Kuopio 

tiivistyy

sisäänpäin

TEKSTI NMT/heta jyrälä
Kuopion kaupungin alueella on sekä meneillään että suunniteltuna paljon suuria rakennusprojekteja. Suunnittelupöydällä on tällä hetkellä yhteensä neljän miljardin verran erilaisia kaupunkikehityshankkeita.
Puistokatu-Torikadun kulman suunnitteluehdotukset nähtävillä

KUOPION KAUPUNKI JÄRJESTI tontinluovutuskilpailun Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelin rakennuttajien tai rakentajien valitsemiseksi. Kilpailualue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Puistokadun varressa.

Kilpailussa selvitettiin korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä säilytettävien rakennusten tuleva käyttötarkoitus. Lisäksi tarkoituksena oli löytää Kuopioon kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Uudisrakennusten tulee sulautua säilytettäviin rakennuksiin sekä muuhun kaupunkirakenteeseen.

Tontinluovutuskilpailun toivottiin ratkaisua, jonka pohjalta voidaan toteuttaa alueen asemakaavoitus ja rakentaminen. Kilpailu oli osa Puistokadun ja Torikadun kulmakortteleiden eli Torikadun pysäköintilaitoksen asemakaavan muutostyötä, joka käynnistyi syksyllä 2016. 

Kilpailuun tuli yhdeksän suunnitelmaa, joista useissa ehdotettiin tontille modernia puurakentamista. Kilpailu ratkaistaan arviointiryhmän toimesta noin kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä.

 

Kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan kaavatyöt painottuvat kuluvana vuonna kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän edellytysten luomiseen sekä tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen sekä Savilahden, keskusta-alueen sekä keskustaajamien kehittämiseen. 

- Viiden kilometrin sisällä keskustasta keskitytään täydennysrakentamiseen. Kuopio kasvaa nyt sisäänpäin ja kaupunkirakenne tulee tiivistymään, kertoo kaupungin va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen.
Käynnissä olevia suunnittelu- ja rakennushankkeita on alle viiden kilometrin päässä keskustaa useita. Lähimpänä keskustaa on vuonna 2014 alkanut Maljalahden alueen kehittäminen, joka jatkuu arviolta vuoteen 2024 asti. Tänä vuonna puolestaan alkavat Piispanpuiston ja Valkeisen rannan alueiden rakentaminen. Piispanpuistoa rakennetaan vuoteen 2019 ja Valkeisen rantaa vuoteen 2021 asti.

Näiden lisäksi isoimpina asioina mietitään Mölymäkeä, Hatsalan aluetta ja yleiskaavan pohjalta Vanhan aseman ja Itkonniemen alueita sekä Kuopionlahtea. Suurimpia hankkeita ovat edelleen Savilahden ja Kuopion portin eli Aseman seudun kehittäminen.

SAVILAHDESTA RAKENTUU 2020-luvun aikana uudenlainen vähähiilisyyttä edistävä kaupunginosa, jolle erilaiset älykkäät ratkaisut ovat arkipäivää. Tulevaisuuden asuinalueen kysymyksiä selvittämään on käynnistetty 2,5 vuotta kestävä Savilahden smarteimmat ratkaisut SmaRa-hanke. Hanke etsii alueelle toteutettavaksi uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, kun Savilahdesta kehitetään asumisen, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen aluetta.

Kuopio Portti -suurhanke on noin 200 miljoonan projekti, jonka tavoitteena on luoda merkittävä työpaikka-alue. Savilahden lisäksi myös aivan kaupungin sydämessä on huimat mahdollisuudet modernille rakentamiselle. Toimisto-, liike- ja palvelutilojen lisäksi Aseman seudulle tulee myös asuntoja. Korkeimmista kerrostaloista visioidaan 16-kerroksisia. Alueen rakentaminen alkaa vuonna 2018.

- Asuntorakentamiselle riittää paikkoja koko ruutukaavan alueella vielä useammalle vuodelle, kommentoi Romppanen.
Rakennushankkeilla turvataan sekä keskustan että lähiöiden kehittyminen. Uudisrakentaminen tuo alueille lisää asukkaita, jolloin myös palvelurakennetta voidaan kehittää. Hankkeissa on sisäänrakennettuna suunnitelmat liikkumisen kehittämiseen. Keskeisinä näkökulmina alueiden kehittämisessä on varmistaa joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimivuus. 

 

kuopio
asuminen
koti
Kuopion kaupunki

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva