Rakentajan muistilista

Rakentajan
muistilista

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Shutterstock
Talon rakentamisessa on paljon asioita, jotka on otettava huomioon. Hyvällä valmistautumisella ja etukäteissuunnittelulla on merkittävä vaikutus onnistuneeseen taloprojektiin.

1 ENNEN TONTTIKAUPPAA
Ennen tontin hankintaa kannattaa tutustua alueen kaavamääräyksiin, joissa annetaan ohjeita muun muassa rakennuksen muotoon, rakennusalaan, kerrosmääriin, tontin käyttöön ja jopa rakennuksen väriin. Tontin hankinnan yhteydessä on hyvä ottaa vielä yhteys rakennusvalvontaan, jotta kaikki rakennusprojektia mahdollisesti rajoittavat tekijät tulevat varmasti huomioiduksi ennen hankintapäätöstä. Jos omat rakennussuunnitelmat ovat vastoin asema- tai yleiskaavaa, voidaan hakea poikkeamislupaa.

2 TEE SUUNNITELMA
Rakentamista varten tarvitaan suunnitelma tehtävästä työstä. Rakennusprojektissa kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua, jotta projekti etenee määräysten mukaan ilman yllätyksiä ja ylimääräistä päänvaivaa. Pientalon rakennusprojekti tarvitsee pätevän suunnittelijan. Suunnittelijan kanssa käydään läpi erilaisia rakentamisen mahdollisuuksia. Kun suunnittelu on edennyt tarpeeksi pitkälle ja pääpiirustukset alkavat valmistua, koittaa lupien hankinnan aika. 

3 HAE LUPA
Lupien hankkimiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Luvista vastaa kunnan rakennusvalvonta, ja niitä voi hakea sähköisesti lupapiste.fi-palvelusta. Virheiden korjaaminen tai suunnitelman täydentäminen viivästyttää päätöstä. Myös pienempiin rakennelmiin tarvitaan lupa.

4 TIEDOTA NAAPUREITA
Rakennuslupahakemuksen jättämisestä tulee tiedottaa naapureille, ja usein naapureita on myös kuultava. Naapureiden kirjalliset lausunnot liitetään lupahakemuksen yhteyteen.

5 LUVAN SAAMINEN
Rakennusvalvonta myöntää luvan, jos rakennussuunnitelma täyttää säännökset ja määräykset. Varsinaisia rakennustöitä ei saa aloittaa ennen luvan saamista. Lupa takaa sen, että rakennustyö etenee turvallisesti ja suunnitelmien mukaan.

6 KATSELMUKSET
Lupapäätöksessä määritellään rakennustyömaalla tehtävät katselmukset, joiden yhteydessä viranomainen käy työmaalla tarkistamassa, että projekti etenee turvallisesti suunnitelmien mukaan. Ensimmäinen katselmus pientaloa rakennettaessa on paikanmerkitseminen, jota seuraavat pohjakatselmus, sijaintikatselmus, rakennekatselmus, vesi- ja viemärijohtolaitteiden katselmus, ilmanvaihtolaitteiden katselmus ja loppukatselmus. 

7 OTA VAKUUTUS
Perheen, rakennustyömaan ja valmistuvan kodin vakuutukset kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen rakennustoimenpiteiden aloittamista. Rahoittaja vaatii yleensä ainakin palovakuutuksen. Huolehdi, että vakuutus kattaa myös työkalut. 

8 VARAUDU TAPATURMIIN
Rakennuttaja on velvollinen ottamaan palkkaamalleen työvoimalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sekä eläkevakuutuksen. Laki ei velvoita ottamaan tapaturmavakuutusta palkattomalle talkootyövoimalle, mutta myös talkooporukan vakuuttamista kannattaa harkita tapaturmien varalta.

 

Tutustu myös rakentajan pieneen lupaoppaaseen >

Lisätiedot: www.kuopio.fi/Rakennuslupa-ja-toiminpidelupa

koti
rakennus
rakentaminen
opas

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva