Lääkelista helpottaa

terveysasiointia

Teksti: Tiia Pitkänen Kuva: Benjamin Earwicker
Miten toimii lääkkeiden annosjakelu ja kuka sen maksaa? Kuinka ehkäistä päällekkäisyyksiä potilaan lääkityksessä? NMT otti selvää.

Annosjakelu on menettely, jossa apteekki toimittaa asiakkaan tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet kerta-annoksiin jaeltuina enintään kahden viikon erissä. Apteekit perivät lääkkeiden annosjakelusta palkkion, josta Kela korvaa osalle asiakkaista korvauksen tietyin edellytyksin, kertoo Fimean kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila.

Kelan korvaus koskee ainoastaan avohoidon potilaita, eikä sitä siis makseta kunnan järjestämän lääkejakelun piirissä oleville henkilöille. Annosjakelu kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuksiin, mikäli palvelusuunnitelmassa on todettu asiakkaan sitä tarvitsevan. Annosjakelun palveluihin kuuluu myös lääkityksen tarkistus, jossa mahdolliset yhteensopimattomuudet ja päällekkäisyydet poistetaan.

PÄÄLLEKKÄISET LÄÄKKEET ja niiden yhteisvaikutukset ovat kuitenkin asia, joka puhuttaa annosjakelun ulkopuolelle jäävien potilaiden kohdalla. 

- Yksi terveydenhuollon keskeisimmistä ongelmista on se, että missään ei ole tiedossa potilaan ajantasaista kokonaislääkityksen listaa, jossa olisi mukana myös itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet. Kelan Omakanta.fi-palvelut auttavat asiaa, mutta eivät ratkaise sitä, Hämeen-Anttila summaa.

Hänen mukaansa suurin ongelma on potilastietojärjestelmien yhteensopimattomuus. Potilaan siirtyessä esimerkiksi avohoidosta erikoissairaanhoitoon ja sieltä takaisin avohoitoon, eivät hänen lääkitystietonsa päivity hoitopaikkojen välillä. Apteekissa asioidessa puolestaan tarkastellaan vain sen asiointikerran aikana tarvittavat lääkkeet, eikä huomioida mahdollisia muita käytössä olevia lääkkeitä.

- Pyrimme kannustamaan kaikkia säännöllisesti lääkkeitä käyttäviä ylläpitämään ajantasaista lääkelistaa, mukaan lukien itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Potilas on ainut henkilö, joka tietää, mitkä lääkkeet ovat todellisuudessa käytössä.  

LISTAN VOI tulostaa esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai apteekissa, ja tämän jälkeen lisätä siihen käytössä olevat itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Hämeen-Anttila korostaa, että potilaan tulisi aina kertoa kaikista käytössä olevista lääkkeistä eri lääkäreillä ja hoitopaikoissa. Toisaalta myös omalääkärillä ja apteekkihenkilökunnalla on tärkeä tehtävä seurata lääkehoitojen toteutumista.

- Farmaseuteilla ja proviisoreilla on hyvä mahdollisuus havaita lääkehoidon ongelmia ja nostaa ne tarvittaessa keskusteluun. Jos ongelmia havaitaan missä tahansa terveydenhuollon toimipisteessä tai myös potilaan itsensä tai omaisen toimesta, voidaan tehdä lääkityksen kokonaisarviointi. Palvelussa farmasian ammattilainen käy läpi potilaalla käytössä olevat lääkkeet ja tekee hoitavalle lääkärille ehdotuksen muutoksista. Päätöksen lääkityksen muutoksista tekee aina lääkäri. 

Monisairailla potilailla lääkkeiden määrä voi olla suurikin, mutta keskeistä on, kuinka hyvin lääkehoito toteutuu, eli pysyvätkö sairauden oireet hallussa ja ilmeneekö haittavaikutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on tarkastaa iäkkään potilaan lääkityksen tarve ja turvallisuus vähintään kerran vuodessa. 

Lähteet: kela.fi, fimea.fi, apteekkariliitto.fi

lääkkeet
lääkehoito
lääkelista

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva