Terveenä töissä

Lääkäriasema Cantti

Hyvä työterveyshuolto edistää kokonaisvaltaisesti työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä työssäjaksamista. Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään työ- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen vähintään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, jos työntekijöitä on yksikin.

Työterveyshuolto on lakisääteistä toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työterveyshuollon toiminnan sisällön ja toimenpiteet, jotka perustuvat työpaikan tarpeisiin.

- Työterveyshuoltoon on mahdollista sisällyttää yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja muita palveluja, kuten fysioterapiaa. Jokaisen yrityksen ja työntekijän tarpeet ovat erilaiset, joten kartoitamme ne aina palvelu- sopimusta tehdessä tarkkaan ja muotoilemme palvelukokonaisuutta tarpeen mukaan, kertoo työterveyshoitaja Ulla Tuovinen Lääkäriasema Cantista. 

Cantin valttina työterveyshuollossa on Tuovisen mukaan paikallisuus ja pienen organistaation joustavuus. Työntekijät tulevat hoitajalle ja lääkärille tutuiksi. Työkyvyn ylläpitäminen vaatii yksilöllisen ymmärryksen henkilön terveydestä. Työterveyshuollon pitkäjänteinen suunnittelu on tarpeellista ja toimivaa.  

- Toiminta käynnistyy aina työpaikkaselvityksellä. Käymme läpi työn fyysiset olosuhteet, riskit ja tekijät, joille työntekijät työympäristössään altistuvat. Tavoitteemme ja toiveemme on saada tilanne aina mahdollisimman kokonaisvaltaisesti haltuun, jotta ennaltaehkäisevässä työssä osataan kiinnittää huomio oikeisiin asioihin, kertoo Tuovinen. 

Työntekijälle työterveyshuolto on aina maksutonta. Työnantaja saa kohtuullisiin kustannuksiin korvauksia Kelalta sairasvakuutuslain perusteella. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korvauksen saamiselle. Korvauksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu hammashuolto, kuntoutusta, työ- ja liikennetapaturmat tai ammattitaudit. Näitä varten on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä.

- Työnantajat ymmärtävät entistä selkeämmin työterveyden ja -hyvinvoinnin merkityksen yksilön ja yrityksen kannalta. Niinpä työterveyshuoltoon ja sairaanhoitoon ollaan valmiita panostamaan entistä enemmän. Tärkeällä sijalla on kaikki työkykyä ylläpitävä vapaaehtoistoiminta sekä hyvän työilmapiirin vaaliminen. Siinä auttaa myös työterveyspsykologi, kertoo työterveyslääkäri Riitta Anttila.

NMT-kumppani:

Lääkäriasema Cantti
Ajurinkatu 16, IsoCee, 1. krs, katutaso, 70110 Kuopio, 
p. 017 6868609, cantti@cantti.net, www.cantti.net

Työhyvinvoinnin kulmakivet

 

1. Yhteistyö

Työntekijöiden ja esimiesten välinen hyvä yhteistyö ja keskinäinen luottamus

2. Vaikuttamismahdollisuudet
Työntekijöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja työssä kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet

3. Tavoitteet
Työn tavoitteiden selkeys.

4. Kuormitus
Työn kuormittavuuden säätelymahdollisuus ja työntekijöiden voimavarojen ja jaksamisen tukeminen.

5. Organisointi 
Työ organisoitu hyvin liittyen esimiesten johtamistaitoihin ja työntekijöiden työelämätaitoihin.

6. Arvostus
Työyhteisön jäsenten välinen arvostus, keskustelu- ja kuuntelutaidot.

7. Palaute
Myönteisen palautteen saaminen työstä ja hyvät rakentavan palautteen anto- ja vastaanottotaidot. 

8. Ongelmienratkaisu
Toimivat ristiriitatilanteiden ja ongelmien käsittelymallit. 

9. Työtilat
Terveet ja toimivat työtilat, jotka on suunniteltu työtehtävien toteuttamisen kannalta järkeviksi.

10. Työterveyshuolto
Hyvin toimiva työterveyshuolto ja työsuojelu.

Vinkit antoi työterveyspsykologi Kaija Niskanen-Salenius Lääkäriasema Cantista.

 

Työterveyshuolto
Cantti

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva