Asuntokauppa keskittyy kasvukeskuksiin

Asuntokauppa

keskittyy 
kasvukeskuksiin

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuva Rebecca Watson
Vuoden 2019 asuntomarkkinat suosivat ostajaa. Tarjolla on sekä vanhoja että ennätysmäärä uusia asuntoja. Markkinoiden kehitystä ohjaa etenkin kaupungistuminen.

Palvelut voisivat osittain siirtyä ihmisten mukana, ja he voisivat halutessaan asua eri tavoin eri vuodenaikoina.

Asunnonostajalla on nyt etenkin kasvukeskuksissa varaa mistä valita, sillä tänä vuonna valmistuu ennätyksellisen paljon uusia osakeasuntoja. Vanhojen asuntojen hintakehitys pysyy Pellervon taloustutkimuksen Asuntomarkkinat 2019 -ennusteen mukaan uudiskohteiden runsaan tarjonnan ansiosta maltillisena.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen mukaan asuntosijoitusbuumi vetää nyt henkeä, mikä sekin kasvattaa myynnissä olevien asuntojen määrää. Sijoittajavetoisen kaupan kasvukeskuksissa hidastumisen syitä ovat Pellervon taloustutkimuksen ennusteen mukaan nousevat korot, runsas vuokra-asuntotarjonta, vuokratuottojen kasvun hidastumisen uhkakuvat ja taloyhtiölainoihin mahdollisesti kohdistuva sääntely.

ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS on ennusteen mukaan viime vuosina eriytynyt kasvukeskusten ja haja-asutusalueiden välillä voimakkaasti, sillä nopeutunut talouskasvu on piristänyt asuntomarkkinoita vain merkittävimmissä kasvukeskuksissa. Pienemmissä kaupungeissa ja syrjäseuduilla sijaitsevien vanhojen asuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton vuoden alun katsauksessa tilastoasiantuntija Ilkka Lehtinen kuvaa tämän vuoden asuntomarkkinoiden näkymiä positiivisiksi työllisyyden ja palkkojen ostovoiman paranemisen, lainakorkojen alhaisuuden ja uusien asuntolainojen kysynnän edellisvuoden tasolla pysymisen ansiosta.

Lehtinen arvioi, että uusien osakeasuntojen tarjonta on vilkasta, mutta vanhojen osakeasuntojen ja omakotitalojen kauppa käy jatkossakin edelleen nihkeästi ja uusia omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän. ASP-tilien määrän kasvu viittaa siihen, että yhä useammat kotitaloudet harkitsevat ensiasunnon ostamista.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Cowell arvioi, että uusien asuntojen jättimäinen tuotanto näkyy myös käytettyjen asuntojen kaupan hiljenemisessä.

Asuntorakentamisen näkymät ovat hyvät

Kuopiossa on meneillään paljon asumiseen liittyviä isoja kaavahankkeita. Viime vuonna uusia asuntoja valmistui ennätysmäärä. 

Kuopiossa rakennetaan nyt paljon etenkin keskustan tuntumassa, ja uusia alueita saadaan käyttöön tulevinakin vuosina.

– Isoja kokonaisuuksia on suunnitteilla esimerkiksi Hatsalan, Savilahden ja Itkonniemen alueille. Mölymäen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna. Myös Saaristokaupungissa käynnistyy Kuikkalammen rakentaminen kesän jälkeen, ja viimeistä uutta asuinaluetta Lehtorinnettä aletaan rakentaa parin vuoden päästä. Sitten koko Saaristokaupunki on kaavoitettu, kertoo Kuopion asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen.

Painopisteenä Kuopiossa on vahva täydennysrakentaminen sekä ikäihmisten asuminen, johon haetaan ratkaisuja ja linjauksia erilaisten asumismuotojen löytämiseksi ja myös etenkin yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi.

Viime vuonna Kuopioon valmistui noin 1 800 uutta asuntoa, eli ennätyksellinen määrä. Tänä vuonna tuotanto tasoittuu entiselle tasolle, eli jatkossakin vuosittaisena tavoitteena olevaan 
1 000–1 200 asuntoon.

– Rakentajilla on tiedossa paljon hankkeita, mutta kaavoissa tonttireservit ovat niukahkot. Toivotaan, että uudet kaavahankkeet etenevät suotuisasti ja että saamme rakentajille uusia alueita, Hiltunen toteaa. Asunnoista on jo liikatarjontaa varsinkin keskustassa ja sen ympäristössä, minne valmistuu tänä vuonna 450 asuntoa. 

– Kuopiossa on ostajien markkinat. Uusien asuntojen rakentaminen on myös vapauttanut vanhaa kantaa myyntiin, Hiltunen kuvailee.

Kuopio on asuinalueena hyvä ja houkutteleva kauniin ja vaihtelevan ympäristönsä ansiosta. – Kuopio on pärjännyt hyvin imago- ja muuttohalukkuustutkimuksissa. Tänne muutetaan sekä sisäisesti Suomen eri kunnista että myös ulkomailta. Viime vuonna muuttovoitto oli noin 600 asukasta. Kun peruselementit ovat kunnossa, imagomme vain paranee jatkossa, Hiltunen uskoo.

KUOPIOSSA UUSIA asuntoja on liiton mukaan myyty 2010-luvulla 200–344 asuntoa vuodessa. Vuosi 2017 oli huippuvuosi, ja viime vuonna myytiin 317 uutta asuntoa. Vaikka uudistuotantoa on Kuopiossa merkittävästi, myynti on painottunut vanhojen asuntojen kauppaan. Uusien asuntojen osuus myydyistä asunnoista on kasvanut, mutta vieläkään ei olla vuoden 2010 lukemissa.

Vanhojen asuntojen kauppa kävi Kuopiossa nykyistä vilkkaammin vuosina 2010–2013 ja laski vuonna 2014 pieneen aallonpohjaan, josta on tultu hieman ylöspäin. Vuosina 2015–2017 myynti kasvoi, mutta viime vuonna se kääntyi 4 prosentin laskuun edellisvuoteen verrattuna. Viime vuonna kuitenkin oltiin 2,5 prosenttia keskiarvon yläpuolella. Tämän vuoden markkinakehitystä on Cowellin mukaan vielä vaikea arvioida.

Myynnin painopisteen Cowell kertoo Kuopiossa siirtyneen muutaman prosenttiyksikön verran kerrostaloista omakotitaloihin 2010-luvulla. Rivitalojen suosio on puolestaan ollut tasaista. Viime vuonna myydyistä asunnoista 56 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, 24 prosenttia rivitaloasuntoja ja 19 prosenttia omakotitaloja. Eniten asuntoja myytiin viime vuonna keskustan, Puijonlaakson ja Saaristokaupungin alueilla.

Vanhoista kerrostaloista myytiin viime vuonna eniten kaksioita ja kolmioita. Suosituimpia kohteita rakennusajankohdan mukaan tarkasteltuina olivat 2010-luvun kohteet, joihin sisältyvät myös uudet asunnot, ja niiden jälkeen 1980- ja 70-luvuilla valmistuneet asunnot. Saunallisia asuntoja viime vuonna myydyistä 1 787 kohteesta oli 1 187 kappaletta.

ASUNTOJEN HINNAT nousivat Kuopiossa tasaisesti vuosina 2010–2015, minkä jälkeen ne ovat laskeneet 1,4 prosentilla. Viime vuonna hintataso pysyi melko tarkasti vuoden 2017 tasolla. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta 
oli 2 212 euroa.

– Kuopiossa myydyistä asunnoista yllättävän korkea osuus on kerrostaloasuntoja. Voisi hyvin ajatella, että keskustan uusiin kerrostaloihin muuttavat vanhenevat polvet, jotka haluavat muuttaa omakotitalosta huolettomaan osakeasuntoon. Tihentymistä ja keskittymistä on nähtävissä monella paikkakunnalla, sekä maalta taajamiin muuttamisen että kaupunkialueiden sisällä keskustaa ja palveluja kohti tapahtuvan siirtymisen muodossa, Cowell arvioi.

Ikääntyminen tuo mukanaan kohtaanto-ongelmia juuri asuntojen sijaintiin liittyen. Ennusteiden mukaan eläväisetkin seutukunnat voivat menettää asukkaita ja asukkaiden määrä voisi tulevaisuudessa kasvaa vain Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla.

– Tämä on aika kylmäävää paikallisen asuntokaupan kannalta. Ikääntymisen trendiä ei voida kääntää, mutta asuntokaupalle täytyy katsoa muita mahdollisuuksia. Jos esimerkiksi perikunnalle jäänyt omakotitalo sijaitsee paikassa, jossa ei ole työpaikkoja, kaupungissa ja maalla asumisen voisi yhdistää. Palvelut voisivat osittain siirtyä ihmisten mukana, ja he voisivat halutessaan asua eri tavoin eri vuodenaikoina, vaikkapa laskettelukeskuksen kyljessä talvikuukausina, Cowell visioi.

COWELL PITÄÄ asuntomarkkinoiden tilannetta kohtuullisen vakaana, mutta kaupantekoa jarruttamassa on pieniä pullonkauloja. Omakotitalojen myyntiä jarruttaa kiinteistön varainsiirtovero, jota yritetäänkin laskea osakehuoneiston varainsiirtoveron tasolle. Myös myyjän vastuuta tulee vähentää, koska kiinteistön myynti voi tuntua liian suurelta riskiltä, jos pelkona on, että kiinteistöstä löytyykin vikoja muutaman vuoden kuluttua kaupanteosta. Kuntotarkastusten laatuun on lisäksi tulossa parannuksia ja uudenlaisia pätevyysvaatimuksia.

Oma koti on kuitenkin aina kullan kallis asuntomarkkinoiden tilanteesta huolimatta. 

– Asuntokaupan kasvu tulee ennusteen mukaan keskittymään kolmelle suurimmalle kaupunkiseudulle. Myyntiajat voivat pidentyä muualla Suomessa. Joissakin tapauksissa myyjän on vaikea saada omiaan pois. Se, ettei myyntihinta aina nouse, ei kuitenkaan välttämättä tee asunnosta huonoa hankintaa, koska jossakin pitää aina asua. Vaikka kylä tyhjenisi, omakotitalo voi silti palvella ihanana kotina tai vapaa-ajan asuntona. On tärkeää, että asunto sopii asujansa yksilölliseen elämäntilanteeseen niin kooltaan kuin sijainniltaan, Cowell toteaa.

Lisätietoja:

asuntomarkkinat
rakentaminen
asunto
asuminen
kasvukeskus

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva