Energiamuodot
vertailussa

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuva Pixabay
Vaikka vanhoilla energiamuodoilla on omat etunsa, uusiutuvan energian käyttöä edistetään maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tässä kooste energiamuotojen ominaisuuksista.

FOSSIILISET POLTTOAINEET
Fossiilisia polttoaineita ovat muun muassa kivihiili, maakaasu, raakaöljy ja turve. Energian tuottaminen niillä perustuu raaka-aineen polttamiseen, mikä vapauttaa lämpöä.

+ Edullinen hinta, helppo kuljetettavuus, varastointi ja jakelu.
Uusiutumattomia tai hyvin hitaasti uusiutuvia.
Niiden polttaminen on huomattava kasvihuonepäästöjen aiheuttaja.

YDINVOIMA
Ydinvoiman käytöstä ei aiheudu kasvihuonepäästöjä, koska lämpö luodaan atomiytimien hallitulla halkaisemisella.

+ Vesivoiman ohella merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto.
+ Voimalaitokset ovat Suomessa toimineet vuosikymmeniä turvallisesti.
  Uraanin louhinnan ja rikastamisen haitalliset ympäristövaikutukset.
  Ydinjäte.

VESIVOIMA
Vesivoimalaitoksissa tuotetaan energiaa hyödyntämällä kahden vesitason välistä korkeuseroa. Vesivoima on merkittävin uusiutuva sähköntuotantomuoto Suomessa.

+ Puhdas ja uusiutuva energiamuoto.
+ Voimalaitosten investointikustannukset ovat korkeat, mutta käyttökustannukset alhaiset.
+ Vesistöjä säännöstelemällä sähköntuotantoa voidaan siirtää kulutusta vastaaviin aikoihin.
Padot estävät kaloja liikkumasta, mikä vaikuttaa kalakantoihin ja kalastukseen.
Vesivoimalaitos tekoaltaineen voi tuhota alueen alkuperäisen eliöstön.

AURINKOENERGIA
Aurinkosähköä tuotetaan hyödyntämällä auringon säteilyenergiaa kennoista koostuvien aurinkopaneelien avulla. Etelä-Suomen säteilyenergiasta 90 prosenttia saadaan maalis–syyskuussa. 

+ Ehtymätöntä, uusiutuvaa ja päästötöntä.
+ Aurinkopaneelien käyttöikä on noin 20–30 vuotta.
+ Voidaan hyödyntää esimerkiksi kesämökillä ja saaristo- ja erämaakohteissa. 
Sähkön varastointi on suuressa mittakaavassa edelleen haasteellista.

TUULIVOIMA
Tuulen liike-energia voidaan muuntaa pyörymisliikkeeksi ja sähköksi generaattorissa. Tuulivoimaloille soveltuvat etenkin rannikko- ja merialueet sekä Lapin tunturit.

+ Uusiutuva, puhdas, turvallinen ja kotimainen lähienergian tuottamistapa.
+ Vähentää sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä ja tuontiriippuvuutta.
+ Voi varastoida.
Kielteisiä ympäristövaikutuksia, kuten näkö- ja äänihaittoja.

BIOENERGIA
Bioenergia on Suomen merkittävin uusiutuvan energian lähde. Metsistä, pelloilta, maataloudesta, teollisuuden sivuvirroista ja jätteistä saatavista biomassoista voidaan jalostaa kiinteän polttoaineen lisäksi kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita.

+ Puhdasta, ympäristöystävällistä ja hiilidioksidineutraalia uusiutuvaa energiaa.
+ Kotimaisten biomassojen hyödyntäminen edistää energiatuotannon omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja työllisyyttä.
Korkeat energiantuotantokustannukset.
Kaikkia materiaaleja ei ole saatavilla ympäri vuoden.
Jätteiden vaikea kerättävyys

energia
fossiiliset polttoaineet
ydinvoima
vesivoima
aurinkoenergia
tuulivoima
bioenergia
sähkö

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva