Uuteen soteen palvelustrategia, sairaalatilojen ja hoitovälineistön uudistamisella

Teksti Digimag/Ilpo Lommi, Kuvat Shutterstock, KYS
KYSin hallinnollinen asema muuttuu suuressa sote-uudistuksessa mutta nimi, palvelut sekä toimialue ja toimipisteverkosto säilyvät ainakin alkuvaiheessa kutakuinkin samoina.

KYS siirtyy vuoden 2020 alusta lakkaavasta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä maakunnallisen järjestäjän alaisuuteen ja osaksi sen uutta liikelaitosta. Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen korostaa, että KYSin kehittyminen sote-uudistuksen ja ensi vuosikymmenen haasteisiin on jo alkanut palvelustrategian uusimisella vuodenvaihteessa sekä laajalla sairaalatilojen ja hoitovälineistön uudistamisella.

– Johtotähtenämme on erikoissairaanhoitopalvelujen laadun, vaikuttavuuden, saavutettavuuden sekä kustannustehokkuuden parantaminen. Se hyödyttää ennen kaikkea asiakkaitamme mutta myös henkilöstön työmotivaatiota ja terveydenhuollon taloutta. Lisää rahaa tuskin on tulossa valtiolta, koska yksi sote-uudistuksen valtakunnallisista tavoitteista on miljardiluokan kustannussäästö pitkällä aikavälillä. Uskon, että palvelujemme parantaminen on mahdollista osaavien ammattilaisten tehdessä oikeita asioita hyvissä työskentelyoloissa, korostaa Miettunen.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen maakunnille palveluja tarjoava KYS on jatkossakin yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. 

– Meillä on perustehtäviemme eli vaativan erikoissairaanhoidon sekä tutkimus- ja opetustoiminnan lisäksi erityisvahvuuksia kuten epilepsiakirurgia sekä sydän- ja neurokeskus.

Miettunen ei näe uhkia siinä, että osa erikoissairaanhoidon palveluista voi siirtyä yrityksille. 

– Ensi ja seuraavana vuotena ovat eräät kunnat tekemässä palvelusopimuksia sairaala- ja terveyskeskuspalvelujensa ulkoistamisesta.

Nähtäväksi jää, miten ne järjestetään vuoden 2020 alusta sote-uudistuksen astuessa voimaan. Joka tapauksessa vaativien erikoissairaanhoitopalvelujen päätuottaja on maakunnan liikelaitos, johon KYS kuuluu. Kiireettömämmissä terveyspalveluissa valinnanvapaus kasvaa.

– On tärkeää huolehtia laadukkaiden ja kattavien lähipalvelujen säilymisestä sekä kehittämisestä Pohjois-Savossa, vaikka leikkaustoimintaa keskitetään Kuopion Puijonlaakson sairaalaan ensi vuoden alusta voimaan tulevalla asetuksella. KYSin henkilöstö ei lähtökohtaisesti vähene, jos ei kasvakaan sote-uudistuksen vuoksi. Toimenkuviin tulee joillekin muutoksia ja voimavarat kohdentuvat tarkemmin asiakastarpeiden mukaan. Moniammatillinen yhteistyö vahvistuu esimerkiksi työpareina eri ammattiryhmien kesken.
KYSiin muodostuu ensi vuonna kuusi palvelukeskusta. Ne jakautuvat osaamiskeskuksiin ja yli 60 asiakaslähtöiseen palvelulinjaan mukaan lukien 36 erikoisalaa. 

– Uusi toimintamalli seuraa ja ohjaa potilaan kulkua nopeutuvassa sekä sujuvammassa hoitoprosessissa. Se ilmenee odotus- ja jonotusaikojen lyhenemisenä sekä toivottavasti myös hoitotulosten ja asiakastyytyväisyyden paranemisena, toteaa Miettunen.

 

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
Puijonlaaksontie 2, 70210
Kuopio, p. 017 173 311
www.psshp.fi

 

terveys
hyvinvointi
kys
sote-uudistus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva