Hyvinvointia hankkeilla

Hyvinvointia
hankkeilla

Teksti Digimag toimitus Kuvat Kuopion kaupunki, Pixabay
Kuopion kaupunki koordinoi vuosittain useita projekteja ja hankkeita, joilla pyritään edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Esittelemme niistä tärkeimmät.

1 SUOJATIESUOJELIJA
Siivekkäät suojatiesuojelijat ilmestyvät vuosittain Kuopion katukuvaan koulurauhanjulistuksen yhteydessä. Kysymyksessä on kaupungin koordinoima pop up -tyyppinen kampanja, joka muistuttaa autoilijoita liikenneturvallisuuden tärkeydestä. 
Kampanjaa jatketaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Innokkaita vapaaehtoisia rekrytoidaan kaiken aikaa
              suojatie-enkeleiksi www.vapaaehtoistyo.fi -verkkosivujen kautta.

2 KOULURAUHAN JULISTUS
Valtakunnallinen koulurauha julistetaan vuosittain. Koulurauhan julistustekstin tarkoituksena on tuoda oppilailta oppilaille viesti ja muistutus siitä, että viihtyisä ja turvallinen koulu syntyy kaikkien oppilaiden yhteistyöllä. Julistustekstin on laatinut Koulurauha-ohjelman helsinkiläisistä pilottikoulujen oppilaista koottu työryhmä.

3 TOPI 
TOPI - työelämään ohjaavat palvelut -hankkeen päämääränä on pitkäaikaistyöttömyyden hillitseminen. TOPI -hankkeen tavoitteena on luoda räätälöityjä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia pidempään työttömänä olleille henkilöille sekä vahvistaa ja monipuolistaa työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeen toimenpiteitä ovat henkilöasiakkaiden työhönvalmennus ja uravalmennus sekä hankkeen omana toimintana että ostopalveluna, ja työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö. Hankkeeseen kuuluu myös rinnakkaishanke, jossa on palkkatukirahaa hankkeen asiakkaiden työllistymisen tueksi. 

4 OMAHOITO JA DIGITAALISET PALVELUT – ODA
ODA-hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, joka hyödyntää sekä ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa että asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODAn myötä uudistuvat niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin. ODA on hallitusohjelman kärkihanke, jota toteuttavat Espoo, Helsinki, Porvoo, Lahti, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu, Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit.
Hanke on käynnistynyt Kuntaliiton AKUSTI-yhteistyöfoorumin kautta. Kun ODA- palvelujen kokonaisuus valmistuu vuonna 2018, se on kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien hyödynnettävissä.

5 ISAACUS
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luotsaamassa hankkeessa kehitetään ratkaisu hyvinvointidatan kuvaamiseen yhteisillä käsitteillä. Tehdyt kuvaukset viedään julkiseen verkkopalveluun, josta ne ovat esimerkiksi tutkijoiden hyödynnettävissä. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeessa ovat Tilastokeskus ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Kuopion kaupungin hankkeessa pilotoidaan tietoaltaasta poimitun datan hyödyntämistä. Tavoitteena on ennustaa optimaalinen palveluprosessi nuorten, perhetyön ja kotipalvelun asiakkuuksissa.

6 VALMUSKA
VALMUSKA-projektin tavoitteena on tutkia valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämään ja käytösoireisiin sekä kehittää ja testata uusia, näyttöön perustuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muistisairaiden kotona asumisen tukemiseen ja muun muassa käytösoireista johtuvan hoivatarpeen vähentämiseen. Osallistuvilla kaupungeilla ja yrityksillä on vahva tahtotila pilotoida ja kehittää teknologioita osaksi palvelutuotantoa ja käyttää jälkiasennettavia laitteita ikääntyvien itsenäisen kotona asumisen tukena.

7 TeKe
Terveysteknologian kehityskeskus -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa alueen terveysteknologian osaamista ja kehitystoimintaa sekä nostaa alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta terveysteknologiakeskittymänä. Terveysteknologian kehityskeskus -hankkeen puitteissa yrityksiä valmennetaan kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä, edesautetaan yritysten tuote- ja palvelukehitystä ja markkinoille pääsyä sekä edistetään terveysteknologiayritysten näkyvyyttä               niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Julkisen terveydenhuollon, tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyötä tiivistää etenkin hankkeessa käynnistettävä Living Lab- toiminta, jonka avulla yritykset saavat palautetta tuotteistaan ja ratkaisuistaan aidossa käyttöympäristössä.

 

 

hyvinvointi
terveys
kuopio
Kuopion kaupunki
hanke
suojatiesuojelija
koulurauhan julistus
TOPI
ODA
isaacus
valmuska
TeKe
omahoito
digitaaliset palvelut
projekti

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva