MITÄ KUOPIO

SAIRASTAA?

Teksti: Outi Kokkarinen Kuva: Soile Nevalainen
Tilastojen mukaan kuopiolaiset sairastavat keskivertosuomalaista enemmän.

Tilastokatsaus suomalaisten terveydentilaan antaa karun kuvan Kuopion ja Pohjois-Savon nykytilanteesta. Pohjois-Savo on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksin perusteella Suomen sairain maakunta (indeksiluku 124), ja yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa Kuopio (120) sijoittuu toiseksi. Ero esimerkiksi terveimpiin Ahvenanmaan (70) maakuntaan ja Espooseen (72) on merkittävä. Myös tuoreemmat Kelan rekisteritetoihin perustuvat tilastot antavat samansuuntaisia tuloksia. 

Maakunnan tulevaisuus ei näytä juurikaan valoisammalta, sillä Tilastokeskuksen elinajanodote Pohjois-Savossa 2011-2013 syntyneille pojille on noin neljä, ja tytöillä lähes kaksi vuotta lyhyempi kuin Pohjanmaalla. 

KANSANTAUDIT, ELI yleisimmät pitkäaikaissairaudet, aiheuttavat nykyisin suurimman osan suomalaisten kuolemista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Suomessa kansantaudeiksi luetaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpä, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveysongelmat. Tilastojen mukaan Kuopiossa kärsitään muuta maata enemmän sepelvaltimotaudista, tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielenterveysongelmista.

Sairauksien puhkeamiselle ja sairastavuuden alueellisille eroille on useita syitä. Sairastumisriskiin voi vaikuttaa omilla elintavoillaan, esimerkiksi liikunta ja terveellinen ruokavalio suojaavat, kun taas tupakointi ja runsas alkoholin käyttö altistavat sairauksille. On myös todettu, että monet terveysriskit kasaantuvat vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille. Hyvin toimiva terveydenhuolto voi myös näkyä tilastoissa korkeampana sairastavuutena, kun tauteja diagnosoidaan tehokkaammin.

SUOMI IKÄÄNTYY suurten ikäluokkien mukana. Suomessa 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on Euroopan kuudenneksi suurin. Kuopiolaisista 18,8% on yli 65-vuotiaita, ja väestöennusteen mukaan ikärakenne vanhenee vuoteen 2030 mennessä nykyisestään. Pitkän iän myötä erityisesti muistisairaudet yleistyvät.

Alueelliset erot voivat selittyä osittain poikkeavalla geeniperimällä. Asutus levisi Itä- ja Pohjois-Suomeen laajemmin vasta 1500-luvulla, ja se polveutuu suhteellisen pienestä kantaväestöstä. Pähkinäsaaren rauhan mukaisen ”geneettisen rajan” pohjoispuolella on havaittu enemmän taipumusta mm. mielenterveysongelmiin, kehityshäiriöihin, laktoosi-intoleranssiin, ylipainoon sekä sydän- ja verensuonitauteihin. Suomalaiseen tautiperimään kuuluu lisäksi lähes 40 tautia, jotka ovat meillä yleisempiä, kuin muualla maailmassa. 

Kuopio tarttuu haasteeseen uudessa hyvinvointisuunnitelmassa, ja kannustaa kaupunkilaisia huolehtimaan aktiivisesti omasta terveydestään. Tulevia terveysriskejä pyritään minimoimaan myös ennaltaehkäisemällä lasten ja nuorten ylipainoa, sekä vähentämällä päihteiden käyttöä.

 

Yleisimmät sairaudet

Sepelvaltimotauti
Sepelvaltimotautia sairastetaan Kuopiossa Suomen suurista kaupungeista eniten. Taudin puhkeaminen johtuu yleensä elintavoista, kuten tupakoinnista, korkeista kolesteroliarvoista ja verenpaineesta. Sepelvaltimotauti voi aiheuttaa sydäninfarktin, rasitusrintakipua tai jopa äkkikuoleman. Kuopion murheena ovat myös muut sydän- ja verisuonitaudit, kuten sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Joka viides työikäisistä suomalaisista ja yli kolmannes eläkeläistä potee pitkäaikaista tuki- ja liikuntaelinsairautta, Kuopiossa yli maan keskiarvon. Sairausryhmään kuuluvat mm. nivelsairaudet, osteoporoosi, selkäsairaudet, niska-hartiaseudun vaivat sekä murtumat ja tapaturmat.

Mielenterveyssairaudet
Kuopiossa kärsitään tilastojen mukaan paljon mielenterveysongelmista, kuten psykooseista. Pohjois-Savo on yksi suurimmista avohoitopalveluiden käyttäjistä, ja myös laitoshuoltopotilaita on maan keskiarvoa enemmän. Maakunnan asemaan tilastoissa voi vaikuttaa myös se, että Kuopion alueella mielenterveyspalveluita on hyvin tarjolla, jolloin niihin myös turvaudutaan helpommin.

Astma
Pitkäaikainen keuhkosairaus vaivaa lähes 10% suomalaisista, Kuopion alueella astmaa sairastavien määrä ylittää Suomen keskiarvon. Perintötekijät, pitkittynyt allerginen nuha ja muut ylähengitystiesairaudet voivat lisätä sairastumisriskiä. Astma voi ilmetä esimerkiksi yskänä, limaisuutena, hengityksen vinkumisena ja hengenahdistuksena.

Dementia
Muistisairaudet puhkeavat yleensä vanhemmalla iällä, yli 85-vuotiaista dementiaa on joka kolmannella. Kuopiossa dementiaa sairastetaan hieman enemmän, kuin Suomessa keskimäärin.

Lähteet: THL:n Sairastavuusindeksi (2012), Kelan Terveyspuntari (2015)

 

Sairaudet
kuopio

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva