Tunnista tyyppisi

- selätä stressi

Teksti: Tarja Anunti Kuva: Petr Kratochvil
Stressi, väsymys, kiire ja burn out tuntuvat olevan nykyaikana jo enemmän sääntö kuin poikkeus, kun puhutaan työelämän kuormittavuudesta. Elämän- ja työnhallintaan löytyy monenlaisia oppaita ja opastajia. Tasapainon saavuttamiseksi ensiarvoisen tärkeää on hyväksyä itsensä, tunnistaa oma tapansa reagoida ärsykkeisiin ja tiedostaa itseä motivoivat asiat.

Kaikilla meillä on oma persoonallinen tapamme suhtautua ympäristömme ärsykkeisiin. Siten me myös stressaannumme erilaisista asioista, toimimme stressaantuneina eri tavoin ja toivumme stressistä eri tavoin, sanoo yritysjohtoa työkseen valmentava Savonia Feenix Oy:n Martti Leppälä

 

Matka itseen voi alkaa aivan itsenäisellä pohdiskelulla ja rauhoittumisella. Leppälän mukaan kokeilemisen ja päivittäisen huomion arvoisia stressin ehkäisykeinoja ovat sosiaalisten kontaktien ja omien harrastusten vaaliminen, luonnossa liikkuminen, rutiinien rikkominen ja itsetutkiskelu.

Joskus apuvoimien käyttö on sallittua ja hyväksi. Pidemmälle edenneessä stressissä sopiva keskustelukumppani on usein terapeutti tai muu henkilökohtainen valmentaja. Vähemmän akuutissa tilanteessa työvalmentajan kanssa keskustelu työn ja arjen parantamiseksi voidaan käynnistää vaikkapa henkilöanalyysilla. 

Suomessa kehitetty Extended DISC -analyysi jakaa persoonat neljään eri tyyyppiin. Painetilanteessa yksi saattaa kadottaa kokonaisuudentajun ja pysähtyä nyhväämään paikalleen, toinen alistua ja kadottaa itseluottamuksensa, kolmas heittäytyä kilpailuvietin valtaan ja ottaa hallitsemattomia riskejä ja neljäs eksyä polulta tunnekuohussaan.

- Erityisesti yritysjohdon on tärkeää tunnistaa ihmisten erilaisia tapoja käyttäytyä paineistetusssa tilanteessa voidakseen johtaa paremmin. Ensin on ymmärrettävä oma tapansa toimia ja sitten toisten. Ihmisille pitää pystyä antamaan tila toimia oman persoonansa kannalta luontevalla tavalla, selvittää Leppälä. 

JOKAISELLA PERSOONALLA on elämässään omat prioriteettinsa, jotka muodostuvat perimän ja kokemusten perusteella ja ovat suhteellisen pysyviä. Motiivien tunnistaminen on tärkeää, sillä ne ohjaavat monia elämän pieniä ja suuria valintoja arjessa ja työssä. REISS-motivaatioprofiili (RMP) on työkalu, jolla ihmisen luontaiset motiivit eli tarpeet sekä niiden intensiteetti saadaan näkyviksi. Työkalu tunnistaa 16 erilaista motivaatiota, kuten mielenrauha, perhe, valta ja status. 

- Kaikilla meillä on omat yksilölliset motiivimme. Kun tunnemme omat motiivimme, on meidän mahdollista olla onnellisempia ja suorituskykyisempiä elämän eri osa-alueilla, valottaa SUUNTA-palveluiden Leena Ståhlberg, joka hyödyntää motivaatioprofiilia valmennus- ja ohjaustyössään asiakkaidensa kanssa. 

Ståhlbergin mukaan motivaatioiden tunnistaminen on tärkeää paitsi henkilökohtaisella ja elämänhallinnallisella tasolla, myös työssä. Motivaatioiden ymmärtäminen ja niistä huolehtiminen vaikuttaa suoraan ihmisen hyvinvointiin, toimintakykyyn ja tuottavuuteen. Stressi ja uupuminen voivat tulla siitäkin, jos jokin luontainen tarve ei pääse tyydyttymään.

- Ihminen ei ole kone, vaan psykobiologinen otus, josta on pidettävä huolta, muistuttaa Leppälä. 

5 vinkkiä työelämän ohjauspyörään tarttumiseksi

1. Perustelu
Vastaa kysymykseen MIKSI. Miksi teet juuri tätä työtä, miksi juuri tässä yrityksessä? Mihin suurempaan kokonaisuuteen työsi liittyy? Mitä arvoja löytämäsi vastaukset edustavat?

2. Tavoitteet    
Selvitä tavoitteesi. Mitä sinulta vaaditaan, tai mitä vaadit itseltäsi. Mitä mitattavampia ja konkreettisempia tavoitteet ovat, sitä motivoivampaa niiden toteutumista on seurata. Tee lista, jossa merkitset kolme päätavoitetta seuraavalle puolivuotiskaudelle, kolme osatavoitetta kullekin kuukaudelle ja korkeintaan kolme pienempää osatavoitetta kullekin viikolle. Mieti osaan tavoitteista itseäsi houkutteleva palkinto. Se voi olla pienikin juttu, kunhan on merkityksellinen juuri sinulle.  

3. Suunnitelma
Tee suunnitelma. Konkreettinen, rakenteellinen suunnitelma auttaa sinua tarttumaan toimeen silloin, kun muuten ei huvittaisi. Tässäkin asiassa konkretia rokkaa: ”Varaan torstaisin iltapäivän kaksi viimeistä tuntia kehitystehtäväni x edistämiseen” on paljon parempi, kuin ”otan enemmän aikaa tärkeille asioille”. Opettele pitämään kiinni suunnitelmastasi kynsin hampain. Usko pois, se on tärkeä ja tavoitteesi on toteuttamisen arvoinen. Älä anna itsesi ajautua väärälle kurssille tulipalojen sammuttelun seurauksena. Tärkeä ja kiireellinen ovat eri asioita, huomaa ero niiden välillä. 

4. Kaveri    
Mieti, ketä voisit osallistaa mukaan tavoitteisiisi. Paitsi että kaksin on kaunihimpaa, yhteisön tuki/paine auttaa eteenpäin. Sopikaa tiimin kesken yhteisiä kehitystehtäviä tai toimintatapoja. Kokeilkaa yhdessä jotain uutta, esimerkiksi niin, että koko porukka sitoutuu uuteen toimintatapaan kuukaudeksi, jonka jälkeen päätetään, jatketaanko sitä vai ei. Tsemppauksen voimaa ei pidä aliarvioida, sillä ihminen on sosiaalinen otus. Tämän voit toteuttaa silti itsekin: ota henkiseksi määräajaksi vähintään 21 vuorokautta, jonka jälkeen päätät viekö tapa kohti tavoitettasi vai siitä poispäin. 

5. Päiväkirja    
Pidä lokia ja juhli osatavoitteidesi saavuttamista. Intuitiivinen päätöksentekomme ja miellejärjestelmämme pitävät huolen siitä, että se mitä ajattelemme, lisääntyy. Kiinnitä siis huomiota pieniinkin edistysaskeleihin ja kirjaa ne ylös. Sinulle alkaa kertyä huomioita siitä, mikä toimii juuri sinulle tai tiimillesi; myöhemmin osaat käyttää näitä asioita vahvuuksinasi tähdätessäsi kohti uusia päämääriä. Vahvista motivaatiota juhlimalla tavoitteidesi saavuttamista sinulle merkityksellisillä jutuilla, jotka kirjasit ylös aiemmassa vaiheessa.

Vinkit antoi Suvi von Becker Talentree Oy:sta.

Stressi
Elämänhallinta
Työnhallinta

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva