Kolmekymppinen huippuosaaja

Kolmekymppinen

huippuosaaja

Teksti: NMT/Tarja Anunti Kuvat: Tarja Anunti ja Alias Studiot
Kuopiolainen Medfiles Oy on suurelle yleisölle tuntematon lääkealan kansallinen vaikuttaja ja kansainvälinen osaaja. Vuonna 2017 kolmikymppisiään juhlivan yrityksen ammattitaidon tulos näkyy kansalaisille lääke-, laite- ja ravitsemushoidon laatuna sekä apteekin hyllyllä tehokkaina ja turvallisina lääkkeinä.

Ripeys, raikkaus ja reiluus ovat toimintaa kantavat arvot, jotka kiteytyvät asiantuntevan ja työlleen vihkiytyneen henkilöstömme tavassa tehdä asiakasyhteistyötä yhteiseen terveempään tulevaisuuteen, kerto  Medfiles Oy:n toimitusjohtaja, farmasian tohtori Tuija Keinonen, joka on yksi yrityksen viidestä osakkaasta. Muut osakkaat ovat farmasian tohtorit Markku JuslinPetteri ParonenPekka Peura ja VTM Jorma Pylkkänen, jotka ovat myös yrityksen perustajajäseniä. 

Volttikadulla pääpaikkaansa pitävä yritys on kasvanut kolmessakymmenessä vuodessa savusaunan lauteilla perustetusta viiden henkilön start up -firmasta noin 130 henkeä työllistäväksi arvostetuksi kansainväliseksi palveluyritykseksi. Henkilöstössä on biokemistejä, laborantteja, proviisoreita, farmaseutteja, ravitsemustieteilijöitä, mikrobiologeja, insinöörejä, sairaanhoitajia ja kaupallisen alan osaajia.

- Meidän missiomme on kehittää entistä laadukkaampia, turvallisempia ja kustannusvaikuttavampia tuotteita terveydenhoitoon. Tutkittu ja testattu laatu on olennaista terveydenhuollossa niin lääkkeiden, elintarvikkeiden, lääkinnällisten laitteiden kuin kosmeettisten valmisteidenkin osalta. Teemme yritysasiakkaidemme kanssa matkaa kohti parempaa ja terveempää tulevaisuutta, joka koskettaa yksilöllisiä ihmisiä. 

Yritys tarjoaa farmaseuttista kehitystyötä, kliinisiä tutkimuksia, lääketurvapalveluja, laboratorioanalyysejä ja terveystaloustieteellisiä palveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkailleen. Sillä on tarkoin valittujen kumppaneiden laaja verkosto useissa Euroopan maissa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. 

- Pitkäaikaisista luottamuksellisista asiakassuhteista kehittyy monesti myös ystävyyssuhteita työn ulkopuolellakin. Erään kiinalaisen asiakkaan kanssa yhteistyö on johtanut muun muassa erinomaisiin feng shui-vinkkeihin talonrakennuspuuhissa, hymyilee Keinonen. 

YRITYKSEN ASIAKKAINA on niin pieniä, keskisuuria ja suuria lääke- ja bioteknologiayrityksiä, terveydenhuollon laiteyrityksiä, elintarvike- ja ravitsemusalan yrityksiä, muita bioalan yrityksiä, kosmetiikkayrityksiä, julkishallinnon organisaatioita, kuten sairaaloita, sairaanhoitopiirejä sekä muita palveluyrityksiä. 

Keinonen suhtautuu työhönsä terveellä intohimolla. Yrityksellä on vahva tahto olla mukana kehittämässä Kuopion alueen ja Suomen osaamista sekä vahvuuksia terveysalan osaamisessa. Kunnianhimoiset julkilausutut tavoitteet Kuopion alueen kasvusta terveysala kärjessä sekä Suomen kansallisen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian linjaukset ovat Keinosen mukaan ehdottoman positiivisia ja toteutettavissa olevia asioita. 

- Suomalaista ja Kuopion alueen osaamista on syytä viedä ponnekkaasti eteenpäin ja kehittää. Meillä on arvokasta osaamisen kärkeä terveysalalta. Se on aarre, jota kelpaa viedä maailmalle ja joka yhtäältä houkuttaa maailmaa meille kylään. Terveysmatkailun houkuttelevuus kasvaa kaiken aikaa ja siinä on erinomaisia kasvun mahdollisuuksia, josta hyötyy koko Suomi ja lukuisat muutkin toimialat kuin terveysala. 

Medfiles numeroin
130
työntekijää
1
Suomen ensimmäinen ja valikoimaltaan suurin palveluyritys (CRO)
20
Tytäryhtiö Virossa täytti tänä vuonna 20 vuotta
10
Tytäryhtiöt Latviassa ja Liettuassa täyttävät ensi vuonna 10 vuotta
7
Aluetoimistot Kuopion pääkonttorin lisäksi Vantaalla, Tampereella, Turussa, Tartossa, Riikassa ja Vilnassa
55 %
henkilöstössä maisterin tai tätä ylemmän tutkinnon suorittaneita

TABLETIN TIE APTEEKKIIN

Oletko koskaan miettinyt, mistä kaikki apteekkien lääkkeet tulevat ja miten niiden vaikuttavuus on testattu? 

Jokainen apteekin hyllyllä myytävä ja sairauksien hoitoon käytettävä lääke on testattu ja tutkittu kliinisin kokein. Vaikkapa syövän hoidosta on saatu tutkimusten avulla paljon uutta tietoa, joka näkyy konkreettisesti potilaiden arjessa ja elämässä, painottaa Tuija Keinonen. 

Yritys tekee tiivistä yhteistyötä kliinisissä lääketutkimuksissa muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Lääketutkimus on tärkeä osa hoitohenkilökunnan tiedonsaantia uusista hoitomuodoista ja -mahdollisuuksista. 

- Tutkimuksissa ensisijaisen tärkeää on potilasturvallisuus ja eettisyys. Tutkimuslääkkeet ja uudet markkinoille tulevat hoidot voivat olla potilaille elintärkeä mahdollisuus uusiin elinvuosiin. Siihenhän kaikki tutkimus lopulta tähtää. 

- Tutkimme muun muassa syövän, neurologisten sairauksien, mielenterveyden sekä endokrinologisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja rokotteita sekä aivan uusimpia hoitomuotoja, kuten soluterapia- ja geenilääkkeitä. Olemme myös mukana auttamassa lääkkeiden Kela-korvattavuuden saamisessa, mikä tehtävä kuuluu lääketeollisuudelle ja STM:n alaiselle lääkkeiden hintalautakunnalle.

MEDFILES ON täyden palvelun yritys, joka on parhaimmillaan mukana lääkkeen matkassa apteekin hyllylle sen synnystä jatkokehitykseen, testaamiseen ja markkinoille saattamiseen saakka. Lisäksi yritys on mukana Euroopan ulkopuolelta tulevien lääkkeiden myyntilupien ja tarvittavien testausten laatimisessa ja tekemisessä. Markkinoille saattamisen jälkeenkin jokainen lääke-erä on tutkittava tarkoin ennen ko. erän markkinoille vapauttamista. Tässä tärkeässä laadun kontrollointityössä Medfiles on tiivisti mukana laboratoriopalveluillaan. 

- Kyllähän apteekkien hyllyillä on paljon tuotteita, joiden tutkimisessa ja testaamisessa olemme olleet tavalla tai toisella mukana, vaikkei nimemme tuotteiden kyljessä näykään. Olemme alan ammattilainen, joka on luotettava ja sanansa pitävä toimija.

Medfilesin aikajana
1987
yritys perustettiin kuopiolaisen savusaunan lämmössä.
1990
kliinisiin tutkimuksiin, myyntilupiin ja mikrobiologisiin analyyseihin liittyvät palvelut alkoivat Suomessa.
1993
yritys ryhtyi tarjoamaan kliinisten tutkimusten palveluja Virossa.
1994
yritys sai lääketehdasluvan ja muutti suurempiin tiloihin Kuopiossa sekä perusti toimiston Helsinkiin.
1995
yritys perusti toimiston Tampereelle.
1996
Medikalla-konserni perustettiin. Pääkonttori siirtyi jälleen suurempii tiloihin Kuopiossa. Oulun toimisto avattiin. Viroon perustettiin tytäryhtiö.
1998
Medfiles jaettiin kahteen yhtiöön: Medfiles Pharmaan ja Medfiles Ltd:hen.
2000
Yritys aloitti hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyvät palvelut.
2003
Yritys aloitti lääketurvapalvelut.
2007
Toiminta laajeni Latviaan ja Liettuaan.
2008
Yritys aloitti terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät palvelut. Yritys aloitti myyntilupapalvelut Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
2011
Yritys aloitti terveystaloustieteelliset palvelut.
2014
Yritys aloitti elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyvät palvelut.
2015
Yritys laajensi toimitilojaan merkittävästi ja aloitettiin steriiliys- ja endotoksiinitestauspalvelut. Yritys sai Fimealta tuotantoluvan kliinisille tutkimusvalmisteille.

LÄÄKETTÄ LAUTASELLA JA LASISSA

Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden suosio kasvaa kaiken aikaa ja ravintoon kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota. Joskus elintarvikkeen ja lääkkeen raja on yllättävän pienestä kiinni.

Medfiles tekee lääketutkimuksen ohella työtä ravitsemusalan ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tutkimuksessa ja kehityksessä. Lääkealan osaamisesta on hyötyä myös elintarviketutkimuksessa, sillä vain yksittäinen ainesosa tai väite pakkauksessa voi ratkaista sen, kuuluuko tuote lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden vai elintarvikkeiden alaan. 

- Yksi julkiseenkin tietoisuuteen nousseista tuotteista, jonka kehittämisessä ja tutkimuksessa olemme olleet mukana, on Valion maitosuola, ValSa, sanoo Tuija Keinonen. 

Valion ja Fazerin Medfilesillä teettämä tutkimus kertoo, selkeän yhteyden terveyden, kustannussäästöjen ja ruoasta saatavan suolan vähentämisen välillä. Suomessa säästettäisiin parhaimmillaan peräti 3700 henkeä seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun suolasta johtuvien valtimotautien määrä vähenisi. Se tarkoittaisi kansantaloudessa jopa 65 miljoonan euron kustannussäästöjä. Liika suolan saanti on maailmanlaajuinen terveyshaaste, johon meillä on ollut ilo yhdessä asiakkaidemme kanssa etsiä vastauksia.

- Asiantuntijamme ovat avuksi myös ruokaan liittyvien terveysväitteiden tarkistamisessa ja uusien elintarvikkeiden markkinoille saattamisessa. On tärkeää, että kuluttajille kerrottu tieto elintarvikkeiden terveysvaikutuksista on testattua ja tutkittua faktaa.

NYT:
Kehitys jatkuu. Pieni, parin työntekijän yritys on vuosien karttuessa kasvanut jo noin 130 henkilön yhtiöksi. Nyt Oy Medfiles Ltd on yksi Pohjoismaiden ja Baltian vanhimmista ja suurimmista CRO-yrityksistä – kattavat palvelut tarjoava itsenäinen, yksityisomisteinen yhtiö.

Medfiles
lääketeollisuus

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva