Terveys-
teknologiset 
saavutukset 
50 vuoden päästä

Teksti Digimag/Teemu Viemerö Kuva Unsplash
Aika ja kehitys kulkevat rinta rinnan – ja tämä pätee myös terveysteknologisissa saavutuksissa, mutta mitä saavutukset voisivat olla 50 vuoden päästä?

Kun tarkastellaan historiaamme, elämme tulevaisuutta – päivää, jossa alati kehittyvällä teknologialla on ollut valtaisa vaikutus muuan muassa koko terveydenhoidon kehittymiseen. 
Terveysteknologia on laaja käsite. Diagnostiikan ja kuvantamisen ohella se käsittää muun muassa geenitestit, kalusteet, tekstiilit, logistiikan ja asiantuntijapalveluja. Jos menemme 50 vuotta eteenpäin, mitä konkreettisia muutoksia ala tulee kokemaan? Tulevaisuuden terveysteknologiaa pohtii Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

‒ Kuopiossa on vahvaa terveysosaamista, kuten ihmisen fysiologinen mittaaminen, kuvantaminen, neurotiede ja digitaaliset sovellukset. Kuopiosta rakennetaan maailmanluokan osaamiskeskittymää Itä-Suomen yliopiston valmisteleman KuopioHealth-innovaatioekosysteemin myötä. Keskiössä ovat Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Living Lab -palvelut, joissa alan yritykset voivat kehittää tuotteita aidoissa terveydenhuollon ympäristöissä. 50 vuoden päästä voimme mahdollisesti kehittää älykkäitä nanohiukkasia täsmälääketieteen tueksi tai avaruusterveysteknologioita, kertoo Kuopion kaupungin digitalisaatioasiantuntija Arto Holopainen

 1. Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto integroituvat
  Suomessa tehdään parhaillaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraatiota. Tulevaisuudessa nämä ovat yhtä katsoen asioita asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Näin ollen asiakkaiden tarpeiden tuntemus tehostuu ja asiakas saa tarvitsemiaan palveluita, oikea-aikaisesti. Valtaosalle tarjotaan palveluja valmiin prosessin mukaisesti, lopuille räätälöidysti.
 2. Digitalisaation merkitys kasvaa 
  Datan käsittely sekä osaaminen kehittyvät. Tietoja ja järjestelmiä integroidaan, millä luodaan kehittyneempiä palveluja ja toimintamalleja sekä palvelut tehdään suoraan ihmisten käyttämiin kanaviin. Silloin päätöksentekoa ohjaa tiedolla johtaminen ja rekisteritutkimus tuottaa tehokkaasti uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita.
 3. Kotiin siirtyvä teknologia
  Terveydenhoidon siirtyminen ennaltaehkäisyyn on kiihtyvä trendi. Laitteiden pieneneminen ja langattomuus siirtää sairaaloihin tarkoitettua teknologiaa koteihin, uudistaen kotihoitoa. Ihmiset hoitavat paremmin itseään sekä lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työnkuvassa korostuvat valmennus ja tuki.
 4. Terveempinä eläkkeelle
  Julkinen terveydenhuolto ulottuu tulevaisuudessa vain osalle väestöstä ja pääosa huolehtii itse terveydestään sekä sairauksistaan. Terveysteknologia tukee tätä muutosta samalla, kun varhaisdiagnostiikka ja hoidot kehittyvät. Eläkkeelle siirrytään yhä terveempänä ja hyväkuntoinen eläkeikä jatkuu pidempään. Ikääntyvä hyväkuntoinen väestö on voimavara vapaaehtoistyölle, joka korvaa osan julkisesta terveydenhuollosta.
 5. Tekoäly, robotiikka ja VR
  Alati kehittyvä tekoäly ja robotiikka tuovat niin kotihoitoon kuin terveydenhoitoon lisää työkaluja, korvaten rutiinityötehtäviä ja avustaen hoidossa toimien esimerkiksi kommunikaatiolinkkinä potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Hoitohenkilökunnalle jää aikaa potilastyölle ja potilas saa aina tarvittavaa apua. Myös virtuaalitodellisuus ja keskustelevat virtuaalihahmot ovat osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

   

Terveysteknologia
geenitesti
asiantuntijapalvelut
avaruusteknologia
lääketiede
digitalisaatio
Arto Holopainen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva