Jokamiehen oikeudet
ja velvollisuudet

Teksti: Jarmo Seppälä Kuva: Maria Li
Suomessa on monesta muusta maasta poiketen laajat jokamiehenoikeudet, joita pääosin osataan käyttää oikein. Jokamiehelle kuuluu myös velvollisuuksia, ja joskus näistä asioista voi tulla epäselvyyttä.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Niistä nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta eli oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Erityisesti on huolehdittava, ettei kenenkään kotirauhaa rikota.

Lainsäätäjä ei ole asettanut tarkkaa rajaa esimerkiksi sille, kuinka monen metrin päähän pihapiiristä kotirauha yltää. Tyypillinen riidan aihe saattaakin olla luonnossa liikkujan meneminen maanomistajan mielestä liian lähelle pihapiiriä.

SUOMESSA JOKAMIEHENOIKEUDET ja velvollisuudet koskevat myös ulkomaalaisia. Ne perustuvat maan tapaan, joka on ollut voimassa ikimuistoisista ajoista lähtien.

Laajat luonnonalueet ja harva asutus luovat hyvät edellytykset jokamiehenoikeuksien käyttämiselle. Esimerkiksi marjastus, sienestys, patikointi, melonta ja kalastus ovat suomalaisille itsestään selviä oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Myös liikkumisoikeus jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin toisten pihamaalla tai viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla on meille varsin luonnollinen asia.

Samaten tilapäinen oleskelu ja vaikkapa telttailu tai veneilijän evästauko riittävän etäällä asumuksista on sallittu alueilla, missä liikkuminen on muutenkin sallittua. Useita vuorokausia kestävästä oleskelusta ja leiriytymisestä sen sijaan on neuvoteltava maanomistajan kanssa.

Oikeus poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia, onkiminen ja pilkkiminen sekä kulku vesistössä ja jäällä ovat nekin asioita, joiden olemassaoloon ei yleensä tule edes kiinnitetyksi huomiota.

JOKAMIEHEN OIKEUKSIIN kuuluu toki vastapainona myös velvollisuuksia ja kieltojakin.

Häiriötä tai haittaa ei tietenkään saa aiheuttaa toisille tai ympäristölle eikä lintujen pesintää ja riistaeläimiä saa häiritä. Myös kotirauhan häiritseminen ja roskaaminen ovat kiellettyjä, samoin kalastaminen ja metsästäminen ilman asianomaisia lupia.

Toisen mailta ei jokamiehenoikeuden perusteella saa kaataa tai vahingoittaa puita eikä ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta.

Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa. Avotulen tekoon tarvitaan myös lupa, ellei ole kysymyksessä aivan pakottava tarve. Sen sijaan grilliä tai retkikeitintä saa käyttää.

Suomen jokamiehenoikeuksiin verrattavia oikeuksia on ainakin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa sekä Skotlannissa. Monissa Euroopan maissa luonnossa liikkuminen vaatii pääsääntöisesti maanomistajan luvan.

retkeily

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva