Tehtävänä

terveys

Text Digimag/Heta Jyrälä, Photo Shutterstock
Hyvinvointi näkyy Kuopion kaupungin arjessa vahvana terveysalan osaamisena ja onnellisina asukkaina. Kuvassa KYSin edistyksellinen leikkausrobotti.
The goal is health

The sector’s largest employer is the Kuopio University Hospital (KYS). In addition, more than 30 health and wellness companies are located at the Kuopio Science Park. Within the chemical industry, there are approximately 20 companies working in the pharmaceutical and bio-industries. Kuopio's drug safety expertise has the interest of parties around the world. In the future, Savo-based companies will be seen especially in emerging countries where, in addition to drug safety expertise, food, water and environmental expertise also play a key role.

The Kuopio region is a unique and constantly growing core of the security sector. The area's security companies and products are well-known worldwide. Companies in Kuopio specialise in everyday security and the management of social disorder situations. The everyday security is, for example, the preparedness and adaptation for extreme weather conditions, the availability of clean water and energy, wastewater management, logistic fluency and crisis communication.

The people-friendly city of Kuopio takes care of its residents and provides them with the opportunity to enjoy hobbies, easily accessible services, and work and study possibilities. Overall well-being is reflected in everyday life as a strong expertise in health care, as a relaxed lifestyle and as happy residents. 

The export of Finnish health technology increased by 3% from 2017. The growth in North Savo totalled 10.7%.

Read also "Research centre for future methods of treatment" >

Kuopiolaisista hyvinvointiteknologia- tai lääkekehitystuotteista 97 prosenttia menee vientiin. Alueella on pitkät perinteet ja verkostot niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Sektorin suurin työllistäjä on Kuopion yliopistollinen sairaala, jonka lisäksi Kuopion tiedepuistossa sijaitsee yli 30 hyvinvointipalveluyritystä. Kemianteollisuutta edustavat noin kaksikymmentä yritystä, jotka työskentelevät lääke- ja bioalalla. Kuopiolaisten lääketurvallisuusosaaminen kiinnostaa kansainvälisesti. Tulevaisuudessa savolaisia yrityksiä nähdään paljon varsinkin kehittyvissä maissa, joissa lääketurvallisuusosaamisen lisäksi avainasemassa ovat ruoka-, vesi- ja ympäristöosaaminen.

Kuopion alue on uniikki ja jatkuvasti kasvava turvallisuusalan ydin. Alueen turvallisuusalan yritykset ja tuotteet ovat maailmalla tunnettuja. Kuopiossa keskitytään arjen turvallisuuden sekä yhteiskunnallisten häiriötilojen hallintaan. Arjen turvallisuutta ovat äärisääilmiöihin varautuminen ja sopeutuminen, puhtaan veden ja energian saatavuus, jätevesien hallinta, logistiikan sujuvuus sekä kriisiviestintä.

Ihmisläheinen Kuopion kaupunki pitää huolta asukkaistaan ja tarjoaa heille harrastusmahdollisuuksia, helposti lähestyttäviä palveluita ja työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Hyvinvointi näkyy kaupungin arjessa terveysalan vahvana osaamisena, rentona elämänmenona ja onnellisina asukkaina. 

Suomen terveysteknologian vienti kasvoi vuonna 2017 noin 3 prosenttia, Pohjois-Savossakin kasvua tuli yhteensä 10,7 prosenttia.

Lue myös "Tutkimuskeskus tulevaisuuden hoitomuodoille" >

kuopio
pohjois-savo
terveys
hyvinvointi
Health
Bisnes
vienti

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva