Pieni

lupaopas

TEKSTI nmt media/HETA JYRÄLÄ kuva: nmt arkisto
Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennus- ja toimenpideluvan tarve perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Jos toimenpiteeseen ei tarvita rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.
vinkkilista:

- hanki pätevä suunnittelija avuksi ennen projektin aloittamista
- keskustele alueen lupaviranomaisten kanssa ennen hakemuksen laittamista
- anna ammattisuunnittelijan hoitaa lupaprosessi
- kesän rakennusprojektin suunnittelu aloitetaan edellisenä syksynä. Tällöin lupa haetaan talvella ja rakentamaan päästään heti lumien sulettua.
- toimenpiteet saa aloittaa vasta, kun rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. Viranhaltijan tekemä päätös saa lain voiman 14 vuorokaudessa ja rakennuslautakunnan 30 vuorokaudessa

Lähde: www.kuopio.fi/Rakennuslupa-ja-toiminpidelupa

Rakennuslupa tarvitaan kun
- rakennetaan rakennus
- tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
- rakennusta laajennetaan
- rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
- tehdään muu korjaus- tai muutostyö, jossa työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
- rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Toimenpidelupa tarvitaan yleensä, kun rakennetaan
- katos, vaja, käymälä
- masto, säiliö
- laituri yli 20 m2
- jätevesien käsittelyjärjestelmä
- maalämpökaivo asemakaava-alueelle, suunnittelutarvealueelle, rakennuskielto-alueelle, pohjavesialueelle, vedenhankintavesistöjen valuma-alueelle ja jos rakennuspaikan pinta-ala on alle 5000m2

Rakennus- ja toimenpidelupahakemusta varten tarvitaan ammattisuunnittelijan apua. Pätevä suunnittelija on koulutukseltaan esimerkiksi arkkitehti tai rakennusmestari, -insinööri tai -arkkitehti. Suunnittelija auttaa lupa-asioissa sekä toteuttaa suunnitelmat ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Suunnittelija kannattaa hankkia heti hankkeen alussa, jolloin hän voi vaikuttaa vielä hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan. 
Hakemukset voi tehdä joko verkossa Lupapiste-palvelun kautta tai perinteisellä rakennusvalvonnasta saatavalla paperihakemuksella. Hakemukset toimitetaan liitteineen rakennusvalvonnan tai Kuopion valtuustotalon asiakaspalveluun. Kuopiossa lupien keskimääräinen käsittelyaika on 21 vuorokautta. 

 

rakennuslupa
rakentaminen
koti
opas

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva