TERVE LAPSI

LEIKKII JA LIIKKUU

Teksti: NMT/Tarja Anunti Kuva: NMT Arkisto
Kuopion kampuksella on käynnissä laaja-alainen tutkimus liikunnan ja ruokavalion vaikutuksista terveyteen lapsilla ja nuorilla. Tutkimus on tuottanut uutta tietoutta ja suosituksia, joilla voidaan parantaa lasten ja nuorten elintapoja ja terveyttä.

Uusien suositusten mukaan alle kahdeksanvuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Tunti siitä pitäisi olla vauhdikasta ja kuormittavaa liikuntaa ja kaksi tuntia voi olla reipasta ulkoilua tai kevyempää liikuntaa. Nyt vain noin viidesosa lapsista liikkuu riittävästi, sanoo Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen johtaja Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta. 

Syyskuun alussa julkistetut suositukset laadittiin useiden suomaisten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuopiolaisesta tutkimusryhmästä mukana oli professori Timo Lakan ohella filosofian tohtori Eero Haapala. Vauhdikkaalla ja kuormittavalla liikunnalla Lakka tarkoittaa esimerkiksi juoksu- ja hippaleikkejä, trampoliinilla hyppelyä, kiipeilyä, uintia ja hiihtoa. 

- Sellaista liikuntaa lapset harrastivat entisaikaan luonnostaan, kun tabletit ja televisiot eivät jumittaneet heitä sisätiloihin. Tässä ajassa on tullut selvä tarve kannustaa lapsia ja perheitä ulos. On lasten oikeus, että he saavat liikkua. 

Lakan mukaan ulkoilun vähentymiseen vaikuttaa erilaisten ruutujen ja pelien ääressä olemisen ohella myös yleinen yhteiskunnan muutos. Lasten ulkoleikkejä ei enää nähdä samalla tavoin turvallisena ajanvietteenä kuin muutama vuosikymmen sitten. 

- Monet vanhemmat eivät enää uskalla päästää alle kouluikäistä lastaan pihalle tai lähipuistoon leikkimään. Toisaalta kaikkein antoisinta lapselle voisivat olla nimenomaan ulkoleikit yhdessä muiden lasten tai miksei myös vanhempien kanssa.

Leikki on Lakan mukaan lapselle luontaista ja sitä tulee helposti riittävästi, kun lasta ei tarpeettomasti rajoiteta liikkumasta. Leikin pelkistyminen ruuduille ja sisätiloihin ei edistä terveyttä lapsuudessa eikä myöhemminkään. 

- Suositukset eivät sinänsä velvoita aikuisia kuljettamaan lapsiaan moniin erilaisiin harrasteisiin. Aivan normaali arkiliikunta, leikki ja ulkoilu riittävät terveysvaikutusten saamiseksi. Toki monet ohjatutkin urheiluharrastukset, kuten esimerkiksi jalkapallo, salibandy, jääkiekko, tanssi ja ratsastus ovat terveyttä edistäviä. 

Monitieteistä Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimusta ovat vuosien varrella rahoittaneet mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kulttuurirahasto, Valtion tutkimusrahoitus, Kela, Sitra ja useat suomalaiset säätiöt. Siinä on tutkittu 512 vuosina 1999-2001 syntynyttä kuopiolaista lasta ykkösluokalta lähtien ja sen kahdeksan vuoden seurantavaihe on tällä hetkellä meneillään. Se on lajissaan suurin interventiotutkimus liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista lasten terveyteen ja se tuottaa vuosittain noin 15 kansainvälistä tieteellistä artikkelia ja 2-3 väitöskirjaa sekä käytäntöön sovellettavia terveyssuosituksia. 

-  Tärkein tavoitteemme on tunnistaa ylipainon, tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskiryhmä sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä liikunnalla ja ravitsemusmuutoksilla ja siten ehkäistä kroonisia sairauksia aikuisiässä. 
Lakan mukaan yhteiskunnan tulee tukea lasten liikuntaa tekemällä arjen liikunta ja liikuntaharrastuksiin pääseminen lapsille mahdollisimman helpoksi. 

- Aikuisten niin kotona, päiväkodissa kuin koulussakin pitää tehdä liikunta lapselle mahdolliseksi ja mieluisaksi. Vanhempien ja varhaiskasvattajien rooli pikkulasten liikunnan lisäämiseksi on erityisen tärkeä, korostaa Lakka.

Itä-Suomen yliopisto
Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus
www.lastenliikuntajaravitsemus.fi 

 

Liikuta lasta:

- Anna lapsen kokeilla taitojaan ja haastaa itseään. 

- Liiku ja hassuttele yhdessä lapsen kanssa. 

- Rohkaise lasta kokeilemaan ja innosta ihmettelemään.

- Tarkkaile sanojasi ja puhu liikkumisesta myönteiseen sävyyn. 

- Muista, että lapsi ei ole pieni aikuinen ja hänen kehitysvaiheitaan on kunnioitettava. 

- Iloitse onnistumisesta yhdessä lapsen kanssa. 

 

liikunta

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva