Soteuudistuksen valmistelu 
juuttui kesäksi

Teksti Digimag/Ilpo Lommi Kuvat Shutterstock
Suuren soteuudistuksen kohtalo ratkennee loppusyksystä. Pohjois-Savossa lienevät Pirkanmaan ohella maan parhaat valmiudet uusien lakien toimeenpanoon.

Historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suuruudistus on ollut jumissa viime keväästä, eikä sen toteutuminen ole edelleenkään varmaa kireän aikataulun sekä poliittisten ja asiantuntijatahojen isohkojen mielipide-erojen vuoksi. Ratkaisevaa on, ehtiikö eduskunta antaa siitä ja megaluokan maakuntahallintouudistuksesta uudet lait marraskuun loppuun mennessä. Se vaatii vielä monen epäselvän ja kiistanalaisen asian selvittämistä eduskunnassa ja valiokunnissa.

EDUSKUNNAN SOSIAALI- ja terveysvaliokunta valmistelee asiasta mietintöään, ja perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa lokakuun loppuun mennessä. Uudistuksen perustuslaillisuus on yhä lopullisesti ratkaisematta. Aikataulua kiirehtii se, että maakuntavaalit olisi saatava pidetyiksi toukokuun lopussa vuoden 2019 eurovaalien yhteydessä.

Jos sote- ja maakuntahallinnon uudet lait ehditään hyväksyä, astunevat ne käytännössä voimaan alkuperäisestä aikataulusta yhdellä vuodella lykkääntyen vuoden 2021 alusta ‒ ellei kevään 2019 vaaleissa valittava uusi eduskunta ja hallitus kumoa niitä. Jollei uudistuslakeja ehditä säätää ajoissa, jää nykyinen sosiaali- ja terveyshuoltojärjestelmä ja maakuntahallinto voimaan, eli ”villiin” ja sekasortoiseen tilaan ei Suomi tältä osin joudu.

Ennemmin tai myöhemmin on kuitenkin kustannussyistä remontoitava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää valtiollisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla, koska sen menot kasvavat väestön vanhetessa. Nykyhallitus on asettanut tavoitteeksi kolmen miljardin euron kustannussäästöt kohoavista menoista.

Pohjois-Savon liiton hallintojohtaja Tarja Miettinen tähdentää, että maakunta- ja soteuudistuslakien eteneminen on eduskunnan käsissä eikä paikallistasolla voida jouduttaa asioita, vaikka valmiudet ovat hyvät ja valmistelua on tehty mahdollisuuksien mukaan läpi kesän.

– Ennen lakien hyväksymistä emme paikallistasolla pääse varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen. Siksi olemme joutuneet nostamaan jalkaa pois kaasulta. Pohjois-Savossa lienevät Pirkanmaan ohella maan parhaat valmiudet uusien lakien toimeenpanoon. Olemme tärkeissä pilotti- ja kokeiluhankkeissa edelläkävijöitä. Ne ovat omiaan varmistamaan vaikeidenkin asioiden haltuunottoa aikataulussa, toteaa Miettinen.

Hänen mukaansa valmisteluun tarvitaan aikaa tietohallinto- ja liikenneasioissa, kiinteistöjen selvityksessä, henkilöstön muutosvalmennuksessa, soteliikelaitoksen valmistelussa, koetalousarvioissa ja talouden hallinnassa sekä valinnanvapauden pilottihankkeissa. Johtoportaasta käynnistyvä henkilöstön rekrytointi alkaa vasta uuden maakuntavaltuuston toiminnan käynnistyttyä. Myös nykyisen sote- ja maakuntahallinnon hallittu alasajo vaatii paljon työpanosta ja asiantuntijuutta.

UUDISTUKSESSA TULEE maakuntavaaleilla valittaville maakuntavaltuustojen luottamushenkilöille ylin alueellinen päätösvalta. Lähes kaikki soteasiat ja monet muutkin julkishallinnolliset asiat siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä osin valtioltakin niiden päätösvaltaan. Vuoden 2019 alkupuoliskolla valtaa käyttäisi väliaikaishallinto.

Miettinen toivoo, että pilottihankkeiden jatkorahoitus turvattaisiin pian. Merkittäviä tuloksia ja hyviä kokemuksia muun muassa valinnanvapauteen liittyen tuoneen Ylä-Savon soteuudistus -hankkeen rahoitus on päättymässä tämän vuoden lopussa ellei uutta rahoitusta tule.

Miettisen mukaan Pohjois-Savon haasteeksi on tulossa ensi vuosikymmenellä merkittävä, noin 3,5 prosentin suuruinen soterahoituksen leikkaus vajaasta miljardista eurosta. Haaste on kova, sillä luontaisesti rahoituksen tarve on kasvussa muun muassa väestön vanhenevan ikärakenteen ja keskimääräistä suuremman sairastavuuden vuoksi.

– Nykyisen soteuudistusmallin toteutumatta jääminenkään ei olisi pelastus, sillä valtio voi käyttää leikkuria valtionosuuksissa. Siksi tarvitaan joka tapauksessa palvelutuotannon tehostamista ja rakenteellisia uudistuksia, Miettinen korostaa.

pohjois-savo
sote-uudistus
sote

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva