Isännöinnin nykytila

Teksti: Jere Lehtonen Kuva: Timo Multanen
Isännöinnin toimenkuva on viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana muuttanut melkoisesti muotoaan. Kiinteistöomaisuuden hyvä hoito on kansallisestikin merkittävä asia. Alan tunnettuus ja vetävyys voisivat Suomessa kuitenkin olla paremmalla tolalla.

Ellei ole aktiivinen toimija taloyhtiössä, isännöitsijään tulee useimmiten otettua yhteyttä, jos jokin on pielessä tai kun suunnittelee remonttia. Isännöitsijän varsinainen toimenkuva jääkin useimmiten hämäräksi.
- Valitettavan monelle isännöinti käytännössä on edelleen tuntematon asia, isännöitsijäyrityskonserni REIM Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen sanoo. Monesti isännöinti mielletään yhä perinteiseksi talonmiestoiminnaksi. 70-luvulle asti isännöintiä harjoitettiinkin usein sivutoimisesti. Yhteiskunnan vaatimukset kiinteistöomaisuuden hoidon osalta kuitenkin kasvoivat, joten isännöintiä varten synnytettiin lainsäädäntöä ja koulutusta. Nykyään isännöitsijän toimenkuva onkin pikemmin toimitusjohtaja.
- Isännöitsijä ei ole talonmies tai huoltoyhtiö. Isännöitsijän tehtävä on johtaa taloyhtiötä.
- Yksityisillä ihmisillä ja pariskunnilla elämän suurin sijoitus on asunto. Eikö ole syytä, että sijoituksista pidetään huolta, Multanen retorisesti kysyy. 

TALOUDELLISESTI AJATELLEN hyvä isännöinti pyrkiikin optimoimaan kiinteistöön tehdyt rahalliset sijoitukset. Tämä tarkoittaa tyypillisesti sitä, että kiinteistöstä pidetään asianmukaista huolta: ylläpitoon ja remontteihin varaudutaan suunnitelmallisesti, ajoissa ja rahoitus mielessä pitäen. Lyhyellä aikavälillä halvimmat ratkaisut eivät tällöin aina ole optimaalisia.
- Pikemminkin tulisi kysyä, että kuka hoitaa asiat parhaiten.
- Houkuttelevan alhainen yhtiövastike voi toki olla onnellisten tähtien summa. Toisaalta se voi tarkoittaa myös sitä, että tarpeellisia korjauksia ja uusimisia varten ei säästetä, mikä kasvattaa korjausvelkataakkaa, Multanen kertoo. Pitkän aikavälin suunnitelmallisuuden tärkeyden perusteleminen vaikkapa taloyhtiön osakkaille toki edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja kommunikointia niin taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin osakkaidenkin ja asukkaiden kesken.
- Suomalainen asunto-osakeyhtiöjärjestelmä on kansainvälisesti ajatellen aika uniikki tapaus. Suomessa on onnistuttu luomaan yllättävän toimiva järjestelmä, CEPIN, Euroopan kattavan isännöinti- ja kiinteistönvälitysalan järjestön puheenjohtajana toiminut Multanen kertoo.
- Asunto-osakeyhtiö on eräänlaista kansankapitalismia. Sen sijaan, että yksi taho omistaisi koko kerrostalon ja vuokraisi siitä asuntoja, tavalliset ihmiset voivat harjoittaa kiinteistösäästämistä ja osallistua demokraattisesti taloyhtiön toimintaan.
- Demokratian vaikeutena toki on, että voimakkaimmat mielipiteet voivat dominoida taloyhtiön toimintaa, eivätkä yhtiön parhaat jäsenet välttämättä ole toiminnassa aktiivisesti mukana.

KUN LISÄKSI isännöitsijän tulee löytää parhaat toimijat kiinteistöjen huoltoa ja muita teknisiä tarpeita varten, kaikki tämä yhdessä tarkoittaa, että hyvän isännöitsijän pitää teknisen osaamisen ja liiketaloudellisten taitojen lisäksi omata hyvät ihmissuhdetaidot, toimivat yhteistyöverkostot sekä laaja tuntemus alan toimijoista. Suuren tietotaidollisen keskittymän vaatimus isännöinnissä onkin suuri haaste, joka Multasen mukaan edelleen Suomessa kasvaa.
- Isännöitsijäyritysten kasvu on luonnollinen seuraus. Kasvulla saadaan tehokkuutta ja tietotaitoa.
- Kuitenkin ihmiset tekevät kaikki asiat ja toiminta tapahtuu paikallisella tasolla, Multanen sanoo. Haasteena on myös uusien isännöitsijöiden saaminen alalle. Vaikka isännöintiyritykset työllistävät paljon, isännöitsijöiden keski-ikä kasvaa.
- Alalta puuttuu seksikkyyttä, Multanen sanoo.
Vaikkapa Yhdysvalloissa isännöinnin merkitys onkin aivan eri luokkaa kuin Suomessa. Sikäläinen alan keskusjärjestö NAR (National Association of Realtors) on kymmenen suurimman lobbaajan joukossa.
- Arvostus ei kuitenkaan tule pyytämällä tai vaatimalla, vaan tekojen kautta, Multanen toteaa.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva