Hyvä suunnittelu on taloprojektin perusta

Hyvä suunnittelu
on taloprojektin
perusta

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuva Pixabay
Kun oman talon rakentaminen on muuttumassa unelmasta todeksi, projektin kaikki vaiheet kannattaa suunnitella hyvin, jotta lopputuloksesta tulee kestävä ja toimiva.
Itse suunniteltu vai avaimet käteen -talo?

Oman talon voi joko suunnitella ja rakentaa itse tai ulkopuolista apua käyttäen tai hankkia sen jopa täysin valmiina. Tässä vertailua vaihtoehtojen hyödyistä ja haasteista. 

ITSE SUUNNITELTU TALO
+
voi tehdä omien toiveiden mukaiseksi
+ avaimet käteen -talopakettia edullisempi
+ työn eri vaiheet ja laatu todennettavissa
- vaatii aikaa ja suunnittelu- ja rakennustaitoa
- jos rakennustöitä ei tehdä itse, tekijät valittava tarkasti
- rakennustarvikkeet suojattava hyvin säältä

AVAIMET KÄTEEN -TALO
+
helppo ja nopea rakennustapa
+ ei vaadi omaa työtä ja asiantuntemusta
+ sopimus sisältää koko talon rakentamisen
- yksilöllisiä muutoksia on vaikea tehdä
- korkeat kokonaiskustannukset
- materiaalien laatua on vaikea arvioida

Lähteet: energiatehokaskoti.fi, urakkamaailma.fi, taloussuunnittelu.net

Taloprojektin hyvä suunnittelu säästää aikaa ja rahaa ja jättää tilaa mahdollisten eteen tulevien ongelmien ratkomiselle. Ammattilaisten apua kannattaa käyttää mahdollisimman paljon, sillä he tietävät, mitkä ratkaisut ovat toimivia, nopeita ja edullisia. Kun rakentamisen eri vaiheet ovat hallinnassa, työ sujuu turvallisesti ja turha stressikin jää pois.

Tilojen suunnittelu ja kalustus
Talon rakentaminen alkaa aina omien tarpeiden kartoituksella. Kun tontti ja tarvittavat luvat on hankittu, on aika keskittyä talon ja sen tilojen ja värimaailman suunnitteluun mahdolliset kaavamääräykset huomioon ottaen.

Perheen koko ja ikäjakauma sekä harrastukset ja kotieläimet vaikuttavat siihen, millaisia ja miten suuria tiloja talossa tarvitaan. Yhdessä kannattaa miettiä sitä, miten yhteiset tilat liittyvät muihin tiloihin. Tilojen on myös hyvä olla muokattavissa esimerkiksi sitten, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Vanhuuteen voi varautua tekemällä tiloista esteettömiä ja turvallisia.

Kylpy- ja keittiötilojen kalustamiseen on suositeltavaa kysyä neuvoa ammattilaiselta, jotta tiloista tulee toimivat ja tyyliltään yhtenäiset. Materiaalivalinnoissa kannattaa panostaa kestävyyteen ja turvallisuuteen.

Sisätilojen valaistuksen suunnittelukin on hyvä antaa ammattilaisen tehtäväksi. Näin valaistuksesta tulee tilojen käyttötarkoituksiin nähden sopiva. Valaistuksen tarpeeseen vaikuttaa myös paljon se, mihin ilmansuuntiin ikkunat avautuvat.

Suunnittelussa täytyy myös ottaa huomioon rakennuksen sisäilma. Hyvällä ilmanvaihdolla pidetään huolta siitä, että talon sisäilma on puhdas, energiatehokas ja talon rakenteiden kannalta turvallinen. Kun ilmanvaihtokone varustetaan lämmöntalteenotolla, poistoilman lämpöä voidaan hyödyntää tuloilman lämmityksessä.

Lämmitysmuodon valinta
Lämmitysjärjestelmän valinta on hyvä tehdä harkiten. Esimerkiksi edullista lämpöä tuottava maalämpö on kertainvestointina iso, suorasähkölämmitys taas pieni, mutta sen käyttökulut ovat suuremmat.

Rakentamisen suunnittelu
Rakennusprojektille tulee valita pätevä pääsuunnittelija, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Pohjatutkimus- ja pohjasuunnittelija täytyy olla esitettynä rakennuslupahakemuksessa.

Jos taloa ei rakenneta kokonaan itse, täytyy miettiä, millaisia urakointitapoja rakentamisessa käytetään. Avaimet käteen -urakassa yksi urakoitsija tekee kaikki työt materiaaleineen, normaalissa urakassa puolestaan rakennusurakka, LVI-urakka ja sähköurakka tehdään erillisinä.

Urakoitsijoiden valinta on tehtävä huolellisesti tarjouksia pyytämällä, vertailemalla ja ammattitaitoa ja luotettavuutta painottaen.

Aikataulutus
Sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheeseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Jos talon rakentaa omin voimin, työhön voi mennä vajaa vuosi, avaimet käteen -rakentamiseen puolestaan noin kahdeksan kuukautta.

Useaan osaan jaetun rakennusurakan osien täytyy sopia aikataulullisesti yhteen, jotta tekijät ja tarvikkeet ovat työmaalla sopivaan aikaan.

Rakentaminen on vilkkainta keväisin ja kesäisin, joten jos työ halutaan toteuttaa silloin, urakoitsijoiden palkkaaminen on aloitettava hyvissä ajoin. Jos talo rakennetaan talopakettina, vuodenaika ei välttämättä vaikuta työhön, koska talo kasataan elementeiksi säältä suojassa tehtaan tiloissa. Talvella rakentava voi hyödyntää materiaalitoimittajien talvialennuksia.

Rahoitus ja kustannukset
Jos projektiin on tarpeen ottaa lainaa, rakennettava kohde toimii lainan vakuutena, joten lainaa on yleensä helppo saada.

Projektia varten on laadittava tarkka ja realistinen kustannusarvio, ja budjettiin on aina hyvä jättää joustonvaraa. Rakennuskustannuksiin vaikuttavat talon koon, muodon, verhoilumateriaalin ja kerrosluvun lisäksi sen yksilöllisyys ja toteutustapa, varustelutaso, materiaalit, tontin koko, sijainti ja tasaisuus sekä vesi- ja sähköliittymien kustannukset. Kannattaa myös miettiä, mitä työvaiheita voi tehdä itse ja miten paljon omia materiaaleja voi hyödyntää.

Lue myös:"Energiatehokasta asumista" >

Lue myös: "Rakentajan muistilista" > 

suunnittelu
talo
projekti
rakennus
omakotitalo
avaimet käteen

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva