Tapaturmien ennaltaehkäiseminen

Tapaturmien
ennaltaehkäiseminen

Teksti Digimag/Teemu Viemerö Kuva Digimag/Meri Tuomainen & Jessika Narkaus
Onnettomuudet eivät ole kohtalon kirjoittamia. Asenteilla, turvallisuusajattelulla sekä maalaisjärjen käytöllä on suuri vaikutus onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, kun taas hätätilanteissa oikealla toiminnalla pelastetaan henkiä.

Pohjois-Savon pelastuslaitosta työllistävät eniten ensivastetehtävät, automaattiset paloilmoitukset sekä liikenneonnettomuudet, kertovat tilastot. Ensivastetehtävissä pelastustoimen yksikkö menee kohteeseen, johon on hälytetty kiireellistä ensiapua. Automaattisen paloilmoittimen hälyttäessä pelastuslaitoksen yksiköt lähtevät vasteen mukaisesti liikkeelle valmistautuen mahdollisen tulipalon sammutukseen. Varsinaisista onnettomuustyypeistä yleisimpiä ovat liikenneonnettomuudet.

‒ Ensivastetehtävät kulkevat väkiluvultaan pienissä kunnissa käsikädessä ensihoidon kiireellisten hälytysten kanssa. Ensihoidon tehtävien taustalla on useita eri syitä. Arjen turvallisuuteen huomion kiinnittäminen on yksi keino vähentää tapaturmia ja ensihoitoa vaativia onnettomuuksia, sillä lähes 80 % tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. 

Putoamiset ja kaatumiset ovat yleisin kuolemaan johtaneen tapaturman syy, joten esimerkiksi tasoilta työskenneltäessä tulisi noudattaa huolellisuutta, jotta vakavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Alkoholi on myös luonnollisesti isossa roolissa tapaturmien synnyssä, kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Petri Huttunen.

‒ Liikenneonnettomuuksia pystytään vähentämään kiinnittämällä huomiota ajovireyteen, kiireettömyyteen, ajoneuvon ja renkaiden kuntoon sekä ylipäätään hyvään liikennekäyttäytymiseen. Hyvä liikennekäyttäytyminen pitää sisällään liikennesääntöjen noudattamisen, auton turvavarusteiden oikeanlaisen käytön ja huomioimisen sekä muiden liikenteessä liikkuvien huomioon ottamisen, Huttunen jatkaa.

ONNETTOMUUSPAIKALLE SAAVUTTAESSA tulee hälyttää apua soittamalla 112. Paikalle saapuneen tulisi myös mahdollisuuksien mukaan estää lisävahinkojen synty sekä aloittaa auttaminen omien kykyjensä mukaisesti, kuitenkaan vaarantamatta itse omaa turvallisuuttaan.

‒ Esimerkiksi, jos saavut ensimmäisenä liikenneonnettomuuspaikalle, hälytä apua soittamalla 112 ja varoita muita tiellä liikkujia lisävahinkojen ehkäisemiseksi. Mikäli onnettomuuden osallisena olleet tarvitsevat ensiapua, auta parhaasi mukaisesti. Henkeä pelastava toimenpide voi olla esimerkiksi runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen paine- tai kiristyssiteen avulla. Myös peruselvytys- ja alkusammutustaidot tulisi jokaisella olla hallussa.

‒ Onnettomuuksia sattuu luonnollisesti kaikille ikäryhmille. Ei ole yllättävää, että esimerkiksi pienet lapset ovat alttiimpia erilaisille tapaturmille, kuten myrkytyksille, putoamisille sekä veden varaan joutumisille. Kaiken kaikkiaan asenteella on suuri vaikutus onnettomuuksien ehkäisyssä. Esimerkiksi on yllättävää, että liikenneonnettomuuksia sattuu enemmän kesäisin kuin talvella. Tähän on varmastikin syynä ihmisten liikennekäyttäytyminen, Huttunen kommentoi.

Lopuksi Huttunen kehottaa jokaista pitämään huolta itsestään ja lähimmäisistään sekä muistuttaa huolehtimaan arjen häiriötilanteita varten kotitalouskohtaisen varmuusvaraston eli "kotivaran". 

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio
Puh. 017 182 111
www.pspelastuslaitos.fi

 

HAKEUDU OIKEAAN HOITOON

PÄIVYSTYS

• Erittäin kiireellistä apua tarvitsevat potilaat, joiden tila ei voi odottaa seuraavaa päivää, ympäri vuorokauden
• Kova rintakipu
• Isot vammat ja luunmurtumat
• Äkillinen kova tai paheneva vatsakipu
• Äkilliset halvausoireet
• Voimakas hengenahdistus tai -vaikeus

AKUUTTIVASTAANOTTO

Kiireelliset, mutta ei henkeä uhkaavat ongelmat virka-aikaan sekä iltaisin ja viikonloppuisin
• Pienet tapaturmat, äkillisesti alkaneet tuki- ja liikuntaelinvaivat
• Infektiosairaudet (esim. korvatulehdus, silmätulehdus, nielutulehdus, virtsatietulehdus, ylähengitystietulehdus, vatsatauti, sukupuolitaudit, rokkotaudit)
• Nopeasti kehittyneet mielenterveysongelmat
• Lievät rintakivut ja rytmihäiriöt ilman tajunnan menetystä
• Tiedossa olevien pitkäaikaissairauksien tai akuuttisairauksien pahenemisvaiheet
Tarkista oman kuntasi palvelut: 
www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/paivystys

SOITA 112

• Potilas ei hengitä tai häntä ei saa hereille
• Äkilliset halvausoireet (käden ja/tai jalan voimattomuus, puheen häiriö, suupielen roikkuminen)
• Voimakas hengenahdistus/hengitysvaikeus, potilas ei pysty puhumaan tai puhuu yksittäisiä sanoja
• Voimakas rintakipu, oireena lisäksi kylmänhikisyys ja voimattomuus
• Kouristuskohtaus, joka ei mene ohitse
• Isojen vammojen aiheuttamat verenvuodot
• Päähän kohdistuneet vammat, joita seuraa sekavuus tai tajuttomuus
• Suurella nopeudella tapahtuneet liikenneonnettomuudet
• Putoaminen korkealta

terveys
hyvinvointi
Pelastuslaitos
Hätätilanne
ennaltaehkäisy

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva