Mökki 

remonttiin

Teksti: Ilpo Lommi Kuvat: Ilpo Lommi, Petri Sammasmaa
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen ja uudistaminen eivät ole pikkujuttuja. Edessä on yleensä ainakin rakennusluvan haku.

Kesähuviloiden ja -mökkien varustaminen sekä remontointi ympärivuotiseen käyttöön ovat lisääntyneet suurten ikäluokkien eläköityess ja etätyömahdollisuuksien parantuessa. Suunnittelevatpa jotkut jopa vakituista asumista huvilalla, mikä ei ole yhdentekevä asia viranomaisille. Kuntaliitto on arvioinut, että jopa 24 000 suomalaista asuu käytännössä suuren osan vuodesta mökeillään – monet laittomasti luvatta.

Kuopion vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhosen mielestä asiaa on erittäin vaikea valvoa.

- Se tulee viranomaisten eteen vasta, kun vapaa-ajan asunnolleen muuttoa aikova haluaa elää siellä virallisesti ympärivuotisesti. Silloin edessä on melkoinen lupaprosessi, jossa usean hallinnonalan viranomaiset puntaroivat asiaa yhteiskunnankin kannalta.

Pienempi prosessi on, jos vapaa-ajan asuntoa parannetaan tai se uudisrakennetaan ympärivuotiseen lomakäyttöön. Silti sekään ei ole pelkkä ilmoitusasia viranomaisille. Korhosen mukaan vapaa-ajan asunnon rakentaminen samoin kuin sen käyttötarkoituksen ja voimassaolevan luvan mukaisen rakenteen muuttaminen edellyttää ehdottomasti rakennuslupaa.

Joitakin pienimuotoisia, esimerkiksi kiinteistön ulkoasullisia korjauksia ja kohennuksia voidaan tehdä käsittelyltään huomattavasti kevyemmällä toimenpideluvalla tai -ilmoituksella ja jopa ilman lupaa. Asia kannattaa selvittää kunnan rakennusvalvonnan kanssa etukäteen.

- TIETYISSÄ tapauksissa on haettava myös poikkeamislupaa. Siihen ovat tarkat laissa ja asetuksissa määritellyt kriteerit. Lähtökohtaisesti vapaa-ajan asunnon rakentamiseen ja uudistamiseen pätevät samat normit kuin omakotitaloihin. Suuri merkitys lupakäsittelyssä ja  kriteereissä on, sijaitseeko rakennus kaavoittamattomalla vai yleis- tai asemakaavoitetulla alueella. Myös ympäristö sekä tietysti itse rakennus ja sen käyttötarkoitus vaikuttavat asiaan, kertoo Korhonen.

Hän muistuttaa, että mikäli kaavassa ei ole osoitettu rantarakentamispaikkaa tai jos kyseessä on rantatontti yleis- ja asemakaava- alueella, pitää hakea poikkeamislupaa ELY-keskukselta.

- Tällaisia alueita löytyy Kuopiossa muun muassa Karttulasta ja Nilsiästä. Kaupunki antaa siihen lausuntonsa. Mikäli voimassaoleva
kaava sallii ao. rakentamisen ja rakennusoikeutta riittää, selvitään kunnalta haettavalla rakennusluvalla. Tämä käytäntö koskee niin uudisrakentamista kuin laajennustakin.

Korhonen tähdentää, että rakennuslupa tarvitaan myös sisätilojen olennaisissa asumisterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä muutoksissa, kuten tulisijojen, saunojen ja pesutilojen rakentamisissa, sekä autotallien ja -katosten pystyttämisessä niin kiinteistöön liittyen kuin erikseen pihalle.

- Sen sijaan tulisijallisten grillikatosten ja -kotien sekä kylpypaljujen rakentamiseen ei tarvita lupia, jos niiden pinta-ala jää alle 10 neliömetriin. Sama pinta-alarajoite koskee muita tulisijattomia rakennuksia, kuten puuvajoja ja leikkimökkejä. Rantarakentamisessa ovat voimassa rantaetäisyydet. Ne vaihtelevat rakennustyypistä ja alueen kaavasta riippuen 10:stä 25 metriin rantaviivasta.

RAKENNUSLUPIA KÄSITTELEVÄT viranomaiset tutkivat, että rakennuksesta tulee teknisesti tarkkaan määriteltyjen normien mukainen. Huomio kiinnittyy muun muassa energiatehokkuuteen, palo- ja asumisturvallisuuteen sekä jäte- ja vesihuoltoon. Uudisrakennuksiin ja mökin laajennuksiin tarvitaan pätevän tahon laatima energiaselvitys, mikäli rakennuksessa on ympärivuotinen lämmitys. Taannehtivasti ei sitä tarvitse hankkia, mutta kiinteistön myynnissä asia tulee ajankohtaiseksi.

Korhonen myöntää, että joissakin asioissa, kuten energiatehokkuusvaatimuksissa, voi olla erilaisia käytäntöjä kunnista riippuen.

- Kaikkialla Kuopiossa noudatetaan yhtä ja samaa linjaa. Se voi olla tiukempi kuin jossain muualla, mutta noudattaa nykylakia.

POIKKEUSLUPIEN MYÖNTÄMISESSÄ  tarkastellaan mökki- tai huvilarakennuksen soveltumista ympäristöön muun muassa liikenneyhteyksien, palvelujen ja infrastruktuurin kannalta. Naapurien kuulemista tarvitaan niin poikkeamis- kuin rakennusluvassakin. Korhonen kehottaakin vapaa-ajan asunnon rakentamista ja uudistamista miettivän kääntymään ensimmäiseksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen puoleen tiedon saamiseksi lupakäytännöistä.

- Meiltä saa myös hyviä neuvoja. Lupien myöntäminen ei ole yhden virkamiehen peukalon alla, vaan päätökset tehdään usean hallinnonalan henkilöiden luparyhmässä. Käsittelyajat ovat lyhentyneet. Pyrimme myöntämään rakennusluvat kolmessa viikossa, jos dokumentit ovat kunnossa. Poikkeamislupaprosessissa voi mennä parisen kuukautta.

Korhosen hyvä vinkki on hankkia jo mökkiprojektin alussa osaavat ammattilaiset suunnittelijaksi, työn valvojaksi ja eri työvaiheiden johtajiksi sekä tekijöiksi.

- Siinä säästää aikaa, rahaa ja hermoja, kun valmista tulee toivottavasti kerralla. Rakennusvalvonnan väli- ja lopputarkastuksissa on yleensä aina jotain huomautettavaa, mutta ammattilaisten jäljiltä muutoskehotukset jäävät usein pieniksi ja nopeasti toteutettaviksi.

kesämökki

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva