Terveysteknologiasta 
menestysresepti

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuvat Shutterstock
Suomalainen terveysteknologia kiinnostaa maailmalla, ja Kuopiosta löytyy alan huippuosaamista. Paikalliset terveysalan yritykset puhaltavat yhteen hiileen kansainvälistä kasvua tavoitellessaan.
Kuopion alueen terveysteknologiayrityksiä

Pohjois-Savon alueella toimii yli 30 terveysteknologian yritystä. Poimimme luetteloon esimerkillisiä toimijoita toimialalta.

Anitest
Terveystestit lemmikkieläimille ja karjalle, joiden tulokset saa suoraan kännykkään.
www.evicetest.com

Bene Power
Korkeatasoiset lääketieteelliset mittaus- ja harjoituslaitteet erityisesti lihasvoiman mittaukseen.
www.benepower.fi

Bone Index Finland  
Luotettava ja turvallinen tapa todeta osteoporoosi perusterveydenhuollossa.
www.bindex.fi

Finvector Vision Therapies
Maailman johtava viruslääkealan tutkimukseen ja vaativiin sopimusvalmistuksiin erikoistunut yritys.
www.finvector.com

Medfiles
Farmaseuttinen tuotekehitys, laboratorioanalytiikka, kliiniset lääke- ja laitetutkimukset, terveystaloustieteelliset ja viranomaispalvelut.
www.medfiles.eu

Medikro
Lääketieteelliset mittalaitteet, esimerkiksi keuhkosairauksien diagnosointiin ja seurantaan käytettävät spirometrit.
www.medikro.fi

Mega Elektroniikka
Biosignaalien mittaamiseen käytettävät lääketieteelliset laitteet.
www.megaemg.com

Myontec
Hyvinvointiteknologiaa sisältävät vaatteet, joilla voidaan mitata esimerkiksi lihasryhmien aktiivisuutta.
www.myontec.com

NewIcon
Lääkehuollon automaatioratkaisut, lääkeannostelijat ja lääkevarastoautomaatit.
www.newicon.fi

Reagena
Korkealuokkaiset diagnostiikkatuotteet infektioiden tunnistamiseen, reagenssit ja puskurit laboratoriokäyttöön sekä teollisuuden prosesseihin.
www.reagena.com 

Lähde: Kuopion kaupunki

Kuopio tunnetaan kansallisesti terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksena. Kaupunki pyrkii edelleen vahvistamaan terveysteknologiaosaamista kehittämällä. Alueella kehitetään monenlaisia kuntalaisten arkea helpottavaa terveys- ja hyvinvointiteknologiaa, jolle on kysyntää myös maailmalla. 

Teknologiateollisuus ry:n mukaan terveysteknologia on toimiala, joka paitsi kehittää, myös valmistaa valtaosan tuotteistaan Suomessa. Suomi onkin nopeasti noussut terveysteknologian kärkimaaksi. Ja sen osuus huipputeknologian viennistä on lähes puolet. Terveysteknologian sanotaan olevan yksi nopeimmin kasvava vientiala Suomessa.

Pohjois-Savossa terveysteknologiayrityksiä on yli 30, joista merkittävä osa toimii Kuopiossa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2016 noin 60 miljoonaa euroa ja viennin määrä oli noin 20 miljoonaa euroa. Yhteensä alan vienti kasvoi Suomessa lähes 10 prosenttia 2,11 miljardiin euroon. Suomessa alalla toimii yli 300 yritystä, jotka työllistävät runsaat 10 000 ihmistä.

Aiemmin terveysteknologiatuotteista valtaosa vietiin Eurooppaan, mutta viime vuonna Yhdysvaltojen vientimäärä kohosi samalla tasolle. Monet IT- ja teknologia-alan suuryritykset ovat laajentaneet toimintaansa trendikkään terveysteknologian saralle. Pienempien yritysten haasteena on löytää sopiva kasvustrategia sekä kumppaneita ja sijoittajia, joiden avulla kasvu ja tuotteiden kaupallistaminen onnistuvat.

KUOPION VAHVUUTENA toimialalla on se, että se on sopivan kokoinen kaupunki, jossa ihmiset tuntevat hyvin toisensa. Yhteistyö on mutkatonta eri toimijoiden, kuten yritysten, kaupungin, yliopistollisen sairaalan ja oppilaitosten välillä. Nämä mahdollistavat nopean reagoinnin yritysten toiveisiin, ja tuotteiden testaus onnistuu kätevästi aidossa ympäristössä.

KYSillä ja kaupungilla on yhteinen terveysteknologiahanke, jonka tavoitteena on myös lisätä yliopistollisen sairaalan innovaatioita sekä auttaa niiden kaupallistamisessa. Yksi osa hankkeesta on living lab -toiminta. Menetelmässä hyödynnetään elävää elämää ja aitoja ympäristöjä. Esimerkiksi uusia hyvinvointiratkaisuja kehittävät yritykset pääsevät menetelmän avulla testaamaan innovaatioitaan aidossa sairaalaympäristössä. Hankeprojektin tärkeänä osana on helpottaa paikallisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

SUOMALAISILLA ON kansainvälisesti hyvä maine, mikä edesauttaa kansainvälistymissuunnitelmissa. Monilla kuopiolaisilla yrityksillä on suuria haaveita kasvaa ja kehittyä. Terveysalanyritykset puhaltavat yhteen hiileen muun muassa yhteisten kehitys- ja kansainvälistymishankkeiden sekä messumatkojen myötä. Messuja on niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

KYSillä tehdään paljon kansainvälisesti merkittävää tutkimustoimintaa. Tutkimus on keskittynyt lähinnä uusien lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Yliopistollinen sairaala on parin viime vuoden aikana ollut mukana monenlaisissa vetovoimaisissa hankkeissa, tutkimuksissa ja verkostoissa Euroopan laajuisesti.

Yliopistolliselle sairaalalle hankittiin toisena suomalaisena yliopistollisena sairaalana hiukkaskiihdytin, jonka avulla tehdään uusia radiolääkkeitä. Ensi vuonna puolestaan käynnistellään KYSille robottileikkauksen osaamiskeskusta, jonka myötä robotiikan saloja opetetaan eurooppalaisille kollegoille. Näiden lisäksi maaliskuussa KYS hyväksyttiin Euroopan unionin kansainväliseen epilepsia- ja lasten syöpäverkostoon, joka hyödyntää etälääketieteen keinoja.

Kuopiossa on yliopiston myötä loistavat mahdollisuudet käyttää kasvun kärkenä nimenomaan terveysteknologiaa ja hyvinvointia. Itä-Suomen yliopistossa ja Savonia ammattikorkeakoulussa koulutetaan paikallisia osaajia. Terveyssektorin asiantuntijoille on yhteiskunnassa jatkuva kysyntä. 

Kuopion kampuksen terveystieteiden tiedekunta on terveydenhuollon tietotaidon kehto, jossa syntyy kaiken aikaa tarpeellista tutkimustietoa sekä uutta osaamista useille hyvinvoinnin sektoreille. Tiedekunnassa koulutetaan osaajia useille keskeisille terveydenhuollon aloille. Ammattinimikkeistä löytyvät muun muassa lääkärit, hammaslääkärit, ravitsemusterapeutit, farmaseutit ja proviisorit. 

KORKEATASOINEN TUTKIMUS ja koulutus houkuttelevat Kuopioon osaajia ympäri Suomea, Eurooppaa ja maailmaa vahvistaen näin kaupungin asemaa terveystieteiden ja -teknologian huippuosaajana. Kuopiossa on myös valmiiksi lukuisia alan yrityksiä, joilla on kansainvälisen tason osaamista. 

Terveysteknologia on globaali toimiala, jossa Suomi ja Eurooppa ovat vielä pieniä markkinoita. Tärkeää on tehdä joustavasti yhteistyötä, jotta todellisille kansainvälisille markkinoille on helpompi päästä.

 

KUOPIOLAISTA TIETOA JA TAITOA TIEDEKUNNASTA

Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella on terveydenhuollon tietotaidon kehto. Tiedekunta on Suomen suurin lääkärikouluttaja ja merkittävien kansansairauksien tutkimuksessa kansainvälistä kärkeä. Siellä koulutetaan osaajia useille keskeisille terveydenhuollon aloille.

Tiedekunnan monitieteinen tutkimus keskittyy yhteiskunnan kannalta merkittäviin hyvinvoinnin, terveyden ja ikääntymisen haasteisiin ja läpimurtoihin. Neurotieteiden, sydän- ja verisuonitautien sekä metabolisten sairauksien tutkimus on kansainvälistä huipputasoa. Vahvoja aloja ovat myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus sekä translationaalinen syöpätutkimus, joka tähtää uusien hoitojen tuomiseen potilaiden ulottuville. Lisäksi panostetaan erityisesti hoidon vaikuttavuuden, silmälääkkeiden ja bioinformatiikan tutkimukseen. 

Tiivis yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa auttaa osaltaan selvittämään sairauksien syntyä ja tuomaan uusia keinoja niiden ehkäisyyn ja hoitoon.

KASVUA TERVEYSMATKAILUSTA

FinnHealth on KYSin johtama hanke, jossa Kuopioon ja Pohjois-Savon alueelle kootaan kansainvälistä terveysmatkailun osaamiskeskittymää, ja luodaan uutta vahvaa palvelubrändiä. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa KYSin nykyisen toiminnan rinnalle kansainvälinen palvelulinja, joka tuo toimintaan ulkoisia tulovirtoja.

KYS ja sen kumppanit tarjoavat potilaille räätälöidyn palvelukokonaisuuden joka sisältää korkeatasoisen lääketieteellisen avun lisäksi muun muassa elämyksellisiä matkailupalveluita. Hankeessa ovat mukana KYSin lisäksi Hammas Hohde Oy, Hotelli Puijonsarvi, Kunnonpaikka, Kuopion kaupunki, Mehiläinen Oy, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron ja Tahko Spa Oy.

Terveysmatkailun kohderyhmänä ovat erityisesti Euroopan ja Venäjän lähialueiden potilaat, sillä vapaus valita hoitopaikka -säännös ja EU:n potilasdirektiivit antavat potilaille mahdollisuuden saada myös maan rajat ylittävää terveydenhuoltoa. Finn- Health-hankkeen kautta ulkomailta saapuvien potilaiden käytössä on satoja huippuosaajia kaikilta lääketieteen erikoisaloilta.

Lisätietoja: Finnhealth.fi

SHANGHAILAISET NAUTTIVAT LUONNOSTA JA LIIKUNNASTA

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian

Kuopion ystävyyskaupungin Shanghai Pudongin delegaatio oli tutustumassa Kuopioon 10.–12.9. ja syventämässä kaupunkien välistä yhteistyötä. Esille nousivat myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät teemat. Shanghailaiset arvostavat laadukkaita elintarvikkeita, kuten suomalaisia maitotuotteita, jotka ovat heidän näkökulmastaan luonnonmukaisesti tuotettuja. Erityisen vaikutuksen tekivät Suomen luonto ja luonnon ja ihmisten välinen yhteys, sillä Shanghaissa maisema koostuu vain kaupungin rakennuksista. 

Shanghailaiset kiinnittävät nykyisin yhä enemmän huomiota terveyteensä ja harrastavat pikakävelyä ja juoksua sekä etenkin ikäihmisten suosimaa yhteisliikuntaa, kuten tanssia ja voimistelua. Tehokasta kuntoilua tarjoaa myös erikoinen zongzi-pallo. Pallo on saanut nimensä kiinalaisen lohikäärmeveneiden juhlan aikana tarjottavien riisikakkujen mukaan, ja sitä on vaikeaa heitellä sen kolmiomaisen muodon vuoksi. Muutamakin pomputus on jo hyvä suoritus.

Kuopion delegaatio lähtee vastavierailulle lokakuun puolivälissä ja osallistuu Ritva-Liisa Pohjalaisen näyttelyyn. Samalla Kuopion seutua markkinoidaan kiinalaisille matkanjärjestäjille.

terveys
hyvinvointi
Terveysteknologia
Teknologia
Osaaminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva