Pieni

lupaopas

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pixabay
Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Jos toimenpiteeseen ei tarvita rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.
Vinkkilista:
 • Hanki pätevä suunnittelija avuksi ennen projektin aloittamista.
 • Keskustele alueen lupaviranomaisten kanssa ennen hakemuksen tekemistä.
 • Anna ammattisuunnittelijan hoitaa lupaprosessi.
 • Tänä syksynä aloitetaan ensi kesän rakennusprojektin suunnittelu. Kun lupa haetaan talvella, niin rakentamaan päästään heti lumien sulettua.
 • Toimenpiteet saa aloittaa vasta, kun rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. Viranhaltijan tekemä päätös saa lainvoiman 14 vuorokaudessa ja rakennuslautakunnan 30 vuorokaudessa.

Lähteet: www.kuopio.fi/Rakennuslupa-ja-toiminpidelupa

RAKENNUSLUPA tarvitaan kun

 • rakennetaan rakennus
 • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennusta laajennetaan
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
 • tehdään muu korjaus- tai muutostyö, jossa työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
 • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

TOIMENPIDELUPA tarvitaan yleensä, kun rakennetaan

 • katos, vaja, käymälä
 • masto, säiliö
 • laituri, kun koko ylittää 20 m²
 • jätevesien käsittelyjärjestelmä
 • maalämpökaivo asemakaava-alueelle, suunnittelutarvealueelle, rakennuskieltoalueelle, pohjavesialueelle, vedenhankintavesistöjen valuma-alueelle 
 • rakennuspaikan pinta-ala on alle 5 000 m²

RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPAHAKEMUSTA varten tarvitaan ammattisuunnittelijan apua. Pätevä suunnittelija on koulutukseltaan esimerkiksi arkkitehti tai rakennusmestari, -insinööri tai -arkkitehti. Suunnittelija auttaa lupa-asioissa sekä toteuttaa suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vielä vaikuttaa hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. 

Hakemukset voi tehdä joko verkossa Lupapiste-palvelun kautta tai perinteisellä rakennusvalvonnasta saatavalla paperihakemuksella. Hakemukset toimitetaan liitteineen rakennusvalvonnan tai Kuopion valtuustotalon asiakaspalveluun. Kuopiossa lupien keskimääräinen käsittelyaika on 21 vuorokautta.

 

Lue myös Rakentajan muistilista >

rakennuslupa
rakentaminen
koti
opas

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva