja, joita remontille on asetettu. Yhtiön on valvottava erityisesti osakkaan tekemät remontit, joista voi aiheutua haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle, taloyhtiön omaisuudelle tai naapureille on. Yleisesti ottaen valvonnan kustannukset maksaa remontin teettäjä. Valvonnan kustannusten on myös oltava suhteessa tehtävään remonttiin.

Ilman taloyhtiön lupaa ei asunnon omistaja saa tehdä muutoksia taloyhtiön rakenteisiin tai järjestelmiin. Näihin luetaan kantaviin seiniin ja ulkoseiniin tehtävät muutokset, jotka vaativat myös viranomaisluvan ja rakennesuunnitelmat, sekä vaikkapa ilmalämpöpumpun asennus.

Ilmoitusvelvollisuus on lain mukaan työstä, joka voi vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkaan asemaan. Tämä koskee esimerkiksi parketin asentamista, kaikkia töitä, jotka vaikuttavat sähköjohtoihin, viemäröintiin tai ilmastointiin, asunnon ulko-oveen tehtävät muutokset sekä ääni- tai lämpöeristykseen vaikuttavat työt.

Töistä syntyvä jäte ei myöskään kuulu taloyhtiön astioihin. Vesikatkoista ja vastaavasta tiedottaminen hoituu kätevimmin huoltoyhtiön kautta.

- Taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan julkisivusta, piha-alueista ja huoneistojen sisällä olevien LVIS-laitteistojen ja –järjestelmien kunnossapidosta, Pesonen kertoo.

Taloyhtiön teettämiin huoneistoihin vaikuttaviin remontteihin lukeutuvat esimerkiksi linjasaneeraukset, ikkunoiden tai ovien vaihdot ja antennijärjestelmän päivitys. Tällaisista töistä taloyhtiön tulee ilmoittaa ja tiedottaa hyvissä ajoin.

Urakoitsijan valinta tärkeässä asemassa

Monimutkaisen linjasaneerauksen onnistuminen vaatii suurta ammattitaitoa, eikä edullisin vaihtoehto loppupeleissä usein osoittaudu parhaaksi niin lopputuloksen kuin taloudenkaan kannalta.

- Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji, Kuopion Monirakennus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pitkänen toteaa.

- Muuttuvia tekijöitä on paljon, mikä tekee kokonaisuuden hallinnasta todella tärkeää. Urakoitsijan ammattitaito tulee esille joka asiassa.

Huoneistojen määrästä riippuen urakka kestää puolesta vuodesta vuoteen. Koko taloyhtiötä koskeva remontti myös vaikuttaa useaan ihmiseen, joilla kaikilla on oma mielipiteensä siitä, miten asioiden tulisi sujua. Siksi myös kommunikointi ja yhteistyökyky nousevat suureen rooliin taloyhtiön remonteissa.

- Urakoitsijalta luonnollisesti vaaditaan ammattimaisuutta, se on itsestään selvä, Pitkänen sanoo.

- Vastaavasti urakoitsija toivoo ammattimaista lähestymistapaa myös rakennuttajaorganisaatiolta.

Useimmiten edelleen linjaremontissa urakoitsijaan otetaan yhteyttä urakkatarjouslaskelmaa pyytääkseen, kun saneerauksen suunnitelmat on jo teetätetty. Kuitenkin nykyään pannaan yhä enemmän vireille myös kokonaisvaltaisen rakentamisen hankkeita, joissa urakoitsija on mukana myös suunnitteluvaiheessa.

- Tällaisessa hankkeessa urakoitsijan ammattitaito on alusta asti mukana, mikä luo selkeitä etuja: säästöjä, jouhevuutta ja järkevyyttä tekemiseen, Pitkänen kertoo.

Taloyhtiön velvollisuuksiin lukeutuu myös lupa-asioiden asianmukainen hoitaminen, sopivan urakoitsijan kilpailutus ja valinta, sekä vakuutusten hankinta kattamaan niitä riskejä, joita urakoitsijoiden omat vakuutukset eivät riittävästi kata.

Isännöitsijän tietotaito ja yhteistyöverkostot ovat avuksi taloyhtiön remonttia suunnitellessa.

- Isännöitsijöillä on tyypillisesti hyväksi koettuja yhteistyökumppaneita, joten ei tarvitse keltaisilta sivuilta lähteä tekijää taloyhtiöremonttiin hakemaan, Pesonen kertoo.

- Isännöitsijä voi oman koulutuksensa ja kokemuksensa mukaan myös seurata ja puuttua projektien edistymiseen, mutta rakennustekninen valvoja isännöitsijä ei tietenkään ole.

Isännöitsijä auttaa myös rahoituksen osalta. Yhteistyötä pankkien kanssa lähdetään tekemään jo suunnitteluvaiheessa.

- Harvalla taloyhtiöllä on käytettävissään kassavaroja, josta satojen tuhansien eurojen töitä rahoitetaan, Pesonen toteaa.

Kun taloyhtiössä mietitään muutos- tai korjaustöitä, osakkeenomistajilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa remontin tekemiseen suunnitteluvaiheessa. Taloyhtiö päättää yhdessä siitä mitä töitä tehdään ja mitä rajataan yhteisen remontin ulkopuolelle.

Osakkeenomistaja voi suuremman linjaremontin yhteydessä teettää myös omia lisämuutoksia asuntoon, esimerkkinä vaikkapa kalusteiden vaihto putkiremontin yhteydessä ja sopia niistä pääurakoitsijan kanssa.

Remonttia tehtäessä asukkaan itsensä on hankittava tilapäinen majoitus, mikäli saneeraustyöt sellaiseen ajavat. Ajoissa suoritettu ja hyvä tiedottaminen taloyhtiön osalta on siis asukkaille hyvin tärkeää.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva