Tutkimuskeskus tulevaisuuden 
hoitomuodoille

Text Digimag/Heta Jyrälä, Photo Pixabay
Kuopioon on perustettu merkittävä geeni- ja soluterapian tutkimuskeskus, joka mahdollistaa pitkäjänteisen huippututkimuksen akateemisen ja yritysmaailman välimaastossa.
Research centre for future methods of treatment

A remarkable research centre focusing on gene and cell therapy has been established in Kuopio, making long-term quality research between academic and corporate worlds possible.

The new research centre for future methods of treatment was established in 2018. The centre is expected to bring with it new research for the University and new treatment methods for Kuopio University Hospital (KUH). The negotiations concerning first research projects are already under way.

Kuopio Center for Gene and Cell Therapy Oy (KCT) makes long-term research in the borderland between student innovation and pharmaceutical industry possible. The centre aims to develop medications for serious illnesses, among other things. Successful innovations are to be commercialized.

Research centre will operate in Bioteknia and have a staff of 25. For the moment the centre has secured an annual budget of 8–10 million euros for the next five years. The centre’s main goal is to tempt multinational research teams to Kuopio and employ approximately 50 people by 2019.

Acting as the driving force behind the centre are the pioneers of gene therapy: academy professor Seppo Ylä-Herttuala and doctor Nigel Parker. The Nobel laureate researcher Stanley Prusiner acts as a scientific advisor. KCT is funded by the Swiss Dr Frederik Paulsen Foundation.

The unique cluster of expertise of Kuopio is the centre’s trump card. The centre offers research teams funding, operational environment and the chance to collaborate with the University of Eastern Finland, viral-based gene therapy product company FinVector and KUH. In addition to the centre’s own cell, gene and analytics departments the researchers have access to the research expertise and infrastructures of the University of Eastern Finland and KUH, Lab Animal Centre and the production expertise of FinVector.

Sources: uef.fi, kct.fi

Uusi tulevaisuuden hoitomuotojen tutkimuskeskus perustettiin huhtikuussa 2018. Keskuksen odotetaan tuovan yliopistolle uutta tutkimusta ja Kuopion yliopistolliselle sairaalalle (KYS) uudenlaisia hoitomuotoja. Ensimmäisten tutkimushankkeiden neuvottelut ovat jo käynnissä. 

Kuopio Center for Gene and Cell Therapy Oy (KCT) -tutkimuskeskus mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimustyön opiskelijoiden innovatiivisten ideoiden sekä säännellyn lääketeollisuuden välimaastossa. Keskuksessa yritetään kehittää muun muassa uusia lääkkeitä vaikeisiin sairauksiin. Onnistuneet keksinnöt on tarkoitus kaupallistaa. 

Tutkimuskeskus toimii Biotekniassa, ja siellä työskentelee 25 henkilöä. Tällä hetkellä tutkimuskeskukselle on turvattu 8–10 miljoonan vuotuinen budjetti seuraavaksi viideksi vuodeksi. Keskuksen tarkoituksena on houkutella Kuopioon monikansallisia tutkijatiimejä ja työllistää noin 50 henkeä vuoteen 2019 mennessä.

Keskuksen taustalla ovat geeniterapian edelläkävijät: akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ja tohtori Nigel Parker. Tieteellisenä neuvonantajana toimii Nobel-palkittu tutkija Stanley Prusiner. Tutkimuskeskuksen toimintaa rahoittaa sveitsiläinen Dr Frederik Paulsen -säätiö. 

Kuopion ainutlaatuinen osaamiskeskittymä on keskuksen valttikortti. Tutkimuskeskus tarjoaa tutkijatiimeille rahoituksen, toimintaympäristön ja yhteistyömahdollisuudet Itä-Suomen yliopiston, virus- ja geenilääkeyritys FinVectorin sekä KYSin kanssa. Keskuksen omien solu-, geeni- ja analytiikkayksikköjen lisäksi tutkijoiden käytettävissä ovat Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimusosaaminen ja -infrastruktuurit, Valtakunnallisen koe-eläinkeskuksen palvelut ja FinVectorin tuotanto-osaaminen.

Lähde: uef.fi, kct.fi 

kuopio
vienti
Bisnes
Geenitutkimus
Gene and Cell Therapy
Research
tutkimus
Health

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva