Terveys -

OMALLA VASTUULLA?

Teksti: Tarja Anunti Kuva: NMT Arkisto
Kaikilla yksilöillä on Suomessa lain mukaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä inhimilliseen kohteluun. Kansalaisen vastuu henkilökohtaisesta terveydestään on kuitenkin kasvava trendi. Sopiva suhde oman vastuun ja julkisen hoivan välillä puhututtaa paljon.

Verrattuna moneen muuhun maahan Suomessa on erinomaisen hyvin toimiva terveydenhuolto ja suuri tieto-taito hyvinvoinnin osa-alueista. Kansalaiset ovat varsin tasa-arvoisessa asemassa, mitä tulee hoidon saatavuuteen.

- Moderni terveydenhuolto perustuu yhteisvastuuseen. Perusterveydenhuollon on nyt ja jatkossa vastattava niihin kysymyksiin ja tarpeisiin, joita ihmiset arjessaan kohtaavat, korostaa ylilääkäri Simo Kokko Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä. 

Kansalaisen vastuu henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan ja yksilön osallistuminen oman terveytensä huoltoon sekä sairauksien ehkäisemiseen on voimistuva keskustelunaihe. On tosiasia, että väestö ikääntyy ja terveydenhuollon menot kasvavat kaiken aikaa.  On ymmärrettävää, että haetaan keinoja jarruttaa tai estää tätä kehitystä. 

- Tiedon jalkauttaminen kansalaiselle ja sitä kautta hänen vastuuttamisensa omasta terveydestään ja sairaudestaan on tärkeä, mutta ei aivan yksioikoinen asia. Yksilö ei koskaan ole yksin se, joka vaikuttaa omaan terveyteensä, sanoo Kokko. 

Kokko on johtanut vuodesta 2012 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköä, jonka vastuulla on muun muassa valmistella terveydenhuoltolain edellyttämä alueen terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma. Kehittämisyksikkö edistää sairaaloiden ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kehittää hoito- ja kuntoutusketjuja. Se toimii alueellisena terveyden edistämisen koordinaattorina. 

- Linjanveto kansalaisten oman vastuun, ennaltaehkäisevän toiminnan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on jossain määrin ikuisuuskysymys. Olennaista on vuorovaikutus ja saumaton yhteistyö.

YLIPÄÄNSÄ PERUSTERVEYDENHUOLLON palveluiden suunta on Kokon mukaan Pohjois-Savossa hyvä. Sote-uudistus tuo kuvaan uusia aineksia, suuren, aikaisemmin kolmen organisaatio-osan yhdistymisen sekä mahdollisuuksia valita palvelujen tuottaja. Edessä on vielä monia vastaustaan hakevia kysymyksiä.

Suomalaiset sairastavat muiden vastaavan kehitystason maiden kansalaisten tavoin ”ei-tarttuvia” tauteja, joiden syntymisessä elämäntavoilla on tärkeä osa. Tämän vuoksi yksilö on vastuussa terveydestään valintojensa kautta. Kuitenkaan kaikki eivät ole yhtä vapaita ja kyvykkäitä tekemään terveellisiä valintoja. Vastuun painottamisen rinnalla tarvitaan toimia, joilla yksilöitä, perheitä ja väestönosia tuetaan tekemään terveitä ratkaisuja. Tämä tapahtuu terveyden edistämisen nimikkeen alla. Siitä voivat olla  vastuussa yhteisöt, kunnat, ja tavallaan koko yhteiskunta.

- Ihmisellä ei välttämättä ole kovin selkeää kuvaa siitä, miten hän voisi terveyttään huoltaa eikä valistamisen tie ole aina helppo. Joskus jokin yksittäinen tapahtuma, uutinen tai sairastuminen lähipiirissä voi herättää seuraamaan omaa terveydentilaa paremmin. 

HYVINVOINTIIN LIITTYY persoonallisten, sosiaalisten, geneettisten ja taloudellisten asioiden kokonaisuus. Terveyteen vaikuttavat monet asiat ja kokemukset elämän varrella. Näihin lukeutuvat lapsuudenympäristö, työnkuva, asuinpaikka, sosiaaliset suhteet ja niin edelleen. Osin ne ovat yksilön tietoisten valintojen tulosta, osin tiedostamattomia seuraamuksia ja osin sellaisia tekijöitä, joihin yksilöllä ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta. Kaikki eivät lähde elämänretkelle samanlaisin eväin. 

- Kävin äskettäin katsomassa elokuvan, Tyttö nimeltä Varpu, joka antaa yhdenlaisen perspektiivin asiaan. Siinä on elämässään hukassa oleva äiti ja hänen 12-vuotias tyttönsä, joka yrittää ottaa tilannetta haltuun. Vaikka tytön lähtökohdat hyvinvoivalle elämälle näyttävät kovin ongelmallisilta, hän onnistuu ottamaan ohjakset käsiin ja auttamaan myös läheisiään.

Haasteista huolimatta kehitystä yksilön osallistamismahdollisuuksien suhteen tapahtuu kaiken aikaa. Sitä edistävät nykyaikaiset tekniset ratkaisut ja uudet toimintamallit. Digitaalinen kehitys tuo tullessaan sovelluksia, joiden myötä kansalainen voi saada tietoa omasta hoidostaan ja päästä entistä paremmin osallistumistumaan terveyttään koskeviin asioihin. 

Omahoito on toiminnallinen keino hoidon vaikuttavuuden lisäämiseen. Yksinkertaisesti se tarkoittaa ammattihenkilön ja potilaan yhdessä suunnittelemaa ja potilaan itsensä toteuttamaa hoitosuunnitelmaa. Siinäkin potilas on oman elämänsä suunnannäyttäjä, jota ammattilainen tukee.

 

Terveydenhuolto
Oma vastuu

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva