Täyttä
elämää 
seniori-iässä

Teksti Digimag/Marlene Sanoukian Kuvat Kuopion kaupunki/Vicente Serra
Kuopio tukee aktiivista ja hyvää vanhuutta monin hankkein ja palveluin. Mahdollisuuksiin tarttumalla seniori voi saada elämään paljon uutta sisältöä.

Fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää kaikenikäisille. Eläkkeelle jäätäessä kuitenkin arjen rytmi muuttuu ja vapaa-aika lisääntyy, joten aktiivisena pysymiseen on usein panostettava aiempaa enemmän.

Kuopion vs. hyvinvoinnin edistämisen johtajan ja kansalaisopiston rehtorin Kirsti Turusen mielestä aktiviteettien hyödyntäminen tukee seniorin elämänhallintaa ja voi pidentää kotona pärjäämistä.

– Kaupungin strateginen linjaus siitä, että Kuopiosta tulee hyvän elämän pääkaupunki, pitää ehdottomasti sisällään hyvän vanhuuden mahdollistamisen mahdollisimman laaja-alaisesti, Turunen kertoo. Turusen mukaan palveluita pyritään tarjoamaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä niin, että ne ovat kaikkien saavutettavissa, myös maaseutualueilla ja vaikkapa kaverin innostamana.

Kansalaisopisto on tärkeä senioripalvelujen ja senioripedagogiikan kehittämiseen keskittyvä tuottaja. Sen senioripedagogiikkaa kehitetäänkin Seniorit voimavaraksi -hankkeen avulla kasvavan ikääntyneen väestön tarpeisiin sopivaksi.

– Oppimisen ohella on olennaista myös yksinäisyyden ehkäisy. Ryhmäopetuksen myötä voi kohdata monenlaisia ihmisiä ja muodostaa uusia ystävyssuhteita, Turunen kuvailee. Kansalaisopiston teemana onkin tänä vuonna Ihmiseltä ihmiselle. Teeman myötä tuodaan esille se, että ihmiselle on tärkeää tulla huomatuksi ja olla osa yhteiskuntaa.

Seniorit ovat Turusen mukaan rohkeita opiskelemaan kaikkea uutta, kun he ovat vihdoin päässeet elämänvaiheeseen, jossa saa ja ehtii kehittää itseään. He myös haluavat pysyä aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN tärkeyttä painottaa myös kaupungin vs. hyvinvointikoordinaattori ja vanhusneuvoston sihteeri Katja Maksimainen

– Kaupungin toimintakeskuksissa ja asukastuvilla on paljon toimintaa ikääntyneille. Osallistua voi myös matalan kynnyksen toimintoihin esimerkiksi vertaisohjaajien ohjaamissa taloyhtiöiden jumpissa. Itse kuitenkin täytyy lähteä tapahtumiin ja yhteisöihin mukaan, Maksimainen tähdentää.

VANHUSNEUVOSTO

Vuonna 2000 perustettu Kuopion kaupungin vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain edellyttämä 12-jäseninen kunnallinen luottamuselin, jonka kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen.

Vanhusneuvoston tehtävänä on

  • Edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ikääntyneiden näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin ja eläkäläisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa
  • Vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös iäkkäille ihmisille.
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa.
  • Edistää osaltaan vanhuksien, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua
  • Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus kaupunginhallitukselle.

Kuopion vanhusneuvosto järjestää erilaisia tapahtumia, kuten vuosittain kesäkuussa pidettävän Kielon päivän, ja on mukana valtakunnallisessa vanhustenviikossa, jonka valtakunnalliset avajaiset järjestetään Kuopiossa 7.10. Neuvosto myös osallistuu Kuopion kaupungin ohjelmien valmisteluun ja on äskettäin tehnyt aloitteen toimintatilojen järjestämisestä eläkeläisjärjestöille ja ottanut kantaa esimerkiksi palveluasuntojen riittävyyteen liittyen.

Lähteet: vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Kukkonen
vanhusneuvoston sihteeri Katja Maksimainen
kuopio.fi/vanhusneuvosto

 

KUOPION KAUPUNKI tarjoaakin senioreille runsaasti toimintaa sekä kulttuurin että liikunnan saralla.

Kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Rönkön mukaan Kuopio on todella aktiivinen kulttuurisessa vanhustyössä. Kaupunki on etunenässä mukana vanhustyötä kehittävässä valtakunnallisessa AILI-verkostossa, jonka kautta kehitetään hyviä käytänteitä ja hallintomalleja sekä ammattilaisten työnkuvia, jotta heidän olisi helpompi työskennellä ikäihmisten parissa sote-puolella. Kuopiossa toimii myös Kulttuuri vanhustyön tukena -yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on mahdollistaa taiteen ja kulttuurin keinoin ikäihmisten aktiivinen ja omannäköinen elämä.

Kaupungin liikunnanohjaaja Jaana Niskanen puolestaan kertoo, että kaupungilla on liikuntaryhmiä kaikentasoisille liikkujille. Uutta ovat esimerkiksi toimintakyvyiltään heikentyneiden ikäihmisten yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia edistävän Voimaa vanhuuteen -ohjelman pohjalta käynnistetty Liiku, leiki ja ilostu -ryhmä, johon osallistuu sekä ikäihmisiä että päiväkoti-ikäisiä lapsia, sekä Naati Nuapurista – Kerräyvy yhteen -taloyhtiöjumpat. Liikkua voi kotonakin Liikettä niveliin -jumppavideoiden avulla.

Kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja Erkki Kukkonen pitää välttämättömänä sitä, että ihmiset saadaan heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen pitämään huolta kunnostaan. Eläkeläisen hyvinvointikortin suosio kertoo hänen mielestään siitä, että eläkeläiset liikkuvat omaehtoisesti.

Ikäihmiset siis voivat viettää Kuopiossa aktiivista elämää. – Kaikkien toimintojemme tavoitteena on pitää yllä ikäihmisten hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan, Turunen tiivistää. 

Kuopion kaupunki
Tulliportinkatu 31, Kuopio
p. 017 182 111
www.kuopio.fi

vanhusneuvosto
Kuopion kaupunki

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva