Ikäystävällinen

Kuopio asuttaa senioreita

monipuolisesti

 

TEKSTI NMT/ilpo Lommi kuvat mäntykampus
Kuopion kaupungilla on hyväksytty vuosille 2009-2030 Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma. Sillä tavoitellaan seniorikaupunkilaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia sosiaali- ja terveyspalveluissa, asumisessa ja yhteisöllisessä harrastustoiminnassa.
Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry on merkittävä asuttaja

VUONNA 1969 perustettu yleishyödyllinen Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry tarjoaa kuopiolaisille senioreille vuokra- ja asumisoikeusasumista. Se omistaa useita vuokrataloja ja ASOasunnot Kuopion Seniorit Oy:n, jolla on 52 asumisoikeusasuntoa. Yhdistyksen yhdeksässä kiinteistössä on yhteensä 522 asuntoa.

Toimitusjohtaja Veijo Hyvärisen mukaan vuokrataloihin haettaessa asukasvalinnassa otetaan huomioon asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Asukkaat voivat ostaa itsenäisesti tarvitsemansa palvelut haluamiltaan palveluntarjoajalta. Asumisoikeusasunnot tarjotaan jonojärjestyksessä. Jonoon päästäkseen hakijan on oltava 65 vuotta täyttänyt. Tulo- tai varallisuusrajoja ei ole.

Yhdistys omistaa lisäksi Mäntylän ja Pyörön toimintakeskukset Untamonkatu 5:ssa Männistössä ja Pyörönkaari 28:ssa Petosella. Tilat on vuokrattu Kuopion kaupungille, joka vastaa niiden toimintakeskuspalveluista. Niiden tavoitteena on tukea ja edistää kotona asuvien ikääntyvien toimintakykyä ja olla heidän kohtaamispaikkana. Toimintakeskusten ruoka- ja kahviopalveluja hoitaa Servica. Lisäksi Vanhustenkotiyhdistys koordinoi ja tukee vapaaehtoistoimintaa asukkailleen.

Kaupungilla ei ole senioriasumisen strategiaa, mutta Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman lisäksi palveluverkoston kehittämisselvitys linjaa ikäihmisten asumispalvelujen järjestämistä Kuopiossa. Kuopion vanhuspalvelujen kokonaisuudesta vastaava kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen kertoo, että kaupunki järjestää asumispalveluja henkilöille, jotka erityisistä syistä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa.

- Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia eli tuemme ikäihmisten asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palveluasumista järjestämme niille, jotka eivät selviydy kotonaan lisätylläkään tuella sekä tarvitsevat kuntoonsa soveltuvan asunnon, hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista on ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville, selvittää Korhonen.

PALVELUASUMINEN TARKOITTAA hänen mukaansa käytännössä muuttoa kaupungin, kolmannen sektorin yhteisön tai yrityksen ylläpitämään palveluasuntoon, jossa saadaan asumisen tueksi erilaisia tukipalveluja. -Niitä ovat tarpeenmukainen hoito, toimintakykyä ylläpitävä ja kehittävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa annetaan palveluja ympärivuorokautisesti.

- Kaupunki tuottaa näitä palveluja omana toimintana sekä puitesopimuksen mukaisesti kilpailutettuina ostopalveluina tai palvelusetelillä. Palveluasumista tarjoavat mm. hoivakodit, pienryhmäkodit ja muunlaiset asumisyksiköt, jotka ovat nykyisin yleensä aiempaa vähemmän laitosmaisia, sanoo Mikko Korhonen.

 

Männistön seniorikampus on vireä ja toimiva yhteisö

KUOPION MÄNNISTÖN kaupunginosaan on viime vuosina rakennettu varsinkin ikäihmisiä varten Männistön lähipalvelualue eli seniorikampus. Se sisältää monia erilaisia asumismuotoja. Alueella on yhteensä yli 300 huoneistoa ikäihmisille. Niistä suuri osa on Mäntykampuksella, joka on entisen koulun tiloihin rakennettu tuetun asumisen yksikkö.

 TA-yhtiöillä on 49 vuokra- ja 22 asumisoikeusasuntoa, jotka on suunnattu yli 55-vuotiaille. Kampuksella on myös 44 kaupungin palveluasuntoa ja 31 omistusasuntoa Elias-talossa. Lisäksi viime vuoden lopussa valmistui Vanhusten ja lasten tukisäätiön rakennuttama tukitalo senioreille. Lähes kaikki asunnot ovat täynnä, joten seniorikampuksella asuvien yhteismäärä yltää noin 350:een.
Mäntykampuksella on asuntojen lisäksi 180 m2:n monipuolinen yhteisö- ja toimintakeskus Kuopion kaupungin ohjaajan pyörittämänä sekä liiketiloja kuten ravintola, kuntosali ja lääkäripalvelut.

-Mäntykampuksen palvelut on suunnattu ensisijaisesti ikääntyneille, mutta ne ovat myös muiden asukkaiden käytettävissä. Heitä onkin kävijöistä suuri osa. Tarkoitus on saattaa kaikenikäiset männistöläiset yhteen harrastusten ja sosiaalisen toiminnan pariin, mikä tukee ikärajat ylittävää vuorovaikutusta, kertoo palveluesimies Heli Kekäläinen.

Hänen mukaansa Männistön seniorikampuksen vahvuuksina ovat vahva yhteisöllisyys ja yhteishenki, joita tuetaan monenlaisilla toimintamalleilla. -Ne ovat synnyttäneet erilaisissa asumismuodoissa elävien kesken paljon yhteisiä tapahtumia, juhlia sekä avunantoa. Myös toimintakeskus on lisännyt aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja keskinäistä yhteistyötä. Asukkaat tuntuvat viihtyvän alueella.

 

ASUMISPALVELUPÄÄTÖSTEN ja palvelujen laatuarvioinnin taustalla ovat hänen mukaansa vanhuspalvelulaki, valtakunnalliset laatusuositukset hyvän asumisen turvaksi sekä kaupungin omat linjaukset asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeiden kartoituksineen. Ikäihmisten hoito- ja hoivapalvelukoteihin haku tapahtuu palveluohjauksen kautta. Siellä tehdään keskitetysti asumispalvelutarpeiden arvioinnin lisäksi kotihoidon ja omaishoidon palvelupäätökset sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat parinkymmenen asiantuntijan voimin.

KUOPION KAUPUNGILLA on omaa asumispalvelutuotantoa ja -tarjontaa useissa omissa yksiköissä. Niiden ohella puitesopimuksen perusteella asumispalvelujen tuottajia Kuopion kaupungille ovat Villa Kallavesi, Tammenkoti, Sunnenkoti, Saariston hoivakeskus, Aurinkopuisto, Otsola, Tiihottaren Validiakoti, Esperin Alava, Vire Koti Pirtti, Vetrea Iisalmi, Vetrea Siilinjärvi, Tilhilä, Kortejoen palvelukoti, Roinilan hoitokoti Repo Oy, Iltatuuli 1, Rebekan hoitokoti, GG-Hoiva Kaavi ja Attendo Valkeinen. Attendolle on tulossa Kuopioon myös uusi hoitokoti. Lisäksi Kuopion alueella on muita yksityisiä asumispalveluja tarjoavia yrityksiä. 

vanhusten asumispalvelut
vanhustenhoito
hyvinvointi

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva