Oma koti on aina

sijoitus

TEKSTI anu janttonen KUVA mwookie
Kotitaloudet nostivat elokuussa 2013 uusia asunto-lainoja 1,3 miljardin euron edestä, käy ilmi Suomen Pankin raportista. Pankkeja koskeva sääntely tiukentuu, mikä on osaltaan kiristänyt pankkien luotonantoa. Kaikesta huolimatta kiinteistökauppaa käydään aktiivisesti, ja asuntolainakanta on kasvussa, vaikkakin kysyntä on hieman viime vuotta vaimeampaa.
Poimintoja: Keskimääräistä lainatietoutta

  Nordea:

- Olemassa oleva nykyinen lainakanta antaa keskiarvoksi noin 83 000 euroa/asuntolaina-asiakas. 

- Tyypillinen laina-aika on 17 vuotta, ensiasuntojen osalta 20-25 vuotta. 

- Tällä hetkellä marginaali liikkuu 1,50-2,0 prosentin välillä.
Tyypillisen asuntolainan kokonaiskorko on siten noin 1,8-2,3 prosentin tietämissä, jos viitekorkona on 3 kk euribor.

  osuuspankki:

- Keskimääräinen asuntolaina on hiukan alle 100 000 euroa. 
- Normaalisti asuntolainojen takaisinmaksuaika vaihtelee 15-20 vuoden välillä.
Lainahoitokulut ovat tämänkaltaiselle lainalle n. 500-640 euroa kuukaudessa. 

Lähteet: Nordea/Reijonen, OP/Pitkälä

 

 

Keskustelu lainakatosta lisäsi uusien ensiasuntojen myyntiä etenkin viime vuoden lopulla, kun lainakatto oli suunnitteilla. Lainakaton uskottiin vaikeuttavan varsinkin ensiasunnon ostajia. Hallitus kuitenkin päätti, ettei asuntolainoille aseteta lainakattoa toistaiseksi: 

 - Asiakkaiden kannalta oli hyvä, ettei lainakattoa tullut, sillä talouden ylikuumenemista ja asuntokuplaa ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.

Suomalaiset asuntomarkkinat ovat perusterveet. Suomalaiset myös hoitavat asuntolainansa hyvin, mitä pohjustetaan luottoa myönnettäessä, kertoo Kuopion Nordean konttorinjohtaja Jaana Reijonen.

Asiakas voi arvioida omaa maksukykyään sillä, missä suhteessa lainapääoma on hänen omaan lainanhoitokykyynsä, varallisuuteensa sekä rahoitettavan asunnon arvoon. Pankki on velvollinen valistamaan riskeistä, mutta vastuu maksukyvyn riittävyydestä ja riskeiltä suojautumisesta on aina velallisella itsellään. Suomen rahatiedon mukaan asiakkaan on hyvä ajatella korkoja 2-3 kertaa nykyistä korkeampina, ja laina on arvioitava ennemmin ylä- kuin alakanttiin.

Asuntolaina on iso sijoitus, joten sitä kannattaa aina kilpailuttaa. Asiakas voi saada kilpailuttamalla esimerkiksi alemman korkomarginaalin, mahdollisuuden vaihtaa viitekorkoa kerran vuodessa, matalammat lainanhoito- ja laskutuskulut sekä ilmaisia lyhennysvapaita kuukausia. Omista eduistaan on hyvä pitää huolta. 

Kannattaa muistaa, että korkojen ollessa matalalla lainaa kannattaisi maksaa pois tavallista ahkerammin. Se on paras keino hyötyä viitekoron vaihtelusta. Mutta koronnousuun tulee kuitenkin varautua.

 - Suosittelen asuntolainan jakamista vaikkapa 5 vuoden kiinteään korkoon ja osittain vaihtuvakorkoiseen osaan. Toisena vaihtoehtona on ottaa lainalle korkokatto, jolloin lainalle sovitaan määräajaksi maksimikorko. Lisäksi tulisi säästää säännöllisesti, jotta lainanmaksun ohella vararahasto karttuisi. Koska elämme poikkeuksellisen matalan korkotason aikaa, on jokaisen varauduttava siihen, että maksukyky kestää myös korkotason noustessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykykorkotasolla otettavan lainan laina-aika saisi olla maksimissaan 20 vuotta, kun lyhennysmuotona on tasaerä, neuvoo rahoitusjohtaja Antti-Jussi Pitkälä Pohjois-Savon Osuuspankista.

ASIAKKAAN KANNATTAA huomioida myös henkilöriski.  Pankeissa pystyy suojautumaan vakavan sairauden, kuoleman, tilanpäisen työkyvyttömyyden tai työttömyyden varalle. Asunnon arvoon liittyvään markkinariskiin on vaikea suojautua, kertoo Reijonen ja huomauttaa, että paras tapa pienentää markkinariskiä olisi hankkia asunto kasvupaikkakunnalta ja suositulta asuinalueelta. Hän kuitenkin muistuttaa, että kysymyksessä on oma koti eikä spekulatiivinen sijoitus.

Vakuuksien arvoon liittyvät riskit koskevat yleensä esimerkiksi kiinteistöissä piileviä ongelmia. Pitkälän mukaan näihin pysyy varautumaan tutkimalla ostettava kohde huolellisesti ja vaatimalla kuntokartoituksen suorittamista. Toisaalta kiinteistön ylläpito- ja huoltotöiden tekeminen ajallaan edesauttaa kohteen arvon säilymistä, hän opastaa.

 Asuntolainat ovat aikaisempia suurempia ja omarahoitusosuus voi olla pieni, mutta pääsääntöisesti pankit eivät ole juuri raportoineet asuntovelallisten maksuongelmista. Kotitalouksien asunnonostokykyä tällä hetkellä pidetään hyvänä:  
 
 - Kotitalouksien kyky ottaa asuntolainaa on mielestäni pysynyt tasaisena jo pidemmän aikaa. Työssäkäyville, joiden tulotaso on vakiintunut, on edullisempaa hankkia oma asunto kuin asua vuokralla. Tällä hetkellä, kun korkotaso on matala, asuntolainan korot eivät vie suurta osaa asumisen kokonaiskustannuksista. Ostajalla on valinnanvaraa sekä uudiskohteissa että käytetyissä asunnoissa. Jos luottaa oman taloudellisen tilanteen säilymiseen, kannattaa hankkia oma asunto, Pitkälä toteaa.

ASUNTOVELALLISTA KIINNOSTAA tietysti korkokehitys. Loppuvuoden tilanne näyttää ammattilaisten mielestä suhteellisen vakaalta, joskin nousua on odotettavissa:

 - Kun talouden näkymät hiljalleen kohentuvat, niin pitkillä koroilla on tilaa nousta nykyisiltä edelleen poikkeuksellisen matalilta tasoilta.

Muutaman viikon tähtäimellä USA:ssa jatkuvat poliittiset kiistat pitävät korkoja paineessa. Jos Euroopan keskuspankki ei tee uusia pitkiä rahoitusoperaatioita, niin lyhimmissäkin koroissa on hiljalleen nousupaineita, kun pankkijärjestelmässä oleva ylimääräinen likviditeetti hiljalleen supistuu. Emme odota EKP:ltä enää koronlaskuja, vaan seuraava liike on enemminkin nostava. Sitä saadaan odotella todennäköisesti vuoteen 2015, Reijonen arvioi.
Pitkälä ennakoi myös, että maailman talouden hidas piristyminen antaa aihetta odottaa korkojen nousun lähestyvän:

 - Näkemyksemme mukaan vuoden aikana normaalisti asuntorahoituksessa käytettyjen vuoden ja sitä lyhyempien euribor-korkojen nousu tulee olemaan hyvin maltillista. Emme odota seuraavan vuoden aikana suuria muutoksia yleisesti käytettävissä viitekoroissa.

 

koti

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva