Musiikilla

hyvinvointia

Musiikin harrastamisesta on tutkittuja, selkeitä hyötyjä kaiken ikäisille ihmisille monenlaisissa elämäntilanteissa, stressinlievityksestä terapiaan ja oppimisesta vaikka leikkauksesta toipumiseen. Havaittuja etuja voisi hyödyntää enemmänkin.

Musiikilla on pitkä perinne ihmiskunnan historiassa. Aivojen kehityshistoriallinen tutkimus viittaa musikaalisuuden kehittyneerinta rinnan puheen kanssa alkaen jo puolitoista miljoonaa vuotta sitten. Arvellaan, että musiikki oli osana shamanistisia parannusrituaaleja jo 30 000 vuotta sitten. Suomalaisten Kalevalassakin Väinämöinen tyrehdyttää verenvuodon laulamalla.

Mistään mystisestä asiasta ei kuitenkaan ole kyse. Vaikka katkenneita raajoja ei saakaan laulamalla terveeksi, nykyaikaiset tutkimukset musiikin eduista puhuvat selvää kieltä.

- Musiikki parantaa mielialaa ja lieventää masennusoireita masennuspotilailla, lievittää kipua ja ahdistuneisuutta kipusairauksissa, somaattisissa sairauksissa ja kivuliaissa lääketieteellisissä toimenpiteissä; parantaa psyykkistä tilaa ja sosiaalista toimintakykyä skitsofreniapotilailla, parantaa kommunikointikykyä autismissa sekä edistää kävelykyvyn kuntoutumista aivohalvauspotilailla, listaa psykologian tohtori Teppo Särkämö musiikin vaikutuksia artikkelissaan Musiikki tuntuu aivoissa.

Terapeuttisen työn ohella musiikilla on selkeä vaikutus aivojen kehitykseen. 

Musiikkiharrastus vaikuttaa äänen havaitsemiseen ja tunnistamiseen, tarkkaavaisuuteen ja hienomotoriikkaan liittyviin aivojen alueisiin, tutkimusprofessori Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta kertoo.

- Näiden alueiden pinta-ala kasvaa ja kudos paksuuntuu. 

Huotilainen tutkii musiikin soveltamista kielen ja kuulon kuntouttamiseen sekä musiikkia hyvinvoinnin välineenä.

- Rauhallinen musiikki laskee verenpainetta ja rauhoittaa pulssia. Vastaavasti toisenlaisella musiikilla voi pumpata itsensä korkeampaan vireystilaan, Huotilainen sanoo.

- Tutkimuksissa musiikin kuuntelu lyhytaikaisesti virittää koko kehon musiikille. Tämä näkyy myös parempina tuloksina kognitiivisissa testeissä.

Pitkäaikainen musiikkiharrastus puolestaan näkyy tiettyjen kykyjen terävänä parantumisena. Musiikin harrastaminen helpottaa esimerkiksi vieraan kielen oppimista, etenkin äänteiden tunnistamista sekä lausumista. Varsinkin alakoulun vieraan kielen opettajat ovatkin osanneet jo pitkään hyödyntää laulua opetuksen apuvälineenä.

Alakoululaisten osalta musiikkiharrastuksen edut näyttäytyvätkin selkeimpänä. Selkeitä hyötyjä on kuitenkin myös aikuisena tai vanhempana musiikkiharrastuksen aloittaville tai sen uudelleen löytäville.

- Muistin kannalta tärkeissä ohimolohkoissa näkyy vanhenemisen merkkien hidastumista, Huotilainen kertoo.

MIKÄÄN TIETTY musiikin tyyli ei näissä tutkimuksissa korostu toisia parempana. Parhaimmat tulokset tuottaa itse valittu musiikki.

Tutkimuksissa ei ole myöskään löytynyt mitään synnynnäistä ’musikaalisuutta’, joka olisi jonkinlainen ihmisen pysyvä ominaisuus ’osata’ musiikkia. Sen sijaan jokaisella on mahdollisuus oppia musikaalisia taitoja.

Elämänlaatututkimuksissa musiikin merkitys on korkea. Onko kuitenkin niin, että Suomessa musiikki nähdään ennen kaikkea jonkinlaisena ylimääräisenä kivana, johon annetaan resursseja, jos niitä löytyy?

Tämä voisi olla virhe. Musiikki todistetusti lievittää kipua ja stressiä, mikä auttaa esim. sairaudesta tai leikkauksesta toipumiseen ilman
sivuvaikutuksia. Työlaulu työnteon tahdistajana on perinne vuosituhansien takaa, ja sen tehoa vaikkapa liikunnassa voi testata itse kukin.

Nyt, kun musiikista oppimisen välineenä on tutkimustietoa, on niitä, joiden mielestä Suomen loistavat Pisa-tuloksetkin ovat suurelta osin musiikin opetuksen ja opetuskäytön ansiota.

Länsimaisen lääketieteen teho on kuitenkin pitkään perustunut kliinisiin tutkimuksiin. Ihmisen itsensä kokema henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat liian subjektiivisia asioita mahtuakseen tällaisen tutkimuksen tyypillisesti vaatimaan todistustaakkaan.

- Toivoisin kyllä, että musiikkia hyödynnettäisiin enemmän, Huotilainen sanoo.

- Nyt, kun musiikkia on helposti kaikkien saatavilla, osallistuvan harrastamisen osuus on ehkä jäänyt vähemmälle. Kuitenkin esimerkiksi toimistotyötä voisi saada sujuvammaksi yhteisen musiikin kuuntelun avulla

musiikki

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva