Miten
elvytetään?
Kertaa
ensiaputaidot

Teksti Digimag/Sanna Kallankari Kuvat Shutterstock
Hätätilanteessa on helpompi toimia oikein ja tehokkaasti, kun onnettomuuden tai sairastumisen mahdollisuuteen on varauduttu. Oikeaoppisella ensiavulla autat ja pelastat parhaassa tapauksessa oman tai läheisesi hengen.
Auta oikein aivohalvauksessa

AIVOHALVAUKSESSA AIVOT kärsivät hapen puutteesta, joko aivoverisuonitukoksesta tai aivoverenvuodosta johtuen. Alkuvaiheen ensiapu on molemmissa sama: Selvitä mitä on tapahtunut, milloin oireet ovat alkaneet?
Tunnista aivohalvauksen oireet: Onnistuuko irvistäminen symmetrisesti? Toimiiko puhe normaalisti? Pyydä autettavaa nostamaan käsivarret vaakatasoon ja pitämään käsiä siinä, valahtaako toinen käsi alas, onko lihasvoima toisella puolella heikompi?Mikäli autettavalla on yksikin poikkeava tulos edellisessä testissä, soita heti 112.
Oireita voivat myös olla muun muassa huimaus, näköhäiriö, voimakas päänsärky.
Aseta autettava lepoon ja rauhoita häntä.
Ohjaa apu paikalle.

Ensiaputaitoja voi oppia ensiapukursseilla, joita järjestävät eri tahot, kuten, Punainen Risti ja pelastuslaitokset. Kursseilla perehdytään erilaisiin hätätilanteisiin ja siihen, kuinka niissä tulee toimia. Ensiaputaitoja kannattaa harjoitella vähintään muutaman vuoden välein, jotta osaaminen säilyy.

Oikeaoppinen ensiapu lähtee vaaran mahdollisuuden tiedostamisesta ja ennaltaehkäisystä. Esimerkiksi pitämällä huolta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä, syömällä terveellisesti ja harrastamalla liikuntaa on mahdollista ennaltaehkäistä kroonisiin perussairauksiin sairastumista. Samoin turvallisilla työskentely- ja toimintatavoilla voidaan välttää tapaturmia. 

Kaikkia sairastumisia tai onnettomuuksia ei kuitenkaan voida estää. Silloin on tärkeää osata tunnistaa tilanne ja toimia oikein. Esimerkiksi sydänpysähdyksen ja tajuttomuuden erot tulee tunnistaa, jotta elottomalle voidaan aloittaa oikeaoppinen painelu-puhalluselvytys. Kylkiasento ei silloin auta, kun taas tajuttomalle se on oikea apu. Samoin tukehtuminen täytyy osata erottaa allergisesta reaktiosta, koska molempien ensiapu eroaa toisistaan. Kolaripaikalla on tärkeää tietää mitä tekee, sillä pahimmassa tapauksessa on pian itse avun tarpeessa. Aivohalvauksessa taas paras apu on nopea avun hälyttäminen.

Kohdatessasi hätätilanteen toimi näin: 
1) Selvitä mitä on tapahtunut 
2) Estä lisäonnettomuudet
3) Hälytä apua: soita 112
4) Anna oikeaoppista ensiapua. Hätäkeskus kyselee lisätietoja tapahtumista ja antaa toimintaohjeita. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan.

Elvytystilanteita varten yleistyvät maallikko-sydäniskurit eli defibrillaattorit yleisiin tiloihin, kuten kauppakeskuksiin ja lentokentille.  Sydäniskurista kertova kyltti on valkoinen risti ja salama vihreällä pohjalla. Sydäniskuri auttaa elvytystilanteessa, se ohjaa elvytystä ja antaa tarvittaessa elvytettävälle sydämen rytmin palauttamiseen sähkövirtaa. Sydäniskurin käyttöä voi opetella ensiapukursseilla, mutta sitä voi käyttää myös ilman koulutusta. Laite on turvallinen, eikä sillä voi aiheuttaa haittaa autettavalle. Internetissä on tietokanta maallikoiden käyttöön tarkoitetuista sydäniskureista:  www.def.fi. Esimerkiksi Kuopiossa kilometrin säteellä keskustasta sijaitsee yhteensä 17 sydäniskuria.

Näin tunnistat elottoman ja elvytät oikeaoppisesti

Selvitä mitä on tapahtunut.
Herättele autettavaa.
Hälytä apua 112.
Käännä autettava selälleen ja avaa hengitystie leukaa nostamalla.
Tunnustele poskellasi tuntuuko autettavan suusta ilmavirtaa, tarkkaile näkyykö hengitysliikkeitä?
Mikäli autettava ei hengitä normaalisti, aloita painelu-puhalluselvytys.
Jos paikalla on muita, pyydä heitä noutamaan sydäniskuri, mikäli sellainen on lähettyvillä.

Paljasta autettavan rintakehä.
Asetu kontalleen autettavan viereen.
Aseta kämmenesi päällekkäin keskelle autettavan rintakehää, käsivarret ja selkä on suorana.
Paina 30 kertaa mäntämäisesti noin 1/3 rintakehän syvyydestä taajuudella 100–120 painallusta minuutissa. Laske painallukset ääneen. Liike lähtee lantiosta asti.
Avaa autettavan ilmatie nostamalla hänen leukaansa, sulje toisella kädelläsi hänen sieraimensa ja aseta suusi tiiviisti hänen suunsa ympärille. Puhalla rauhallisesti yhden sekunnin ajan ja tarkkaile nouseeko rintakehä. Toista puhallus. Puhalluselvytysvaiheeseen saa kokonaisuudessaan kulua maksimissaan viisi sekuntia aikaa.
Jatka painelun ja puhalluksen vuorottelua rytmillä 30 painallusta ja 2 puhallusta.

Älä keskeytä elvytystä edes sydäniskurin kiinnitystä varten, keskeytä elvytys vain silloin kun sydäniskuri niin käskee.
Muut paikalla olijat ohjaavat avun oikeaan paikkaan.
Vaihtakaa elvyttäjää vähintään kahden minuutin välein, välttäkää taukoja!
Lopeta vasta kun ensihoitajat ovat paikalla ja antavat sinulle siihen luvan.

 

kuopio
Ensiapu
Elvytys
Aivohalvaus

Muita saman alan yrityksiä

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva