Ryhmä kivunhoidon tukena

Ryhmä kivunhoidon

tukena

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuvat Digimag/Jessika Narkaus
Kuopiossa kroonisesta hermosärystä kärsivien tukena on Suomessa ainutlaatuinen moniammatillinen ryhmä.

Neuromodulaatiohoidossa tarkoitetaan yleisesti keskushermostollisten oireiden lievitystä lääkepumpun tai sähköstimulaattorin avulla. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) on kroonista hermoperäistä kipua pystytty lievittämään kipusimulaation avulla 1990-luvun puolivälistä saakka. Kipustimulaattori on ihon alla piilossa oleva laite, joka voidaan asentaa selkäytimen päälle, aivojen tumakkeeseen tai hermojuureen.

‒ Tärkeää on tiedostaa, että laite ei poista kipua. Se vain häiritsee kivunvälitystä ja muuttaa tuntemuksen miellyttävämmäksi. Sitä kuvaillaan usein värinäksi tai muurahaisten kävelyksi, avaa neurokirurgian apulaisylilääkäri Mikael von und zu Fraunberg.

KIPUSTIMULAATTORI SOVELTUU neuropaattiseen kipuun. Tyypillisin kiputila on alaraajoihin tai selkään kohdistuva krooninen hermokipu, joka on voinut tulla esimerkiksi selkäleikkauksen jälkeen. Kipustimulaattori on viimeinen keino, kun aika, fysioterapia tai lääkitys eivät toimi.

Kivunlievityksen uusi ajanlasku alkoi vuonna 2015, kun KYSiin perustettiin moniammatillinen Kivun neuromodulaatioryhmä ja neuromodulaatiohoitajan pesti. Ryhmään kuuluu muiden erikoisalojen ihmisiä muun muassa Kipupoliklinikalta, fysiatrian, psykiatrian ja hammaslääketieteen puolelta.

Ryhmä aloitti kartoittamalla vanhojen stimulaatiopotilaiden tilanteen. Laajassa kyselyssä selvitettiin tyytyväisyyttä hoitoon, laitteeseen sekä kivun senhetkistä astetta. Samalla tiedotettiin neuromodulaatiohoitajan, jolla on aikaa, resursseja, taitoa paneutua potilaan asiaan ja hoitaa laitteen säännöt, olemassaolosta.

‒ Aiemmin stimulaattorin asennuksen jälkeen potilaat jäivät yksin, sillä heitä nähtiin usein vain paristojen uusimisen yhteydessä noin viiden vuoden välein. Heti toimesta tiedottamisen jälkeen yhteydenottoja tuli runsaasti, sillä aiemmin ihmiset eivät välttämättä tienneet kehen ottaa yhteyttä tai joutuivat asioimaan luukulta toiselle, neuromodulaatiohoitaja Tiina-Mari Ikäheimo kertoo.

Palaute hoitajan työstä on ollut todella positiivista. Ryhmän avulla tehdään tarkempaa potilasvalintaa sekä järjestetään tukihoito, sillä kipustimulaattori on vain yksi hoidon osa. Aiemmin potilaat tulivat stimulaattorioperaatioon satunnaisemmin kipupoliklinikan kautta.

‒ Huomionarvoista on, että hoito ei sovi kaikille, vaan nimenomaan kroonisesta hermosärystä kärsiville. Tässä pätee 50/50-sääntö, eli noin puolilla hoito auttaa ja lievittää noin puolet kivusta, täsmentää Fraunberg.

POTILASVALINTA ON merkittävässä osassa, sillä kyseessä on lähtökohtaisesti koko elämäksi asennettava vierasesine. Kipusimulaattorin saa käyttöön viikon kokeilujaksoksi ja noin 90 prosenttia haluaa pysyvän simulaattorin.

‒ Kipu kuormittaa ihmisiä, joten heille on tärkeää päästä kysymään mieltä painavista asioista. Usein asiat selviävät soittamalla, ja vastaanottoajan saa parhaimmillaan seuraavalle päivälle, kertoo Ikäheimo.

Ryhmän tutkimusten valossa kipustimulaattorista on hyötyä myös pitkässä juoksussa. Kaikille kipustimulaattoripotilaille tehtyyn kyselyyn vastasi noin puolet, joista 70 prosenttia koki hyötyneensä laitteesta merkittävästi ja 25 prosenttia jonkin verran. Laitteita on kaikkiaan asennettu alueella 500‒600 kappaletta ja vuosittain uusia tulee noin 40.

‒ Keräämme hyvin kattavasti tietoa ennen ja jälkeen leikkauksen sekä teemme kipukyselyitä. Tavoitteena on seurata hoidon laatua ja tehoa, valita jatkossakin oikeat potilaat sekä luoda julkaistavaa tutkimustietoa, summaa Ikäheimo.

Neurokirurgian klinikan neuromodulaatiotiimiin kuuluvat Ikäheimon ja ryhmänvetäjänä toimivan Fraunbergin lisäksi erikoislääkäri Jukka Huttunen ja erikoistuva lääkäri Mette Nissen.

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI
Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys)
Puijonlaaksontie 2, 70210
Kuopio, p. 017 173 311
www.psshp.fi

 

terveys
hyvinvointi
kuopio
kys
neuromodulaatio
kivunhoito
kipustimulaattori

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva