Terveyden 

keskus

Teksti: Rieti Jauhiainen Kuvat: NMT Arkisto, kys
Kuopio on mukana niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä terveyttä edistävissä yhteenliittymissä. Kuopion kaupunkiseutu erottuukin muista suomalaisista seuduista vahvan hyvinvointiosaamisen ansiosta.

Suomessa viedään tällä hetkellä voimakkaasti eteenpäin innovaatiotoiminnan tukemista ja Kuopion alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueeksi on muodostunut terveys- ja hyvinvoinnin osaaminen ja tutkimus.

- Pohjois-Savossa on paljon menestyviä terveysteknologia-alan yrityksiä, joiden toiveena on nostaa alueen terveysteknologia-alan tunnettuutta. Kuopiostakin on uutisoitu valtakunnallisesti uutena terveysteknologian piilaaksona, kertoo Kuopio Innovation yrityskehityksen Terveys- ja hyvinvointipalveluliiketoiminnan asiantuntija Johanna Jylhä-Ollila.

Toiminnan painopiste on verkottumisen ja kumppanuuksien rakentamisen ohella pilotoinneissa, joissa ovat vahvasti mukana lääkekehitys, uudet hoitomuodot, hyvinvointiteknologia ja -palvelut sekä ravitsemus.

- Kuopio Terveyskaupunkina -ajatusta tullaan jatkossa edistämään entistä aktiivisemmalla yhteistyöllä yritysten, Kuopion kaupungin , KYS:n ja Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja Sakkyn  sekä kolmannen sektorin välillä, toteaa Jylhä-Ollila

- Haluamme toimia entistä joustavammin organisaatiorajoja ylittäen ja siihen meillä Kuopiossa sopivan kokoisena kaupunkina on erinomaiset edellytykset.

ETENKIN YRITYKSILLE on tärkeää päästä testaamaan tuotteitaan ja ratkaisujaan aiempaa joustavammin julkisessa terveydenhuollossa - niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa.

- Näin yritykset saavat tärkeää tietoa ratkaisujensa käytettävyydestä ja toisaalta julkinen sektori ja tutkimuslaitokset voivat tuoda tärkeää osaamista kehitystyöhön. Tätä yhteistyötä viedään eteenpäin esimerkiksi Kuopion kaupungin TULETKO -tulevaisuuden turvallinen kotihoito -projektissa.

Jylhä-Ollila näkeekin tulevaisuudessa yritysten tuotteiden ja palvelujen olevan julkisen sektorin palveluiden rinnalla asiakkaiden valittavissa. Tämä tarjoaa myös uusia yrittämisen mahdollisuuksia.

- Tätä palvelutarjottimen laajentamista varten tarvitaan uusia toimintamuotoja kuten erilaisia palvelu- ja terveysteknologia tuotteiden lainaamoita ja sähköisiä alustoja, joista sekä yksityis- että kunta-asiakkaat voivat hankkia tarvitsemansa avun ja palvelun

KANSAINVÄLISESTI KUOPIO on profiloitunut Suomen edustajana Maailman terveysjärjestön WHO:n Terve Kaupunki -verkostossa. Kyseessä on eurooppalaisten kaupunkien yhteinen foorumi, jonka toimintamuotoina tapaamisten ja kokemustenvaihdon lisäksi ovat muun muassa projektit, hankkeet ja partnerit. Viimekesäinen Healthy Cities -konferenssi on saamassa jatkoa.

- Kansainväliset tapahtumavieraat olivat hyvin vaikuttuneita, kuinka toimivasti hyvinvointipalvelut on kaupungissamme organisoitu. Osa koki aivan kuin tulleensa Utopiaan, kertoo Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattorina toimiva Tiina Nykky.

- Ensi kesäkuussa on aikomus järjestää viimevuotisen Pre-konferenssin kaltainen kansallinen terveyskonferenssi, jossa keskustellaan ajankohtaisista sosiaali- ja
terveysasioista.

Koko kaupunkiseudun hyvinvointiosaaminen on koottu Terve Kuopio  –brändin alle ja viime ajat on kehitetty Lupa innostua -hyvinvointimarkkinointikonseptia. Hyvinvointiin panostamisella ja sen brändäämisellä on Nykyn mukaan laajempaakin merkitystä.

- Yleistyvän terveysmatkailun lisäksi sillä tavoitellaan alueellemme uusia asukkaita ja yrityksiä, jotka taas verotulojen kautta mahdollistavat lisää hyvinvointia.

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva